A beadása során 2018-ban 44 támogatási jogcímre, intézkedésre lehet igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni, amelynek benyújtási határideje 2018. május 15. Az eddig benyújtott egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2018. május 31-ig adatváltozás keretében lehet módosítani.

2018. május 16. és június 11. között történő benyújtása esetén a támogatási összeg munkanaponként 1% késedelmi szankció alkalmazásával lehetséges.

2018. június 11-ét követően benyújtott egységes kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Felhívnánk a gazdálkodók figyelmét arra, hogy az egységes kérelem felületén, de annak nem részeként benyújtott állatalapú közvetlen támogatási kérelmek esetében a már benyújtott támogatási kérelmek 2018. május 15-e után csak szankció mellett módosíthatók! – írja a NAK.

Lényeges változás, hogy a termeléshez kötött támogatásnál rizs, zöldség, ipari zöldség, ipari olajnövény, szemes fehérje-, szálas fehérjenövények esetében 2018. évtől nem kell beküldeni elektronikus úton a gazdálkodási napló másolatát a Kincstárnak. Vezetni viszont szükséges a napló bizonyos lapjait, de csak helyszíni ellenőrzéskor kell tudni bemutatni a Kincstár részére.

Fontos megjegyezni azt is, hogy a támogatás igénybevételének egyik eleme, hogy meghatározott dokumentumokkal (minősített vetőmagcímke, számla, bizonylat) rendelkezni kell, és azokat szükséges megőrizni 5 évig.

További változás az előző évekhez képest, hogy a 2018. évtől cselekvőképtelen kiskorú ügyfél a jogutódlás kivételével a mezőgazdasági támogatási eljárásban nem vehet részt. Ez azt jelenti, hogy a folyamatban lévő ügyekben megítélt támogatási összegeket öröklés útján megkaphatja, azonban új támogatási kérelmet nem nyújthat be.

A kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken (THÉT), valamint a Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések (Natura 2000 gyep) vonatkozásában érdemes figyelmet fordítani arra a támogatást igénylőknek, hogy az adott évi kérelemben megjelölt területek tekintetében a támogatás teljes időtartama alatt jogszerű földhasználónak kell minősülnie. Vagyis jogszerű földhasználattal az adott év január 1.-december 31. közötti időszakra kell rendelkezni a támogatást igénylőnek.