Háda Attila (FM főosztályvezető h.) előadásában tekintette át a hazai tanyafejlesztés célkitűzéseit, rendszerét. A célkitűzések körében főleg a tanyán élők életszínvonalának emelése és a tanyai gazdálkodás megmentése, megújítása a cél. 2011 óta hirdeti meg a Minisztérium a pályázatokat, azok mind hazai forrásból valósulnak meg. Törekednek a pályázati rendszer ügyfélbarát jellegének kialakítására (egyszerűség!). Kétféle konstrukció keretében adható támogatás: helyi közösségek és egyéni típusú tanyagazdák, ill. tanyai lakosok részére.


Az időbeli  eloszlást vizsgálva 2012-ben 240 pályázat, 2013-ban már 724 pályázat érkezett be. Az elmúlt 5 évben a támogatási célok 4 téma körül csoportosultak:
1. Települési, térségi pályázatok
2. Meglévő tanyagazdaságok fejlesztése
3. Tanyagazdaságok indító támogatása (főleg fiatalok támogatására)
4. Villanyvezeték nélküli tanyákon a villamosenergia-ellátás megoldása.

Az 1. pontban említett témán belül nagy hangsúlyt kap a villany nélküli tanyákon a villamosenergia-ellátás biztosítása, az ivóvíz nélküli tanyákon a vízminőség-vizsgálatok és a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése. A pályázatokra 4,5-szeres túligénylést tapasztaltak, azaz a rendelkezésre álló 1,2 milliárd Ft összeg helyett 5,4 milliárd Ft-ra lett volna szükség.

tanya

fotó: szon.hu

Az idei évben a cél a Program további működtetése. A program ütemezése a következő szakaszokból áll:  Pályázati szakasz – elbírálás – szerződéskötés – megvalósítás – ellenőrzés – pénzügyi elszámolás – a program eredményeinek kommunikációja. Idén a célok és a keretösszegek ismeretében a következők a legfontosabb célkitűzések: 
Települései, térségi fejlesztések (vízminőség-vizsgálatok, villany biztosítása) – 200 millió Ft
Tanyagazdaságok indítása, fejlesztése – 400 millió Ft
Lakóépületek és vagyonbiztonság fejlesztése – 120 millió Ft
Zártkerti szociális mezőgazdaság elterjesztésére mintaprogram – 300 millió Ft
Határon túli együttműködés – 30 millió Ft
Tanyakollégiumi, népfőiskolai projektek – 166,34 milllió Ft.

Logikusan felvetődik a kérdés: Miért is érdemes pályázni? Egyrészt egyszerű a rendszer, s az hazai forrásokból történik, a szociálisan hátrányos helyzetűeken segít, az önrész 0-25% közötti, s lehetőség van 50 %-os előlegre. 2011 óta 7,36 milliárd Ft-ot fordítottak 1440 nyertes pályázó tanyafejlesztési támogatására.