A Yara International arra törekszik, hogy a felhasználók igényeit teljeskörűen kielégítse. 26 gyárunk olyan termékeket enged ki a kapuin melyek a legmagasabb minőséget képviselik. A tápanyag-utánpótlás hatékonyságának növelését legegyszerűbben olyan tápanyagok felhasználásával tudjuk leginkább megvalósítani, melyek több évtizedes kutatómunka eredményeképp a legjobb kvalitással rendelkeznek.

YaraMila tavaszi alaptrágya

YaraMila tavaszi alaptrágya – fotó: Yara Hungária Kft.

A YaraMila termékcsalád sikere abban rejlik, hogy

  • a talajellátottságtól és növénytől függően választható összetételű műtrágyák,
  • az oldható N-P-K hatóanyagokat a növény fontos fenológiai állapotában biztosítja,
  • a kritikus növekedési szakaszokban támogatást nyújt,
  • a gyökerek közelében elhelyezhető.

Az alaptrágyaként javasolt műtrágya hatása nem csak a kezdeti fejlődés során fontos. Speciális, megosztott formájú nitrogénje a későbbi növekedés során is hozzájárul a jó ellátottsághoz. Foszfortartalma a védett formulációnak köszönhetően több hétig is folyamatosan a növény rendelkezésére áll, anélkül, hogy lekötődne a talajban.

komplex mezo- és mikroelem-kiegészítésből a kéntartalmat emelném ki. Például, ha egy YaraMila 8-20-28 összetételű, 9 tömeg% SO3-t tartalmazó műtrágyából 150 kg/ha mennyiséget juttatunk ki, akkor 13,5 kg kén-trioxiddal pótoljuk a talaj kéntartalmát, mely a legtöbb tavaszi növény igényét ki is elégíti. A felhasználás hatékonyságát egyértelműen növeli, hogy kiváló fizikai tulajdonságai révén a vetéssel egymenetben is felhasználhatók, illetve teljes felületre szórva egyenletes szórásképet biztosítanak.

A mikrogranulátum formájú starterműtrágyázásnak nagy szerepe van a növények kezdeti fejlődésében, gyökeresedésében. Azt ki kell hangsúlyozni, hogy a növények tápanyag-utánpótlásában meghatározó az alaptrágyázás, a startertrágyázás csak egy kiegészítő trágyázási forma, mellyel a növény teljes tápanyag igényét nem tudjuk kielégíteni. Ugyanakkor az induláskor kiadott magasabb foszformennyiség és annak élettani hatása kihat az egész vegetációra: az erősebb gyökérzet révén jobb a (mű)trágyahasznosulás, javul a növény aszálytűrése, javítja a növény fizikai stabilitását.

A Yara NP Starter (10,5 % N, 47 % P2O5) a piacon kapható starterek közül az egyik legmagasabb cinktartalommal bír (1,8 %). A negatív P-Zn kölcsönhatás miatt a megfelelő Zn-táplálás fenntartása kritikus fontosságú, különösen, ha a talajok P-műtrágyát kapnak. Ezért nem meglepő, hogy a cinkkel együtt granulált P-műtrágyával kezelt búza (1. ábra) vagy kukorica (2. ábra) miért eredményezett jobb növekedést és termést, mint azok a növények, amelyek Zn nélkül kaptak P-t. A Zn tartalmú P műtrágyák alkalmazása nemcsak a hajtásnövekedést javítja, hanem a gyökérnövekedést is.

 Növekvő P-arányú búza növekedése zn

1. ábra balra: Növekvő P-arányú búza növekedése, alacsony talaj Zn-ellátottságnál (balra) és megfelelő talaj Zn-ellátással (jobbra). (Ova et al., 2015, Plant and Soil).

2. ábra jobbra: Zn nélküli és cinkkel kiegészített P-műtrágya hatása a kukoricahajtás növekedésére alacsony Zn-tartalmú talaj esetén (Képek: M. Yazici és I. Cakmak, Sabanci Egyetem).

(Forrás: https://www.cropnutrition.com/resource-library/dont-forget-zinc-when-applying-phosphorus-to-your-farm/)

A YaraVita levéltrágyák esetében a hatékonyságot többféleképpen is értelmezhetjük, illetve realizálhatjuk:

  • A termékek hatóanyag-tartalma, illetve összetétele alapján a dózisuk alacsony, anélkül, hogy az eredményességet veszélyeztetné, így jelentős megtakarítás érhető el, és minimális a környezeti lábnyom is.
  • A hatás azonnali és hosszan tartó (1-1,5 hónap).
  • A legmegfelelőbb fenológiában történhet a kijuttatás, rugalmas felhasználás.
  • Növényvédő szerekkel keverhetőek (ellenőrzés: www.tankmix.com), így további költségmegtakarítás érhető el.
  • Hatékony eszköz a növények biotikus és abiotikus stresszre történő felkészítésében.

A tavaszi szezonban indításképpen, elsősorban a tél végi regeneráció elősegítésére és a vegetatív-generatív fenológiai szakasz váltására gabonákban a YaraVita Gramitrel-t, repcében a YaraVita Brassitrel Pro-t ajánljuk 3 l/ha dózisban. A termékek pontos összetétele megtalálható a www.yara.hu oldalon.

Jó termést – és a piaci igényeket tekintve minőségit is – csak az tud termelni, aki a vetéstől kezdve ezt célozta meg. Ebben állunk folyamatosan az Önök segítségére.

Tóth Milena

Yara Hungária Kft.

yara