Az irányító hatóság felhívta a támogatást igénylők figyelmét arra, hogy a felhívás több pontban módosult – írja a NAK.

1. A felhívás technikai jellegű módosítását jelenti, hogy az 1.3 „A támogatás háttere” című fejezetben a támogatói intézményrendszerben bekövetkezett változások kerültek átvezetésre: a felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága, mint EMVA Irányító Hatóság helyett a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóság hirdeti meg.

2. A felhívás II. „Kötelezettségek vállalása” fejezet módosításai alapján a kedvezményezetteknek az erdészeti és gyümölcs szaporítóanyag származási bizonylat másolatát kizárólag a Magyar Államkincstárnak kell benyújtaniuk a jövőben. A dokumentumokkal kapcsolatban pedig megőrzési kötelezettséget kell vállalniuk.

erdő

Módosult az ,,Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása” című pályázat – fotó: Shutterstock

3. A kettős finanszírozás elkerülése érdekében kiegészítésre került a 4.2 „Támogatásban nem részesíthetők köre” fejezet. Itt kizáró okként felsorolásra kerülnek azon jogcímek, amelyek keretében amennyiben gyep kaszálásáét járó támogatásban már részesültek az igénylők, akkor nem jogosultak a gyepgazdálkodással kombinált fás legelő vagy fás kaszáló újonnan történő létrehozása célterület esetében ugyanezen tevékenységért járó támogatás igénybevételére. A lista kiegészült a VP4-11.1-11.2 - 18 „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” elnevezésű intézkedéssel.

4. A „Fogalomtár” című melléklet kiegészítésre került az „elsőkivitel” fogalmával: a telepítés első évi munkái a talaj-előkészítéstől a csemeteültetésig, beleértve az első kivitelhez tartozó kiegészítő intézkedések megvalósítását.

5. A támogatói okirat a felhívással összhangban módosult.

6. A felhívás 7. „További információk” című fejezete kiegészült a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségekkel, melyek az alábbiak:
• A támogatást igénylő felelős – az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek megfelelő tájékoztatásáról a személyes adataik kezeléséről és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer rendelkezésére bocsátásáról. Az érintettet előzetesen, egyértelműen szükséges tájékoztatni, valamint hozzájárulását kérni a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető. 
• A fentieket a helyszíni szemle során ellenőrizhetik. 
• A projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelni a fenti előírásoknak.

7. A 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek a továbbiakban – a támogatói okirat helyett – az ÁSZF-ben kerülnek ismertetésre.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fentiek csak tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a módosított felhívás megismerését. A módosított felhívás itt elérhető.