Megjelent "A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban" című (GINOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja

A jelen felhívás célja olyan beruházások megvalósításának támogatása, amelyek javítják a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot, ezen keresztül a termelékenységet, illetve amelyek szem előtt tartják a területi kohézió szempontjait és kedvező területi hatásokkal bírnak, hozzájárulva ezzel a területi egyenlőtlenségek mérsékléséhez is.

Támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.

technológiai fejlesztést lehet megvalósítani a pályázatból

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzésére van lehetőség – Fotó: Envato

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
b) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
c) Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés (legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
d) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).
e) Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét) (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

Támogatást igénylők köre

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis- és középvállalkozások:

I. amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

II. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt,

III. amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek, kettős könyvvitelt vezető ügyvédi irodák, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

IV. amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,

V. amelyek esetében, amennyiben a GINOP vállalkozásfejlesztési prioritás (1. prioritás) felhívásainak keretében 2014-2019 között részükre megítélt támogatás(ok) összege meghaladja az utolsó 3 jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által) lezárt, teljes üzleti év átlagos árbevételének 50%-át, az ezen vállalkozások 2018-2020. közötti évekre vonatkozó bruttó hozzáadott érték növekedése (változása) legalább eléri vagy meghaladja a GDP növekedés mértékét (5,25 % ) az azonos időszakban.

pénz

Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 000 000 Ft, maximum 200 000 000 Ft – Fotó: Envato

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 000 000 Ft, maximum 200 000 000 Ft.

A támogatás maximális mértéke a támogatási kategóriától függ, de azon belül a támogatást nyújtó határozza meg:

Támogatási kategória
Fejlesztés helyszíne
Maximális támogatás intenzitás
Átmeneti támogatás
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Dél-Dunántúl
Mikro-, kis- és középvállalkozás

 

70%

Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Pest
50%

A támogatási kérelem benyújtási időszaka:
1. benyújtási szakasz (Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld): 2022. január 19. – 2022. január 26.
2. benyújtási szakasz (Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Pest): 2022. január 27. – 2022. február 3.

Milyen eséllyel indulhat az Ön vállalkozása a támogatás elnyeréséért?

Éljen az előminősítés lehetőségével!

ELŐMINŐSÍTÉS