Mire lehet pályázni?

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

  • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás
  • Információs technológia-fejlesztés - beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét
  • A projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei


Támogatást igénylők köre

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a mikrovállalkozások:

  • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló/SZJA bevallás), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
  • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évben legalább 1 fő volt,
  • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, egyéni vállalkozók, vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
  • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,
  • amelyek szabad vállalkozási zónának minősülő területen található (Felhívás 2. számú melléklete szerint) településeken, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 főnél alacsonyabb lakosságszámmal rendelkező (Felhívás 3. számú melléklete szerint) településeken valósítják meg fejlesztéseiket.

magyar falu pályázat

Új eszközök, gépek beszerzésére pályázhatnak az 5000 fő alatti lakosú települések mikrovállalkozásai – Fotó: Envato

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 000 000 Ft,
maximum 10 000 000 Ft. Maximális támogatási intenzitás: 70%.

A támogatási kérelem benyújtási időszaka: 2022. február 17. - 2023. március 31.

Pályázna? Éljen az előminősítés lehetőségével, hogy nagyobb eséllyel induljon!

ELŐMINŐSÍTÉS