DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft.

nyomtatás
Postacím
1025 Budapest, 1123-Budapest, Táltos u. 15/a, 6. emelet II.
E-mail cím
info@digiterra.hu
Telefon
+36-1-225-8173
Fax
+36/1-225-8174
Webcím

Az 1996-ban alapított, 100%-ig magyar tulajdonban lévő DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft. térinformatikai szoftvereket fejleszt és forgalmaz, amelyeket a szakma a vektoros és raszteres térinformatika hatékony eszközeiként tart számon. Az általános ügyviteli szoftverektől eltérően valamennyi alkalmazásunk térbeli nyilvántartásra épül, ami a gyors térképi megjelenítésnek köszönhetően fontos versenyelőnyt jelent. Mivel ezen felül munkatársaink jól ismerik a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási szakemberek igényeit, cégünk néhány év alatt piacvezetővé vált agro-térinformatika területén. Tevékenységünk mérföldkövei az alábbiak. 1994-1997
A cég gyökerei 1994-re nyúlnak vissza, amikor a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen (ma Nyugat-Magyarországi Egyetem) elindult egy programfejlesztés, mely a DigiTerra, azaz a \"DIGITÁLIS FÖLD\" elnevezést kapta. A szoftver a földfelszín számítógépes modellezéséből állt. További fejlesztések indultak el a digitális képfeldolgozás és a képernyőn történő digitalizálás témakörében. Mintegy két éves munkával a fejlesztésekből önálló térinformatikai rendszer körvonalazódott, mely az erdőgazdálkodás feladatainak megoldására specializálódott. További önálló szoftverek és alkalmazások fejlődtek ki, melyek felhasználhatósága túlmutatott az erdészeti tárgykörön. Mindez már összehangolt csapatmunkát követelt, hiszen a kitűzött cél ekkor az erdőgazdálkodás informatikai fejlesztéseinek egységesítése volt. 1996-ban alapítottuk a DigiTerra Mérnöki Irodát. Az elindulást 1996-ban kizárólag fejlesztési időszak követte. A cél: a szoftvereket önállóan is értékesíthető, kulcsrakész állapotra fejleszteni. A fejlesztések eredményeképpen 1997 márciusára testet öltött a DigiTerra Map térinformatikai rendszer első verziója, majd elkészültek a Dtopo digitalizáló, STEREO légifényképkiértékelő és IMAGE képfeldolgozó programok. További erdészeti szakmai programmodulok fejlesztése egyre nagyobb ütemben haladt előre. Ebben az időben kaptunk megbízást az erdészeti digitális térképi adatbázis kidolgozására, melynek eredményeként 5 éves munka során az ország területének csaknem 70%-át lefedő digitális erdészeti üzemi térképet állítottunk elő.  Létrejött ezen felül az erdészeti digitális térkép ágazati térinformatikai szabványa, a DET. 1999
Elkészült az első fejlesztési periódust integráló és lezáró DigiTerra - MAP elnevezésű térinformatikai szoftvercsomag, mellyel a térinformatikai adatnyerés földi és távérzékelési módszerei, a felületmodellezés, a raszter és vektor alapú adatfeldolgozás - egy földrajzi információs rendszerrel szemben támasztott igények teljes spektrumában – elvégezhetők. Az erdészeti szakmai tapasztalatokat feldolgozva a földrajzi információs rendszerbe épített erdészeti szakmai folyamatokat támogató szoftvereket fejlesztettünk, mely az erdőgazdálkodás vállalatirányítási rendszerének tervező, nyilvántartó és szakmai kontrolling feladatokat ellátó integráns része. 2000
Az ortofotó iránt megjelenő fizetőképes kereslet szülte igénynek eleget téve helyet kapott tevékenységeink között az ortofotótérkép előállításának teljes munkafolyamata. Az ortofotó feldolgozással egyidejűleg a raszterfeldolgozás és terepmodellezés terén is jelentős előrelépés történt, így mára az asztali térképező eszközöktől nem várt feldolgozórendszerrel büszkélkedhetünk. 2001
Megvalósult az ortofotókészítés teljes automatizálása. Több felvétel egyidejű tájékozásával (felvételi blokk kiegyenlítés), kényelmes automatikus funkciókkal jelentősen megnőtt a feldolgozási sebesség. Az átfedő tartományokban generált magassági modell a \'true\' ortofotó előállítást valósítja meg. 2002
Felismerve és lépést tartva az Interneten alapuló technológiák előretörésével elkészült a DigiTerra Map webszervere, amely tematikus térképeket és táblázatokat képes publikálni egy egyszerű böngésző segítségével. A mobil informatikai eszközök (PDA, GPS) széleskörű elterjedésével szoftverpalettánkat kéziszámítógépeken futó DigiTerra Explorer elnevezésű mobil térinformatikai rendszerrel bővítettük. A szoftvert mára mezőgazdasági és erdészeti területen elterjedten alkalmazzák a GPS alapú területmérésben és a terepi adatgyűjtésben. 2003
A szakmai feladatokat ellátó szoftverek egységesítésével és központi adatbázisra építésével megszületett a DigiTerra Erdőgazdálkodási Információs Rendszer, mely az erdőgazdálkodás operatív irányítási és ellenőrzési feladatait valósítja meg térinformatikai támogatással. Integrálja a külső rendszerekből származó adatokat, így az MgSZH Erdészeti Igazgatóság erdőállomány-adattárát, az állami ingatlannyilvántartás ingatlan-adatbázisát, az erdő és ingatlannyilvántartási térképeket. Közvetlenül támogatja a terepen zajló munkafolyamatokat oly módon, hogy a rendszer kiépítésébe szervesen bekapcsolja a mobil informatikai eszközöket. Így valósul meg például erdészeti területen az állófa fatömegbecslése, mellyel a helyszínen terepi jegyzőkönyvet is nyomtathatunk. Másik példa a terepen zajló, zárt rendszerű vonalkódra épített készletkezelés. 2004
