Felsőoktatási és Tudományos Tanács (FTT)

nyomtatás

A Felsőoktatási és Tudományos Tanács a felsőoktatási intézmény oktatási és tudományos kutatási autonómiájának megvalósítását a törvényben (2005. évi CXXXIX) meghatározottak szerint segíti. A Felsőoktatási és Tudományos Tanács az oktatási és kulturális miniszter - a felsőoktatás fejlesztési, finanszírozási és kutatás-fejlesztési kérdéseiben - döntés-előkészítő, véleményező és javaslattevő független szakértői testülete. A Tanács a felsőoktatás képzési és kutatási rendszerének társadalmi - gazdasági beágyazottságával, a rendszer fejlesztésével és finanszírozásával kapcsolatos döntések előkészítésében vesz részt, és azok végrehajtásának figyelemmel kísérésében működik közre. A Felsőoktatási és Tudományos Tanács figyelemmel kíséri és elemzi a felsőoktatás és a társadalom kapcsolatát, különösen a munkaerőpiac felsőfokú szakemberigényét. Javaslatot tesz az államilag támogatott képzésbe felvehető éves hallgatói létszámkeretre, annak képzési területek és képzési szintek szerinti elosztására. Állást foglal a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatával összefüggő oktatáspolitikai kérdésekben, prognózisokat készít a várható munkaerő-piaciváltozásokról, és ezzel kapcsolatban javaslatokat tesz a képzési rendszer korszerűsítésére. A Tanács véleményezi a felsőoktatási rendszer éves költségvetési tervezetét, és állást foglal az éves költségvetési beszámolóról. A felsőoktatás költségvetése tekintetében elemzéseket, javaslatokat készít. A Tanács véleményezi a felsőoktatásról szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei, illetve a felsőoktatást szabályozó miniszteri rendeletek tervezeteit.

Növényvédő szer kereső

[bezárás x]