A Német Parasztszövetség az Európai Bizottsággal folytatott hosszas vita után, ez év október végén elérte, hogy az egyes mezőgazdasági üzemek tulajdonosai nem lesznek büntethetők a kölcsönös megfeleltetés szabályainak végrehajtásában – megfelelő gondosság mellett – elkövetett kisebb hibákért – olvashatjuk az agrarheute.com német híportálon.

Ilyen „megbocsátható“ kisebb hiba lehet például az állatállományban bekövetkezett jelentéktelen változások néhány napi késedelemmel történő lejelentése.


Ez a kicsit későn jött engedmény jelentős könnyítést, nagyobb mozgásteret biztosít a német és az uniós gazdák számára, akiknek a türelmét – a Parasztszövetség főtitkára szerint – a korábbi, indokolatlanul szigorú rendszer erősen próbára tette, így viszont mára jogbiztonságot élveznek.

tehén

Kisebb hiba például az állatállományban bekövetkezett jelentéktelen változások néhány napi késedelemmel történő lejelentése – fotó: Shutterstock

A 2015-ben bevezetett, úgynevezett „korai figyelmeztetési rendszer“ szabályai a gazdák számára nemcsak az elkövetett hibák kiküszöbölését írták elő, hanem ugyanazon hiba három éven belüli ismétlésének tilalmát is. Egy apró hiba ismételt elkövetése esetén Brüsszel 1 százalékos, egy éven belüli ismétlődésnél pedig 3 százalékos büntetést helyezett kilátásba. Az új szabályozást lehetőleg már ez évre visszamenőleg is alkalmazni kell.

Kikre vonatkoznak az enyhítések és mit jelent a kölcsönös megfeleltetés (KM)?

A kölcsönös megfeleltetés egy komplex követelményrendszer, melyhez egyedi ellenőrzési és szankcionálási mechanizmus tartozik. Lényege, hogy a közvetlen kifizetések és bizonyos vidékfejlesztési, illetve borpiaci támogatások kedvezményezettjeként nyilvántartott mezőgazdasági termelőket az ellenőrzési rendszer követelményein keresztül ösztönzi arra, hogy a tevékenységükre vonatkozó különböző szabályokat (környezetvédelmi, állatjelölési, állatvédelmi stb.) betartsák. Ezeket a szabályokat a korábban alkotott, a KM-től függetlenül már létező (EU-s és nemzeti) jogszabályok tartalmazzák. A kölcsönös megfeleltetés csupán kiegészítő jelleggel igyekszik növelni a gazdálkodók környezettudatosságát és fokozni felelősségtudatukat az élelmiszer-előállításban.

A KM ellenőrzése kiterjed minden EU-s támogatást igénylő földhasználó teljes gazdaságára, – és mezőgazdasági létesítményeinek teljes területére - beleértve azokat a táblákat is, melyekre nem igényelt támogatást.

Az előírásokat és követelményeket az egész naptári év során be kell tartani.