Megjelent a Magyar Államkincstár közleménye a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer működésének részletes szabályairól szóló 68/2020. (XII. 23.) AM rendelet szerinti május hónapban teljesítendő adatszolgáltatásról és a kompenzációs kérelem benyújtásáról.

Adatszolgáltatási kötelezettség

A mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez önkéntesen csatlakozott mezőgazdasági termelő a csatlakozási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalta, hogy a rendelet 2. §-ában foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét határidőben teljesíti.


A fentieknek megfelelően – első alkalommal a csatlakozási kérelem benyújtásának évében, majd azt követően évente – a mezőgazdasági termelőnek adott tárgyév május 2-ától május 31-éig a tárgyévet megelőző év tekintetében meg kell adnia

  • az éves átlagos állatállományi létszámra vonatkozó adatokat,
  • a mezőgazdasági jövedelemadatokat,
  • valamint a készletnyilvántartás adatait.

A Rendelet 2. §-a alapján teljesített adatszolgáltatásokra is figyelemmel állapítja meg a Magyar Államkincstár tárgyév szeptember 15-éig a mezőgazdasági termelő krízisbiztosítási hozzájárulás-fizetési kötelezettségének összegét, valamint tárgyév november 30-ig a referenciajövedelmét.

Kompenzációs kérelem benyújtása

A krízisbiztosítási rendszerben tagsági jogviszonnyal rendelkező mezőgazdasági termelő a csatlakozás évét követő év május 2-ától május 31-éig krízisbiztosítási kompenzációs kérelmet nyújthat be a Kincstárhoz.

Ki lehet jogosult?

Ha a gazdálkodó – korábbi évek alapján számított referenciajövedelemhez képest – adott évi jövedelemcsökkenése meghaladja a 30%-ot, határidőben megfizette a krízisbiztosítási hozzájárulást és benyújtotta a krízisbiztosítási kompenzációs kérelmét, valamint a csatlakozás évét megelőző három év átlagos mezőgazdasági jövedelme nem volt negatív, akkor válik jogosulttá a jövedelemcsökkenésének legfeljebb 69,9%-ának kompenzálására. Az Európai Uniós előírások szerint a krízisbiztosítási kompenzáció összegének kevesebbnek kell lennie a mezőgazdasági jövedelem-csökkenés 70%-ánál, ezért 69,9% a kompenzáció maximális mértéke.

További részletek a Kincstár közleményében.

Előzmények, további fontos részletek a krízisbiztosítási rendszerről ITT olvashatóak.

Indexkép: Envato