Amennyiben a SAPS kérelmében a zöldítésre EFA másodvetést (zöldtrágyázást) választott, figyeljen rá, hogy ez összesen négy bejelentéssel jár:

Egységes kérelemben (ez már megtörtént)
Vetést követő 15 napon belül
Beforgatást megelőző 5 napon belül
Beforgatást követő 15 napon belül


A legtöbb tájékoztatóban – egyelőre helytelenül – az szerepel, hogy a beforgatás tervezett időpontját a beforgatás előtt legalább 5 nappal kell bejelenteni, de a jelenleg hatályos 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 20.§ (2) szerint:

„Az ügyfélnek az általa bejelentett táblán megvalósított másodvetés, ökológiai jelentőségű másodvetés és zöldtrágyázás céljából elvetett másodvetés tényleges vetését és esetleges betakarítását vagy beforgatását – a vetést, betakarítást, beforgatást követő tizenöt napon belül – külön be kell jelentenie az MVH-hoz az elektronikus űrlapkitöltő felületen azzal, hogy az esetleges betakarítást vagy beforgatást a betakarítást, beforgatást megelőző öt napon belül is külön be kell jelentenie az MVH-hoz az elektronikus űrlapkitöltő felületen. Egy másodvetésre vonatkozó tényleges vetési és betakarítási, beforgatási időpontokat külön-külön kell bejelenteni.”

olajretek

Az ökológiai zöldtrágyázást a beforgatás előtt és után is be kell jelenteni – fotó: Shutterstock

Figyelni kell a határidőkre, mivel megkésett bejelentés esetén, az egységes kérelemben bejelentett, tervezett másodvetést nem veszik figyelembe az egyes támogatások vonatkozásában, vagyis nem ismerhető el a zöldítésben sem!

Lehetőség van az egységes kérelemben jelölt ökológiai másodvetés helyének megváltoztatására, akár más blokkba történő áthelyezésére is. Eddig a felület csak blokkon belül engedte az átrajzolást, most azonban már másik blokkban is lehatárolható a terület. Ügyelni kell viszont arra, hogy az EK-ban bejelentett területhez képest nem nőhet az EFA másodvetés területe.