Aszályos időszakban gyakran felmerül, hogy megéri-e saját kutat létesíteni, és bár a válasz sokak szerint igen, valójában nem ennyire egyértelmű. Az alapos, átgondolt döntéshez sok összetevőt kell megvizsgálnunk, hiszen lehetőségeinket nagyban befolyásolják a területi adottságok és a tervezett kútra vonatkozó aktuális szabályok.

Szükségem van saját kútra?

Mint minden vásárlás előtt, kezdjünk alapos tervezéssel és utánajárással! Határozzuk meg az igényeinket és mérjük fel az anyagi  keretünket, majd vessük össze a piaci kínálattal, és vegyük számba az alternatív lehetőségeket is. Vízhasználati szokásaink eltérőek lehetnek, így nem biztos az sem, hogy nincs jobb megoldás a saját kútnál, hiszen a házi vízigény kielégítésére léteznek más megoldások is.

A legkézenfekvőbb egy házi esővízgyűjtő rendszer kialakítása. Ez környezetbarát, fenntartható, és egyszerűen karbantartható, akár felszíni, akár felszín alatti rendszert választunk, így személyesen is kivehetjük részünket a tágabb környezetünk védelméből. Természetesen területünk adottságai meghatározzák, hogy mindenre elegendő mennyiséget tudunk-e gyűjteni, azonban a szükséges mennyiség kiegészítésére minden esetben remekül alkalmazható, és takarékoskodhatunk a drága, jó minőségű hálózati ivóvízzel.

Vízigény becslése

Elsődleges szempont, hogy miként használnánk a saját kutunk vizét, ugyanis ez a mennyiség mellett az elvárt vízminőséget is determinálja. Egy átlagos háztartásban is rengeteg vizet használunk a napi szükségleteink ellátására, ezt a mennyiséget a kerti vízfelhasználás jelentősen növeli.

Kút elhelyezése

Körültekintő tervezést igényel a kút legmegfelelőbb helyének megtalálása. Tisztában kell lennünk azzal, hogy van-e bármilyen helyi szintű korlátozás vagy tiltás kutak létesítésére, vagy az engedélyezést befolyásoló speciális feltétel: ivóvízbázis vagy szennyezett terület.

A kútnak védettnek kell lennie a felszíni szennyeződésektől. Ebbe a ház körüli, és gazdasági épületek is beletartoznak (kerti WC vagy emésztő, szemétdomb, ól vagy istálló, vegyszerek és veszélyes hulladékok tárolására szolgáló hely), valamint a környékbeli esetlegesen szennyező ipari létesítmények (benzinkút, illegális hulladéklerakó, házi szennyvízülepítő), melyek a felszín alatti vizekre kockázatos tevékenységet végezhetnek. Az épületekhez azok állagmegóvása érdekében is jó, ha nincs túl közel. Arra is ügyeljünk, hogy kutunk a felszín alatti közművektől, elektromos kábelektől biztonságos távolságra legyen!

Tájékozódjunk, hogy környékünkön milyen vízkivétel zajlik, mert a szomszédos kutak túlzott közelsége rossz hatással bír egymásra, valamint a korábbi vízszennyezésekről is tudjunk.

Szempont az is, hogy a kút könnyen hozzáférhető helyen legyen egyrészt azért, hogy a kialakításhoz használt berendezésnek biztosítani tudjuk a felvonulási területet, másrészt a későbbiekben szükséges karbantartások, mérések, tisztítás elvégzéséhez ugyanígy szükség lesz helyre, azonban ha lehet, ne legyen a közvetlen közelben a kocsibeálló vagy gazdasági út.

Tervezés és engedélyeztetés

A tervezést elsősorban a helyi sajátosságok befolyásolják, hiszen a szabályozások mellett ismernünk kell a felszín alatti vizek minőségét és mennyiségét - ami a használatot is befolyásolhatja -, valamint azt, hogy milyen mélységben van a legsekélyebb vízkivételre alkalmas réteg. Ezek felmérésében segíthet, ha felmérjük, hogy a szomszédos kutak milyen paraméterekkel rendelkeznek.

