A 56/2023. (IX. 27.) AM rendelettel módosított 14/2023. (IV. 19.) AM rendeletben (Feltételesség rendelet) pontosításra került a nem termelő tájképi elemként elszámolható területek köre, melyek a következők: védett tájképi elem, valamint fás, cserjés sáv, táblaszegély, szántón elhelyezkedő, de szántóföldi művelés alatt nem álló vízvédelmi sáv, szántón elhelyezkedő kis vizes élőhely, erózióvédelmi sáv, nem termelő beruházás keretében létrehozott erózióvédelmi létesítmény. Így egyértelművé vált, hogy a tábla területének több, mint 50 %-át is elfoglalhatja a vízvédelmi sáv, ha azt a fentiek szerint nem kívánják elszámolni nem termelő elemként – írja a nak.hu a tájékoztatójában.

vetés

A visszaállítási kötelezettség teljesítését a mezőgazdasági termelőnek a tárgyévet követő egységes kérelemben kell bejelentenie – fotó: pixabay.com

A „Vetésváltás a szántóterületeken, kivéve a víz alatt álló kultúrákat – HMKÁ 7. előírás” és a „Biológiai sokféleség megőrzése – HMKÁ 8. előírás esetében szerepel, hogy az előírásokat bizonyos gazdasági szintű feltételek fennállása során nem kell alkalmazni, így többek között akkor sem, ha a gazdaság szántóterületének több mint 75%-át hüvelyes növények – szója kivételével – termesztésére használják.

A módosítással beemelésre került a hüvelyes növény fogalma, mely megegyező a rendelet 14. mellékletében szereplő nitrogénmegkötő növényekkel – olvasható a nak.hu cikkében.


Pontosításra került a „Környezeti szempontból érzékeny állandó gyepterületként megjelölt gyepterületek átalakításának vagy felszántásának tilalma a Natura 2000 területeken – HMKÁ 9.” előírás. E szerint e gyepterületek is feltörhetők hatósági engedély birtokában, annak az Egységes kérelemhez történő csatolásával.

Az esetlegesen megállapított meg nem felelés ismétlődése a környezeti szempontból érzékeny gyep visszaállításával kerülhető el. A visszaállítási kötelezettség teljesítését a mezőgazdasági termelőnek a tárgyévet követő egységes kérelemben kell bejelentenie.

Ne feledjük: A Feltételességben meghatározott, illetve az Agro-ökológiai programban vállalt növényborítottsággal megvalósuló talajtakarás esetén a Kincstár a takarónövény elvetésének meghiúsulását okozó vis maior eseményt csak akkor ismeri el, ha a talaj takarása a vis maior esemény bekövetkezésekor tarlóval biztosított – írja a nak.hu.

Módosításra, illetve kiegészítésre kerültek egyes JFGK követelmények, illetve az ahhoz kapcsolt szankciók.

JFGK1. Mezőgazdasági eredetű foszfátszennyezés és az öntözési célú vízhasználatra vonatkozó ellenőrzési kérdésekhez tartozó meg nem felelési esetek

Követelmény

Mérték

Súly

Tartósság

Szankció

A vizsgált öntözés esetében nem áll rendelkezésre vízkivételi mennyiség mérésére vagy meghatározására alkalmas mérőeszköz vagy módszer.

Gazdaságon belüli

Közepes súlyú

Rövid távon helyrehozható

3 %

A vizsgált területre vonatkozólag nem áll rendelkezésre hatályos vízjogi üzemeltetési vagy fennmaradási engedély.

Gazdaságon belüli

Súlyos

Rövid távon helyrehozható

5 %

A mezőgazdasági termelőnél nem áll rendelkezésre öntözési üzemnapló, vagy azt nem naprakészen vezeti.

Gazdaságon belüli

Enyhe

Rövid távon helyrehozható

1 %

JFGK2.: Mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés esetén az ellenőrzési kérdésekhez tartozó meg nem felelési esetek

Követelmény

Mérték

Súly

Tartósság

Szankció

A gazdálkodó mezőgazdasági területén az istállótrágya ideiglenes tárolására vonatkozó előírások be nem tartása

Gazdaságon kívüli

Enyhe

Rövid távon helyrehozható

5 %

A silótér aljzata nem szigetelt, illetve nem kapcsolódik hozzá szigetelt akna.

Gazdaságon belüli

Enyhe

Rövid távon helyrehozható

1 %

Nincs megfelelő méretű és műszaki paraméterekkel rendelkező   trágyatároló, azonban szemrevételezés, illetve a rendelkezésre álló információk alapján vízvédelmi hatáskörű intézkedés megtétele nem szükséges.

Gazdaságon belüli

Enyhe

Rövid távon helyrehozható

1 %

Nincs megfelelő méretű és műszaki paraméterekkel rendelkező   trágyatároló, azonban szemrevételezés, illetve a rendelkezésre álló információk alapján vízvédelmi hatáskörű intézkedés megtétele szükséges.

Gazdaságon belüli

Közepes

Rövid távon helyrehozható

3 %

A trágyatároló kapacitása nem felel meg a jogszabályban előírtaknak

Gazdaságon belüli

Enyhe

Rövid távon helyrehozható

1 %

2%-nál meredekebb lejtésű területen alkalmazott művelési mód nem segíti elő a csapadékvizek talajba jutását.

Gazdaságon belüli

Enyhe

Rövid távon helyrehozható

1 %