A nemrégiben közzétett pályázati menetrend szerint az alábbi kertészeti pályázati felhívások várhatóak 2024 márciusában:

 • Ültetvénytelepítés támogatása (gyümölcs, gyógynövény, borszőlő)
 • Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása
 • Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, valamint post-harvest fejlesztések támogatása

A Gordius Solutions Tender Kft. pályázatíróival a KAP Stratégiai Terv és a pályázati menetrend alapján állítottuk össze az alábbi összefoglalót, amely támpontokat ad ahhoz, hogy aki kertészeti fejlesztést tervez, milyen feltételekkel teheti majd meg.

Hirdetés – 

A mezőgazdasági pályázatokkal és támogatásokkal kapcsolatban érdemes naprakész tudásra szert tenni, segítünk! Legyen szó pályázatokkal kapcsolatos kérdésekről, közvetlen támogatásokról vagy beruházási pályázatokról, kifizetődik a tájékozottság, csekkoljon be hozzánk, és ne maradjon le semmiről!

Fontos hangsúlyozni, hogy az alábbi információk tájékoztató jellegűek, a végleges pályázati feltételeket a pályázati felhívások fogják tartalmazni.

Mezőgazdasági üzemek fejlesztése – kertészet

A KAP Stratégiai Tervben jelen pillanatban a legnagyobb kertészeti beruházások a "Mezőgazdasági üzemek fejlesztése" elnevezésű beavatkozásban szerepelnek, más beruházási jogcímekkel együtt. (Az ÁTK-ról és a beruházási pályázatok főbb paramétereiről ITT írtunk).

Célként itt a mezőgazdasági üzemek versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása szerepel új, innovatív termesztési, termelési technológiák elterjesztésének és fejlesztésének támogatása révén.

alma

2024 tavaszán várható, hogy megjelennek a beruházási pályázati felhívások – Fotó: Shutterstock

A kertészeti ágazatban a támogatható tevékenységek között szerepel

 • a kertészeti üzemek általános korszerűsítése, építéssel járó kertészeti technológia kialakítása, kertészeti eszközök beszerzése, ültetvénytelepítés és korszerűsítés, új kertészeti üzemek létesítése;
 • illetve a mezőgazdasági termelők kármegelőző beruházásainak megvalósítása, többek között tavaszi fagykár, esőkár, jégkár elleni védekezést szolgáló technológiák, eszközök beszerzése.

Jogosultsági feltételek

Az a mezőgazdasági termelő pályázathat majd,

 • aki/amely a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben a standard termelési érték (STÉ) módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 10.000 euró értékű minimális üzemmérettel rendelkezik.
 • akinek/amelynek az előző évi árbevételének legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

A további jogosultsági feltételek és kiválasztási kritériumok a KAP Stratégiai Tervben olvashatóak, illetve a későbbiekben megjelenő pályázati felhívások tartalmazzák a részleteket.


Támogatható költségek

a) Mezőgazdasági termelő tevékenységet szolgáló ültetvény kialakítása, épület, építmény építése, fejlesztése, korszerűsítése. (De egynyári növényekből létrehozott ültetvények kialakítása nem támogatott!)

b) Új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat.

c) Az előzőekben említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, megvalósíthatósági tanulmányok költségeit is beleértve.

d) Immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése.

e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át. Új földterület vásárlására a beruházás max. 10%-a számolható el.

f) Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás

Az alaptámogatás a jogosult költségek legfeljebb 50%-a, amely tovább növelhető, ha a kedvezményezett fiatal gazdának minősül, ökológiai gazdálkodást folytat vagy gazdaságátadás esetén. A támogatás maximális mértéke tovább növelhető legfeljebb a jogosult költségek 100%-áig, ha a beruházás a mezőgazdasági potenciál helyreállítására természeti katasztrófákat, kedvezőtlen éghajlati jelenségeket vagy katasztrófaeseményeket követően, illetve megfelelő megelőző intézkedésekre irányul. Az egy projektre igényelhető maximális támogatási összeg: 15 millió euró (Az, hogy a kertészeti pályázati felhívás esetén pontosan mi lesz a maximális támogatási összeg, egyelőre nem tisztázott.)

Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása

Az új támogatási időszakban külön pályázati felhívás lesz a díszkertészeti ágazatban dolgozóknakA díszkertész ágazat szerves részét képezik és a mezőgazdasági termelés volumenének bővülését elősegítik az ágazati szereplők által végzett, mezőgazdasági termelésnek nem minősülő tevékenységek. Utóbbiak gyakran meghaladják a teljes árbevétel 50%-át, így a mezőgazdasági üzemfejlesztés jellegű intézkedésekben nem részesülhettek.

fenyő

A fenyőtermesztők számára eddig nehéz volt pályázati forráshoz jutni, 2024 első felében viszont számukra is lesz lehetőség – Fotó: Shutterstock

Ez a probléma elsősorban a vidéki kisvállalkozói szegmensben jelentkezett, hiszen jellemzően ez a réteg jut legnehezebben piaci alapon beruházási forrásokhoz. Az új felhívás ezt a problémát igyekszik majd orvosolni.

Jogosultsági kritériumok

 • A támogatási kérelem benyújtásakor 40%-ot meg nem haladó mezőgazdasági vagy 50%-ot meg nem haladó erdőgazdálkodási árbevétel.
 • A vállalkozás tevékenysége legalább a pályázat benyújtását megelőző két évben magában foglalja a következők legalább egyikét: zöldterület-kezelés, dísznövény-kiskereskedelem, dísznövény-nagykereskedelem.
 • Mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősül a pályázó.
 • Vidéki térségben megvalósuló projekt.

Az alaptámogatás a jogosult költségek legfeljebb 50%-a, a támogatás maximális mértéke legfeljebb a jogosult költségek 65%-a (fiatal gazda, gazdaságátadás esetén) lehet. A támogatás maximális mértéke tovább növelhető legfeljebb a jogosult költségek 80%-ig, amennyiben a beruházás a környezetvédelmi és a klíma specifikus célkitűzéseket, valamint állatjóléti fejlesztéseket szolgálja.

A támogatás maximális mértéke: 100 ezer euró.

Mezőgazdasági üzemek zöld beruházásainak támogatása

A beavatkozás egyik célja a mezőgazdasági üzemek energia önellátásának növelése és az energiafüggőség csökkentése, melynek keretében az energiahatékonyság javításán és a megújuló energiaforrások támogatásán keresztül támogatni kívánja a mezőgazdasági üzemekben a szén-dioxid kibocsátás, valamint az energiafelhasználás csökkenését.

Az ország geológiai adottságai alapján kifejezett cél a geotermikus hőenergia-potenciál kiaknázása, amelyhez a beavatkozás a mezőgazdasági üzemek fejlesztéseinek támogatásával járul hozzá például az üvegházak fűtése kapcsán.

A beavatkozás kiterjed a mezőgazdasági üzemekben az energiafelhasználás csökkentésére az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentése érdekében: elsősorban épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások által javítja a kertészeti üzemek energiafelhasználásának hatékonyságát.

Az alaptámogatás a jogosult költségek minimum 50%-a, de legfeljebb 80%-a. Az egy projektre igényelhető maximális támogatási összeg: 15 millió euró (nem végleges).