Az Agrárügyintézés okosan Agroinform Webináriumon sok kérdés érkezett az előadókhoz. Most Várszegi Gábor, a NÉBIH Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság igazgatójának a válaszait közöljük.

eGN-ben a vásárolt vetőmagokkal kapcsolatban milyen adatok megadása kötelező (pl.: fémzárszám, szaporulati fok)?

Várszegi Gábor: A program szempontjából opcionálisan megadhatóak a vetőmaggal kapcsolatos adatok, mint a szaporulati foka, a vetőmag eredete, a vetőmag kezeltsége és a vetőmag tétel azonosítója. Felhívjuk figyelmet, hogy ezen adatok megadása jogszabályból, illetve támogatásból adódóan azonban szükséges lehet!

Ha olyan lombtrágyát használok, ami nincs a listán, akkor azt hogyan vihetem fel az eGN-be?

Várszegi Gábor: Ilyen esetben az „Egyéb" kategóriát kell választani, ekkor a termésnövelők/műtrágyák (szöveges) mező aktívvá válik, így oda szabadon beírható a kijuttatott termék neve, és annak hatóanyag tartalma.

Hogyan kell rögzíteni a növényvédelmi kezeléseknél a csávázószer használatát?

Várszegi Gábor: Úgy kell berögzíteni a csávázószer használatát (a csávázott vetőmag elvetését), mint bármilyen más növényvédelmi műveletet: a termőhely műveleteknél, a növényvédelem lapon kell megadni a csávázószer pontos adatait. Amennyiben a vetőmag csomagolásán nincsenek pontosan feltüntetve a szükséges információk, a forgalmazó/gyártó tud adatokkal szolgálni.

Várszegi Gábor, a NÉBIH Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság igazgatójának

Várszegi Gábor, a NÉBIH Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóság igazgatójának – Fotó: Agroinform

Miért nem lehet az egységes kérelem beadása után az adatokat használni "átörökíteni" az eGN felületére? Ugyanis így például agrotechnikai műveletek adatainak feltöltése lehetetlen. Hogyan teljesíthető a 15 napos határidő?

Várszegi Gábor: Az EK-ban szereplő adatok betöltésére nyújt megoldást a szinkronizáció, mely az egységes kérelem benyújtási időszakot követően érhető el. Ahogy a tavalyi évben, úgy idén is ezen funkció segítségével minden releváns adat betölthető lesz az EK kérelemből az eGN-be.

Az eGN-ben a 2023-as táblákat 2024-re átmásolva nem módosítható a tábla területe. Lesz-e idén is EK-, vagy legalább táblaszintű szinkronizációs lehetőség? Szíves válaszukat tisztelettel köszönöm.

Várszegi Gábor: Az évek közötti másolás funkció esetében az átmásolt tábla adatai módosíthatók. Az örökítés funkció esetén valójában nem másolás történik, hanem az előző évi naplóban létrehozott termőhely kerül megjelenítésre az idei naplóban. Emiatt, a termőhely adatai nem módosíthatók. Amennyiben a termőhelyet az előző évről a vágólapos másolás segítségével hozta át, tud módosítani a területméreten. Az örökítés funkciót viszont azokra az esetekre alakítottuk ki amikor a tábla éveken át változatlan marad, mint pl. ültetvények, gyep területek.

Ahogy a tavalyi évben, úgy idén is ezen funkció segítségével minden releváns adat betölthető lesz az EK kérelemből az eGN-be.

Növényvédelmi megfigyelést kell-e rögzíteni az eGN-ben? illetve Növényvédelmi megfigyelés szükségessége kinek kötelező?

Várszegi Gábor: A növényvédelmi megfigyelés az integrált növényvédelem 8 alapelve közé tartozik. Az alapelvek kötelező betartását a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. FVM rendelet írja elő: „A földhasználó, a termelő és a növényvédelmi szolgáltatást végző személy a tevékenységét az integrált növényvédelem 8. mellékletben található általános elveinek megfelelően végzi." Ennek megfelelően az eGN-ben nem kötelező rögzíteni, azonban a megfigyelés eredményét dokumentálni kell, mivel egy ellenőrzés során csak így tudja bizonyítani a gazdálkodó, hogy végzett megfigyelést. Az eredmények rögzítésére az eGN kiváló felületet biztosít – a megfigyelés műveletéhez konkrét növényvédelmi művelet is kapcsolható. Ezzel szemben a csávázás rendszerint sok éves tapasztalaton alapuló prevenciós művelet, így ehhez kapcsolódóan nem kell (nem is lehet) megfigyelést rögzíteni.