A mezőgazdasági öntözésre szolgáló talajvízkutak esetében a Nemzeti Földügyi Központot kell megkeresni, míg ha ivóvízvétel céljából létesítenénk lakossági kutat, akkor az illetékes kormányhivatal népegészségügyi főosztályát kell felkeresni.

Mezőgazdasági öntözésre szolgáló talajvízkút

Mezőgazdasági öntözésre szolgáló talajvízkút - fotó: Pixabay

A települések jegyzője rendelkezik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel. Amennyiben az ő hatáskörén kívül esik a kérésünk, a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokhoz kell fordulni. Ha területünkön nem használt kút van, annak a megszüntetéséről gondoskodnunk kell a balesetveszély és a felszín alatti vizek szennyezésének megelőzése érdekében, ám a megszüntetés is engedélyköteles.

Az engedély birtokában keressünk megfelelő szakmai tudással, tapasztalattal és gépparkkal rendelkező kivitelezőt, aki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kötelező Építőipari rendszerében is regisztrálva van!


A kút kivitelezése

Felhasználási igényeink és kutunk helyszíne meghatározza, hogy milyen fajtájú kutat létesíthetünk. A kutakat kialakításuk, mélységük, hasznosításuk, vagy a vízadó típusa szerint csoportosítjuk. A kút mélységét nem tudjuk kiválasztani, mindig az dönt, hogy milyen mélyen van a talajvíz (vagy egyéb vízadó), és annak milyen a minősége.

Kisebb vízigény kielégítésére ásott kutakat használunk a leggyakrabban, melyek az első vízzáró réteg feletti talajvíztartó rétegből termelik ki a vizet. Nagy mennyiségű vizet képesek tárolni, ezért gyengébb vízadók esetén javasolt a használatuk. Ez a réteg átlagosan 30 m, de az ásott kutak általában 5-15 méter mélységűek.

Szintén az első vízzáró réteg felett elhelyezkedő felszín alatti víz (talajvíz) kinyerésére alkalmas a vert (Norton) kút. Ez egy perforált acélcső, amelyet veréssel hajtanak le a megcsapolni kívánt rétegbe, majd a a lyukakon keresztül telítődött csőből a felszínre hozatalhoz pumpát vagy szivattyút kell használni. Magyarországon az Alföldön elterjedt, de az ország többi részén a talajviszonyok miatt nem lehetséges a használatuk.

A fúrt kút nagyobb mélységben lévő rétegek megcsapolásához használatos. Miután lefúrnak a megfelelő mélységig, a vízadó szintjén egy perforált csövet helyeznek el a furatban, amely köré szűrőkavicsot és szigetelést helyeznek el. A vizet itt is szivattyú segítségével lehet a felszínre juttatni.

Az első vízzáró réteg felett elhelyezkedő talajvíz kinyerésére alkalmas kerti kút

Az első vízzáró réteg felett elhelyezkedő talajvíz kinyerésére alkalmas kerti kút - fotó: Pixabay

Magyarország a felszín alatti vizek szempontjából kivételesen kedvező adottságokkal rendelkezik, azonban igen sérülékeny ez a vízkészlet és az okozott károk (szennyezések, készletcsökkenés) nehezen, vagy sehogy nem fordíthatók vissza. Ha mindezek ismeretében úgy döntöttünk, hogy megéri befektetnünk saját kútba, akkor a használat során is ügyeljünk, hogy a megóvjuk a környezetet, saját egészségünket, és a kút megfelelő működését biztosító egyéb tényezőket. Rutinellenőrzésekkel könnyen és időben felismerhető a vízszennyezés vagy egyéb hiba.

Az összefoglalót a Kúttulajdonosok honlapja alapján készítettük.