Magda Róbert - Szűcs István : Új irányzatok a földhasznosításban

Kiadó:
Agroinform Kiadó
Ára:
2800 Ft,-
ISBN:
175x240
Oldalak száma:
0
Könyv mérete:
mm x mm
Leírás:

A világ népességének folyamatos növekedése, valamint a mezőgazdasági területek várható eltartóképességének korlátai: az élelmiszerek népek, földrészek közötti egyenlőtlen elosztása a világ egyik legkiélezettebb problémája. Mindemellett fontos szerepet játszanak életünkben, termelésünkben a környezetvédelmi szempontok is, melyek az adott földterületek minél gazdaságosabb és környzetkímélőbb hasznosítását tűzik ki célul. A szerzők könyvükben kísérletet tesznek a földhasználat teljes rendszerének elméleti leírására, valamint a hatékonyság új szemléletű megjelenítésére.

 

2800 Ft,-

A megrendelő szállítási adatai átadásra kerülnek az Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. részére a kiadvány kiszállítása céljából.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS  

I.     ELMÉLETI ALAPVETÉSEK  

2. Fontosabb fogalmak, terminológiai meghatározottságok 
         
2.1. Térhasználat           
2.2. A földhasználat           
2.3. Hagyományos és a racionális mezőgazdasági földhasználat           
2.4. A geokultúra mint a fenntartható mezőgazdasági fejlődés, a komplex földhasználat fő elve   
2.5. A fenntartható agrárfejlődés és a földhasználat 
     
3. A földhasználati rendszerek           
3.1. A földhasználat mint gazdálkodási rendszer   
3.2. A földhasználat alrendszerei           
3.3. A földhasználati rendszer fő és kiegészítő folyamatai   
3.4. A földhasználati rendszer funkcionális szerkezete       
4. A mezőgazdasági földhasználat sajátosságai   

II.  A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDHASZNÁLATI ALRENDSZER  LEÍRÁSA   
1. A mezőgazdasági földhasználati alrendszer működésének minősítése       
1.1. A mezőgazdasági termőföld térbeni leírása           
1.2. A mezőgazdasági termőföld  minősége           
1.3. A mezőgazdasági termelés inputjai              
1.3.1. A munkaerő               
1.3.2. A termőföld, mint termelési eszköz, a földtőke értéke               
1.3.3. A tárgyi eszközök (állóeszköz)               
1.3.4. A forgóeszközök          
1.4. A mezőgazdasági termelési folyamatok szervezése               
1.4.1. Tulajdonviszonyok és birtokviszonyok alakulása               
1.4.2 Üzemi formák a magyar mezőgazdaságban           
1.5. A mezőgazdasági termelés outputjai               
1.5.1. Termelés               
1.5.2. Főbb termékek árai               
1.5.4. Jövedelem               
1.5.5. A mezőgazdasági alrendszer folyamatok közötti kapcsolatának (E/VI) és a működtetés minősítésének (E/VII) a tevékenység-fázisa               
1.5.6. Exportgazdaságossági mutató               
1.5.7. Dollárkitermelési (DRC) mutató               
1.5.8. Támogatottsági együtthatók   

III.  FÖLDHASZNÁLAT A MARGINÁLIS TERÜLETEKEN   
1.    Lehetséges alternatív földhasználati módok a kedvezőtlen adottságú terleteken 
1.1. Extenzív, vagy egyéb, különleges célú földhasználat           
1.2. A művelési ág- és a termelésszerkezet-változtatásokkal egybekapcsolt földhasználat           
1.3.  Meliorációval és a termelés intenzifikálásával egybekötött földhasználati típus          
1.4. A földhasználat lehetőségeinek felérése, oksági kapcsolatok, módszerek          
1.5. A földhasználat extenzív és intenzív határa           
1.6. A föld használatának transzformációs határa   

IV. A KÖRNYEZETI KÁROK ÉS A FÖLDHASZNÁLAT KAPCSOLATA
1. A probléma értelmezése   
1.1. A különféle környezet-károsítóktól eredő ártalmak rendszerezésének közös elvi alapjai; hatásmechanizmusuk és gazdasági dimenziójuk szerinti rendszerezés               
1.1.1. Kárhatás-rendszerezés a kárt okozás hatásmechanizmusa szerint   
1.1.2. Kárhatás-rendszerezés a gazdasági értékelés szempontjai szerint
       
2. Az aggregált nemzetgazdasági kár-mátrix szerkezete (azonos alapú, a keresztkapcsolatokat föltáró ártalom-rendszerezés)           
2.1. A környezeti károk gazdaságstatisztikája elvileg lehetséges számbavételi szintjeinek kritikai vizsgálata az aggregált nemzetgazdasági kár-mátrix elemei közötti keresztkapcsolatok tükrében   
Az elsődleges természeti erőforrások „fekete doboz”  rendszerének vázlata

3. Az idő-tényező szerepe az értékelésben, a kárhatások „éltegörbéje” ismeretének jelentősége      
3.1. A különféle természeti erőforrások vagyonértéke (mint az ezeket érintő kárhatások gazdasági számbavételének alapja) meghatározásának közös elvei és módszertana   
3.2. A természeti erőforrásokat érintő környezeti kárhatások gazdasági megítélésének néhány elvi és módszertani kérdése   

4. A környezeti hatások gazdasági mérlegelésének elvi-módszertani alapjai

IRODALOMJEGYZÉK

[bezárás x]