Felhívjuk figyelmet, hogy a megfigyelési adatok rögzítése a gazdálkodási naplóban jogszabályi, illetve támogatási előírás alapján adódóan szükséges lehet!

Az átörökített területeknél, tudva, hogy később már átmásolást javasoltak, mégis szeretnénk, a korábban előrevetített cellák módosítása, kötelezettségek javíthatók legyenek.

Várszegi Gábor: Fontos tudni, hogy örökítés esetén valójában az előző évi naplóban létrehozott termőhely kerül megjelenítésre az idei naplóban. Emiatt, a termőhely adatai nem módosíthatók – hiszen, ha módosítani lehetne az örökített termőhelyet illetően, akkor a termőhelyek kapcsolata miatt az változást idézne elő az előző évi napló táblájában is. Ezt figyelembe véve, a Nébih csak olyan táblák esetében javasolja az örökítést, melynek adatai (táblaméret, földhasználat joga, hely adatok, vállalások) több éven át változatlanok – ez szántónál kevésbé valószínű, gyep, illetve ültetvény művelési ágban jellemzőbb.

Amennyiben örökítéssel vitte át a termőhelyet a 2024-es naplóba, annak adatain már csak korlátozottan tud változtatni: a tábla azonosító, az EK sorszám módosítható, a helyet szövegesen meg tudja adni, illetve a vállalásokat le tudja zárni és újat tud felvenni, azonban a művelési ág, a földhasználat joga, a területméret és a helyazonosító adatok nem módosíthatók. Így, amennyiben utóbbiakban változás áll be (területbontás, táblavásárlás, földhasználati jogcím változása, vállalás, stb. okán) az örökített táblában, javasoljuk, hogy az örökített táblát az összes rögzített adatával éven belül másolja át egy új táblába, így a másolt tábla minden adata módosítható, a tévesen örökített táblát pedig az x jellel le kell zárni.

Ha az EK beadása során változott a területem nagysága, de kora tavasszal már volt rovarölős kezelés, akkor azt hogy kezeli a rendszer? Ha módosítom a tábla nagyságat, módosítani kell a munkaműveletnél a hektárt is, és ha elmentem, akkor felül írja a rögzítés dátumát? Ha igen, akkor nem felel meg a 24 órás felételnek?

Várszegi Gábor: Az EK beadását követően idén is lehetőség lesz az adatok szinkronizálására, a tervek szerint az idei évtől a szinkronizálás során a terület változásokat a program automatikusan át fogja vezetni az addig felrögzített műveletekre.

Korábbi év másolása vágólapra: az a gond, hogy már vannak fenn műveletek.

Várszegi Gábor: Vágólapos másolás esetén több adatot, műveletet, táblát lehet egyszerre a vágólapra helyezni, és az aktuális naplóba a beillesztés során lehet azt kiválasztani hogy mely adatot kívánjuk a vágólapra helyezett adatok közül beilleszteni.

Ha a 2023 évet átmásoljuk a 2024 évbe, az ősfeltöltés hogy fog működni?

Várszegi Gábor: Függetlenül attól, hogy újként hozzuk létre, vagy az előző évből másoljuk át az adatokat a 2024-es naplóba az ősfeltöltés idén is úgy fog működni, hogy a EK kérelemben megadott adatok felül fogják írni a gazdálkodó által már megadott releváns adatokat

Növényt hogyan lehet módosítani?

Várszegi Gábor: Ebben az esetben le kell zárni az x ikonnal a nem kívánt kultúrának a hasznosítását, majd ezt követően fel lehet rögzíteni azt, mely valóban a termőhelyre került. (Kérjük, figyeljen rá, hogy NE a termőhelyet zárja le!)

