Elindult a VP2-4.1.7-21 Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása című pályázati felhívás társadalmi egyeztetése. Te mekkora eséllyel indulsz?

A tervezés alatt álló felhívás szerint a támogatási kérelmek benyújtására 2021. augusztus 2. és szeptember 26. között az alábbi benyújtási szakaszokban lesz lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:

 • Első szakasz: 2021. augusztus 2. – 2021. augusztus 15.
 • Második szakasz: 2021. augusztus 16. – 2021. augusztus 29.
 • Harmadik szakasz: 2021. augusztus 30. – 2021. szeptember 12.
 • Negyedik szakasz: 2021. szeptember 13. – 2021. szeptember 26.

A felhívás támogatást biztosít a megtermelt szántóföldi és egyéb termények tárolási, szárítási és tisztítási kapacitásainak fejlesztéséhez, új üzemek létesítéséhez, a meglévő üzemek korszerűsítéséhez. A támogatás kiterjed a megújuló energiaforrások alkalmazásának az ösztönzésére, felújítás esetén az energiahatékonyságot növelő technológiák alkalmazására. A felhívás további célja a vidéki térségekben a meglévő munkahelyek megőrzése, a fiatal gazdálkodók kiemelt támogatása.

A támogatás formája: vissza nem térítendő.

terménytároló

Terménytisztítók létesítésére és terménytárolók korszerűsítésére lehet pályázni – Fotó: Shutterstock

Kik pályázhatnak?

Sikerrel azok az MVH regisztrációval rendelkező mezőgazdasági termelők pályázhatnak, akik elérik a 6000 EUR STÉ (Standard Termelési Érték) üzemméretet, illetve árbevételük legalább 50 %-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

A pályázat kollektív formában is beadható: kollektív projektnek a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt minősül.

Célterületek

A) célterület: terménytisztítók és terményszárítók létesítése, terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai korszerűsítése, továbbá a kapcsolódó eszközök, technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása.

B) célterület: Terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

Mire lehet pályázni?

A) CÉLTERÜLET: terménytisztítók és terményszárítók létesítése, terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai korszerűsítése, továbbá a kapcsolódó eszközök, technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Terményszárítók létesítése
 • Univerzális magtisztítók, elő- és utótisztítók létesítése
 • Terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai felújítása, valamint az azok üzemeltetéséhez kapcsolódó épített vagy mobil eszközök, valamint a kapcsolódó technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés
 • Terményszárító vagy terménytisztító üzemenként egy tranzittároló létesítése vagy felújítása
 • Termények minőségvizsgálatára alkalmas gépek, műszerek (például: termény nedvességmérők, analizátorok, mintavevők) beszerzése
 • Telephelyenként egy, maximum 50 m2 méretű kezelőhelyiség, épület létesítése
 • Telephelyenként egy hídmérleg létesítése vagy felújítása;
 • Üzemen belüli anyagmozgatás gépei: az ömlesztett anyagok rakodására szolgáló rakodógépek, targoncák

Terménytároló és előtároló létesítése csak a terménytisztítók és terményszárítók létesítése, önállóan támogatható tevékenységgel együtt valósítható meg.

terménytároló

Terménytárolók építésére csak terménytisztítók és terményszárítók létesítésével együtt van lehetőség – Fotó: Agroinform

B) CÉLTERÜLET: terménytárolók, terménytisztítók és terményszárítók energiahatékonyságának javítása, megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása.

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek (meglévő terménytisztítók, terményszárítók, terménytárolók, továbbá azokhoz kapcsolódó egyéb meglévő épületek – például: kezelőhelyiségek, szociális épületek – energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (terményszárítók, terménytisztítók, terménytárolók, továbbá azokhoz kapcsolódó egyéb épületek – például: kezelőhelyiségek, szociális épületek – energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával)

További önállóan nem támogatható általános tevékenységek mindkét célterület esetében: projekt-előkészítés, mérnöki feladatok, projektmenedzsment, tájékoztatás és nyilvánosság

A támogatás összege és mértéke

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege támogatást igénylőnként minimum 100 millió Ft, maximum 1 milliárd Ft.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak. (Amennyiben egy konzorcium minden tagja fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül, 10 + 10 többlet százalékpontra jogosult a konzorcium által végrehajtott projekt.)

A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Ha felkeltette érdeklődésedet a felhívás, élj az előminősítés lehetőségével!

ELŐMINŐSÍTÉS