Megbízást kaptunk a terület alapú támogatásokhoz kapcsolódó mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer (MePAR) térképeinek térinformatikai feldolgozó szoftverének fejlesztésére. A DigiTerra MePAR rendszer mára a Földmérési és Távérzékelési Intézet adatkezelő felülete, és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal területi kirendeltségeinek munkájában vesz részt. Kifejlesztettük az erdőérték számítást támogató szoftvert. A szoftver a hazai értékelési irányelvek alapján az erdőértékelést térinformatikai alapon oldja meg. Így képes integrálni az MgSZH Erdészeti Igazgatóság erdőadatait, az ingatlan-nyilvántartási adatokat és térképi megjelenítésre is képes. 2005
Megbízást kaptunk a parlagfű elleni közérdekű védekezés hatósági eljárását támogató informatikai rendszer fejlesztésére. A rendszer a Földhivataloknál és a Növény - és Talajvédelmi Szolgálatnál terepi és irodai szoftver háttérrel működik, és minden évben új funkciókkal bővül, igazodva a változó a jogszabályi környezethez. 2006
Elindult a DigiTerra Map térinformatikai rendszerünk 4-es verziójának fejlesztése, mely térinformatikai tapasztalatainkat összegezve korszerű adatbázis-technológiával, vékony-kliens architektúrában, új felülettel jelenik meg. A HM Térképészeti Kht.-val közös fejlesztésében piacra került a TopoExplorer termékcsalád, amely GPS navigációs feladatokra használható, mellyel nem csak az úton közlekedőknek, hanem az ún. off-road felhasználóknak is pontos navigációt kínálunk. A termék alapja az 1:50 000 méretarányú katonai topográfiai térkép, amely raszteres formában részletes földfelszíni, közmű és egyéb topográfiai elemeket tartalmaz, és külterületen egyedülálló részletgazdagságot kínál. 2007
Elkészült a DigiTerra Explorer 5-ös verziója, amely egy új típusú technológiai megoldással (SD kártya-alapú licenszelés) és egyre bővülő idegen nyelvű verzióival megalapozta az egyszerűen használható, mindenki számára elérhető dobozos GPS területmérő és terepi adatgyűjtő mobil szoftver nagy tömegű értékesítését. Több mint 10 erdőgazdálkodási ügyfelünknél bevezettük az erdészeti termelésirányítási rendszerünk új verzióját, több helyen kiegészítve az ügyviteli alkalmazást az állófa fatömegbecslés és terepi készletkezelés modern hardver- és szoftverelemeivel. A területalapú támogatási kérelmek helyszíni ellenőrzéséhez elkészítettük a Mezőgazdasági- és Vidékfejlesztési Hivatal számára azt a térinformatikai alkalmazást, amelynek alapja a GPS-vevővel felszerelt kézi számítógéppel elvégzett terepi mérés. A helyszínen végzett ellenőrzés megállapításainak függvényében dönt a hivatal a támogatási kérelmek kifizetéséről. 2008
A nemzetközi piacra lépés éve: a DigiTerra Explorer alkalmazás ismertségéhez nagymértékben hozzájárult a Magellan Navigation céggel kötött szerződés, amelynek révén a Magellan GPS-vevőkhöz kapcsolva az ügyfelek számára világszerte elérhető a DigiTerra Explorer szoftver. A külföldi értékesítések révén sikerült megduplázni az előző évben eladott szoftver darabszámot. Szerződést kötöttünk az állami erdőgazdaságoknál bevezetendő Egységes Erdészeti Vállalatirányítási Rendszer erdészeti szakmai moduljainak szállítására. 2009
Első alkalommal ebben az évben vettünk részt önálló standdal a legnagyobb térinformatikai kiállításon, a Németországban rendezett Intergeo-n. Új céges arculattal, modern csomagolásban itt mutattuk be a DigiTerra Explorer 6-os verzióját, amelyről az online és nyomtatott szaklapokban több pozitív értékelés jelent meg, és számos új viszonteladó partner érdeklődését felkeltette. 2010
Újabb partneri együttműködéseknek, a tovább bővülő nemzetközi viszonteladói hálózatnak és az Intergeo East kiállításon (Isztambul) való részvételnek köszönhetően már minden földrészen, több mint 30 országban, 15 nyelvre lefordítva elérhető a DigiTerra Explorer. Az üzleti növekedés másik motorja az volt, hogy a magyar mezőgazdasági ügyfelek az AKG-program miatt nagy számban bővítették, modernizálták GPS-vevő készülékeiket. 2011
Két új terméket vezettünk be a piacra: a DigiTerra Track mezőgazdasági gépjármű kontrolling szoftvert a nagyobb gépjárműflottát üzemeltető gazdaságok használják, a DigiTerra SILVA pedig az erdészeti szakirányítók és erdőtulajdonosok magánerdőgazdálkodói feladatait támogatja. A mezőgazdasági területalapú támogatások ellenőrzéséhez több száz DigiTerra Explorer licenszet szállítottunk Romániába és Szerbiába, így ebben az évben a külföldi értékesítés volumene már meghaladta a belföldiét. 2012
DigiTerra PAX néven térinformatikai alapú temető-információs szoftvert fejlesztettünk, amely az önkormányzatok és temető üzemeltetők nyilvántartási problémáit oldja meg. Megjelent a DigiTerra Explorer 7-es verziója, továbbá elindult a GPS-vevő készülékek márkafüggetlen összehasonlítását és megrendelését megkönnyítő webáruházunk, a gpscsomagok.hu.Növényvédő szer kereső

[bezárás x]