Támogatást azok a termelők kérhetnek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól (MVH), akiknek a telephelye gazdasági vagy környezeti szempontból érzékeny területen található – olvasható a Magyar Agrárkamara közleményében.

A tejtermelőket sújtó különleges hátrányokat az Európai Unió támogatással igyekszik enyhíteni, amelyre 2010 évben 46 millió eurót engedélyezett. 2011. évben a 2011. évi SAPS keretösszeg 3,5%-át Magyarország továbbra is ezen támogatásra fordítja. A beszállítási, illetve közvetlen értékesítési tejkvótával rendelkező tejtermelők a saját gazdaságukban a 2010/2011. kvótaévben megtermelt és értékesített tej után - legföljebb a 2011. március 31-én rendelkezésre álló tejkvóta mértékéig - jogosultak e különleges támogatásra.

Azok a tejtermelő gazdák kaphatnak támogatást, akiknek szarvasmarha-állománya szerepel az ENAR nyilvántartásban, telephelyük gazdasági szempontból sérülékeny vagy környezeti szempontból érzékeny területen fekszik, és rendelkeznek minimum 1 hektár területalapú támogatásra (SAPS) jogosult területtel.
A pontos összeg tehát csak az igénylők számának és az általuk értékesített tej mennyiségének (tejkilogramm) ismeretében derülhet ki. Tavaly kilogrammonként 9,55 forint különleges támogatásban részesültek a hátrányos helyzetben gazdálkodók.

A támogatási kérelmet (amely egyben kifizetési kérelemnek is minősül) 2011. május 16-ig kell benyújtani az igénylő lakhelye/székhelye szerint területileg illetékes MVH megyei kirendeltségre, papír alapon, postai úton.
A határidő elmulasztása jogvesztő jellegű, továbbá érdemes tértivevénnyel postázni a kérelmet.