Lezárásnál a hasznosításon túl a korábban már berögzített műveletek is benne maradnak a naplóban, így azokat nem kell újra berögzíteni az újonnan felvett hasznosításhoz. Ott lehet folytatni az adatok rögzítését, ahol a lezárt hasznosításnál abbahagyták (pl. ha valaki a talajelőkészítést még a korábbi hasznosításhoz rögzítette, a vetést már az újonnan felvett hasznosításhoz vegye fel).

Korábban 2 különböző növény volt a területben, az idén csak búza van benne, szankciót kap-e a gazda, ha nem rajzol egy új táblát, hanem mindkettőt búzának jelölte, egybeművelés vagy más miatt elmarasztalható ezért?

Várszegi Gábor: Az esetleges szankciókkal kapcsolatban a Kincstár tud tájékoztatást adni. Az eGN-ben azt a táblaszerkezetet kell megjeleníteni, amely az Egységes Kérelemben is szerepel.

Microbiológiai szer kijuttatásnál, az ökológiai sáv miatt a gazda nem tudja igénybe venni, mert meghaladja a 15%-ot. Rajzolhatja-e 2 táblának, hisz azonos a növény, de a 2 rész más művelésű lesz és így megkaphatja az AÖP-öt is?

Várszegi Gábor: Arra a kérdésre, hogy ilyen esetben a gazdálkodó rajzolhatja-e két táblának a területet, a Kincstár tud választ adni, ugyanis a táblák megadása elsődlegesen az EK felületen történik.

Abban is a kincstári kollégák tudnak segíteni, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy megkapja a gazdálkodó az AÖP támogatást.


A 2024. évi eGN ősfeltöltéssel lett létrehozva. A 2024. évi EK lassan véglegesül és beadásra kerül, melyben lesznek területváltozások. Hogyan tudom aktualizálni a 2024-es területeket a eGN-ben? Zárjam le az ősfeltöltött adatokat és másoljam át a 2023-as területeket, amit majd tudok módosítani?

Várszegi Gábor: A leírás alapján feltételezzük, hogy a kérdés valójában az örökítés funkcióra vonatkozik.

Fontos tudni, hogy örökítés esetén valójában az előző évi naplóban létrehozott termőhely kerül megjelenítésre az idei naplóban. Emiatt, a termőhely adatai nem módosíthatók, hiszen az örökített termőhely módosítása a termőhelyek kapcsolata miatt változást idézne elő az előző évi táblában is. Ezt figyelembe véve, a Nébih csak olyan táblák esetében javasolja az örökítést, melynek adatai (táblaméret, földhasználat joga, hely adatok, vállalások) több éven át változatlanok – ez szántónál kevésbé valószínű, gyep, illetve ültetvény művelési ágban jellemzőbb.

Amennyiben örökítéssel vitte át a termőhelyet a 2024-es naplóba, annak adatain már csak korlátozottan tud változtatni: a tábla azonosító, az EK sorszám módosítható, a helyet szövegesen meg tudja adni, illetve a vállalásokat le tudja zárni és újat tud felvenni, azonban a művelési ág, a földhasználat joga, a területméret és a helyazonosító adatok nem módosíthatók. Így, amennyiben utóbbiakban változás (területbontás, táblavásárlás, földhasználati jogcím változása, vállalás, stb. okán) áll be az örökített táblában, javasoljuk, hogy az örökített táblát az összes rögzített adatával éven belül másolja át egy új táblába, így a másolt tábla minden adata módosítható, a tévesen örökített táblát pedig az x jellel le kell zárni.

Amennyiben a kérdés mégis a ősfeltöltésre vonatkozott, akkor elmondható, hogy függetlenül attól, újként hozzuk létre, vagy az előző évből másoljuk át az adatokat a 2024-es naplóba az ősfeltöltés idén is úgy fog működni, hogy a EK kérelemben megadott adatok felül fogják írni a gazdálkodó által már megadott releváns adatokat

A teljes Agrárügyintézés okosan Agroinform Webináriumot itt tudod visszanézni: