Agrya: Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége

nyomtatás
Postacím
1138 Budapest, Váci út 134/C VI. em 28.
E-mail cím
agrya@agrya.hu
Telefon
+36 1 320 0429
Webcím

Az AGRYA-ról, mint szervezetről   Az AGRYA 1996-ban alakult, országos szervezet, jelenleg több mint 3000 fiatal gazdával áll kapcsolatban.
Az AGRYA agrár és vidékfejlesztési szervezet. Egyik legfontosabb célja a fiatal gazdák érdekeinek képviselete, megjelenítése. Mint érdekképviseleti szervezet részese a szakmai döntés előkészítési folyamatoknak, egyeztetéseknek.
Az AGRYA másik kiemelkedő célja, hogy segítséget nyújtson abban, hogy a falusi, de nem mezőgazdasági termelést folyatató fiatalok ne hagyják el a falujukat. A helyben maradó fiatalok erősítsék a helyi közösséget, vállaljanak részt és felelősséget a település életében. Az AGRYA tevékenysége során szoros partnerséget alakított ki a Fiatal Gazdák Dél-alföldi Szövetségével, a Fiatal Gazdák Észak-alföldi Szövetségével, a Fiatal Gazdák Közép-dunántúli Szövetségével, a Pannon Vidék Fiatal Gazda Szövetséggel, a Második Hullám Vidéki Ifjúsági Szövetséggel és a \"Fiatal Gazdák az Agrárium Jövője\" Alapítvánnyal. Az AGRYA és a jogilag-szervezetileg önálló partnerei közötti szoros együttműködést biztosítja, hogy a különböző szervezetek vezetői között átfedések vannak, az AGRYA vezetésében együttesen vannak jelen a különböző partnerek vezetői. Az AGRYA hagyományosan jó kapcsolatot ápol az európai szakmai szervezetekkel. Így tagja a Fiatal Gazdák Európai Tanácsának (CEJA) és a Rural Youth Europe nevű vidékfejlesztési ifjúsági ernyő szervezetnek. Az AGRYA tevékenységét az 7 főből álló elnökség irányítja. A Szövetség működésének ellenőrzését 5 fős Felügyelő Bizottság látja el. Az AGRYA képviseletéért 2 társelnök és az ügyvezető elnök felelős. A szakmai képviseleti feladatokat a társelnökök látják el, az ügyvezető elnök felelős az AGRYA operatív irányításáért, adminisztrációjáért és finanszírozásáért. Az AGRYA-n belül a hivatásrendi alapon szerveződő szakmai egységek, tagozatok segítik a tagok közötti szakmai kommunikációt és a Szövetség szakmai tevékenységének megalapozását. Így Kertészeti és Termelői Szervezeti Tagozat, Szántóföldi Növénytermesztési Tagozat, Állattenyésztési Tagozat, Termálvíz Tagozat, Vidékfejlesztési Tagozat működik az AGRYA-ban. Az AGRYA legfőbb döntéshozó szerve az évente összeülő Országos Gyűlés. Az Országos Gyűlésben a 2 évre választott 72 küldött képviseli a tagságot. Az Országos Gyűlés választja meg 2 évre a tisztségviselőket és a fogadja el az éves beszámolót és munkatervet. A Szövetség tevékenységének anyagi forrásait a tagdíjak, a saját tevékenység bevételei, kis részben hazai és döntő részében EU pályázati források, valamint az agrobizniszben érintett egyes cégek támogatásai adják. Az AGRYA tevékenységéről a www.agrya.hu weboldalon található további információ.Növényvédő szer kereső

[bezárás x]