A Natura 2000 területek kijelölésére az EU-csatlakozással került sor. Aki ilyen területen gazdálkodik, annak be kell tartani az általános Natura 2000 rendeletben foglaltakat.

2007 óta emellett külön rendelet vonatkozik a Natura 2000 gyepterületekre. A 269/2007. (X.18.) Korm. rendelet azt foglalja össze, hogy az ország összes Natura 2000 gyepterületén legeltetés és kaszálás kapcsán milyen előírásokat kell betartani. Cikkünkben néhány gyakori tévhitre szeretnénk felhívni a figyelmet, illetve felsoroljuk a rendeletben található szabályokat.

3 tévhit a Natura 2000 gyepterületekkel kapcsolatban

1. Június 15. után lehet csak kaszálni. Nem igaz!

Dátumhoz köthető korlátozás a jogszabályban a kaszálással kapcsolatban nincs a Natura 2000 gyepterületeken, kivéve azoknak, akiknek egyéb kötelezettségeik vagy vállalásaik vannak (ilyen például, ha országos jelentőségű védett terület is egyben).

2. 5 nappal (naptári) a kaszálás előtt kell bejelenteni a kaszálást. Nem igaz!

A rendelet azt írja elő, hogy a kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal (!) írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak. Aki naptári nappal számol, könnyen kicsúszhat a határidőből. A bejelentést írásban kell megtenni az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság felé. A kaszálás bejelentéséhez szükséges formanyomtatványt el lehet érni a Nemzeti Park Igazgatóságok honlapján, és INNEN is letölthető.


3. Csak akkor kell betartani a szabályokat, ha Natura 2000 kompenzációs kifizetést igényelek. Nem igaz!

A Natura 2000 gyepterületekre vonatkozó fölhasználati előírások azokra a Natura 2000 gyepterületekre is vonatkoznak, amelyekre nem igényeltek Natura 2000 kompenzációs kifizetést.

Natura 2000 gyep

A túzok (Otis tarda) nagyrészt Natura 2000 területeken található élőhelyeken fordul elő – Fotó: Shutterstock

A Natura 2000 gyepterületek földhasználati előírásai – 269/2007. (X.18.) Korm. rendelet

"3. § (1) A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani.

(2) Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető.

(3) A gyepterület túllegeltetése tilos.

(4) A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos.

(5) Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya kiszórása tilos.

4. § (1) A terület legalább 5, legfeljebb 10%-át – beleértve a természetvédelmi érdekből hatósági határozattal elrendelt eseti korlátozással érintett földterületeket is – kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni.

(2) A belvíz gyepterületről történő elvezetése és a gyepterület öntözése tilos.

(3) Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos.

(4) A Natura 2000 gyepterületeken területi természetvédelmi hatóságnak, helyi jelentőségű védett természeti területnek minősülő Natura 2000 gyepterület esetében a települési önkormányzat jegyzőjének, a fővárosban a főjegyzőnek az engedélye szükséges, amelyet természetvédelmi hatósági jogkörében eljárva ad ki:

a) a nád irtásához, valamint

b) az október 31. és április 23. között történő legeltetéshez.

(5) Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításához a vadászati hatóság engedélye szükséges. A vadászati hatósághoz a kérelem elektronikus űrlap útján is benyújtható.

5. § (1) A kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott élő állatok zárványterületre szorítása nélkül kell elvégezni. A kaszálás során vadriasztó lánc használata kötelező.

(2) Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos.

(3) A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak. Amennyiben a (2) bekezdés szerinti védekezés során a földhasználó nem tudja betartani a 4. § (1) bekezdésében előírt 5%-os határértéket, úgy ezt a kaszálás időpontjáról szóló előzetes bejelentésével egy időben jeleznie kell a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak."

(4) Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl tilos."

Kompenzációs támogatás és szankciók

A Magyar Államkincstár honlapján az egységes kérelem közlemény mellékleteként elérhető a Natura 2000 Mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetésekre vonatkozó 2023-as tájékoztató.  A kompenzációs kifizetés mértéke 115 eurónak megfelelő forint hektáronként.

A tájékoztatóban szerepel az is, hogy a 269/2007-es kormányrendelet előírásainak be nem tartása milyen szankciókat von maga után, akár 10-60 százalékos kifizetés-megvonásra is lehet számítani. A tájékoztató elérhető a Magyar Államkincstár honlapján, de INNEN is letölthető.