Néhány gondolatban tekintsük át a takarónövények szerepét az új agrártámogatási időszakra vonatkozóan! Érdemes a kötelező feltételességi szabályok és lehetőségek mentén az Agrár-Ökológiai Program (AÖP) nyújtotta extra támogatás elérését is megkönnyítő módon alakítani a gazdálkodási gyakorlatot!

HMKÁ 6 – Minimális talajborításra vonatkozó előírások

Fenn kell tartani a minimális talajborítást a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után:

  • őszi kultúra – beleértve a legalább december 31-ig a területen tartott másodvetést – vetésével, amit az előző kultúra lekerülése után az agronómiailag indokolt időn belül el kell vetni (legfeljebb 1 hónap)
  • a tarló fenntartásával vagy másodvetéssel, amennyiben a nyári betakarítású kultúra lekerülése és az őszi kultúra elvetése között az agronómiailag indokolt időnél hosszabb idő telik el, az ezen időn felüli periódusban, vagy
  • a tarló szeptember 30-áig történő megőrzésével, azzal, hogy tarlóval borított területen legfeljebb sekély tarlóhántás és -ápolás végezhető

Ne feledjük, a tarló hántása és ápolása fontos agronómiai műveletek, a vízmegőrzés, a talaj beérése, a gyomnövények és árvakelések irányított, egyöntetű csírázása a terület olcsó, hatékony kultúrállapotban tartásának alapja.

Az okszerűen, megfelelő magkeverékekkel végzett talajtakarás további előnyökkel jár. A környezeti elemek által okozott talajpusztulás mérsékelhető, a tápanyag feltárás, mobilizálás révén eddig hozzá nem férhető tápanyagokhoz juttathatjuk az utónövényt. A talaj szervesanyag tartalmának növekedése biztosítható, a talaj szerkezete, vízgazdálkodása javul. A folyamatosan jelen lévő, fajgazdag élő növények a talajéletre kedvezően hatnak.

Nyári vetésre alkalmas fajokból álló keverékek:

ÖKO ZÖLD, ZÖLD TRIÓ, TALAJMANNA

Nyár végi, kora őszi vetésre alkalmas fajokból álló keverékek:

STRUKTÚRA, TAKARÉKOS ZÖLD, TALAJVÉDŐ, ÜTŐS ÖTÖS, ZÜMMÖGŐ ZÖLD, GAZDASÁGOS ZÖLDÍTŐ PÁROS, MÉZELŐ ZÖLDÍTŐ

A talajtakarás még teljesebbé tehető, amennyiben AÖP gyakorlat keretében pontokra, extra forrásokra váltjuk. Áttelelő, február 28-ig a területen hagyott keverékek alkalmazásával, csak az előnyök maradnak, bosszúság nélkül.

A következő keverékek folyamatos élő takarást biztosítanak, tavaszi terminálás szükséges:

STRUKTÚRA, TAKARÉKOS ZÖLD, TALAJVÉDŐ, TALAJMANNA

A terminálást a téli időjárás megoldja:

ÜTŐS ÖTÖS, ZÜMMÖGŐ ZÖLD, GAZDASÁGOS ZÖLDÍTŐ PÁROS, MÉZELŐ ZÖLDÍTŐ, ÖKO ZÖLD, ZÖLD TRIÓ

De a mulcs fennmarad, így a talajtakarás biztosítható extra AÖP gyakorlat keretében akár február 28-ig.

HMKÁ 7 – Vetésváltás a szántóterületeken, kivéve a víz alatt álló kultúrákat

A mezőgazdasági termelőnek a mezőgazdasági üzem teljes szántóterületén gondoskodni kell arról, – vetőmag céljából termesztett hibridkukorica, évelő kultúra, víz alatt álló kultúra, parlag, ökológiai gazdálkodás szerint tanúsított terület kivételével – hogy 3 évente megvalósuljon a vetésváltás.

Másodvetéssel a sor megtörhető, így a vetésváltás kötelezettsége teljesül. Termékpalettánkból az elő- és utóvetemény szempontjából a megfelelő keveréket könnyen kiválaszthatja.

Az AÖP extra vállalás tekintetében is sikerrel alkalmazhatóak a másodvetésű vetőmagkeverékek, hiszen főnövénynek a május 1. és szeptember 30. között a területet legtovább borító kultúrát veszik figyelembe. Egy jól megcélzott vetési idővel ezt a követelményt is teljesíthetjük.

vetésváltás

HMKÁ 8 – Biológiai sokféleség megőrzése

Takarónövény keverékekkel a biológiai sokféleség megőrzésére irányuló kötelezettség is könnyebben elérhető. Erózióvédelmi sáv, a parlagon hagyott terület fedettsége, gyomosodásának elkerülése, a parlagoltatás időszaka alatti kedvező talajtani folyamatok, az élő és működő talaj is elérhető.

Ökológiai jelentőségű másodvetéssel akár termelés is megvalósítható a kötelezően HMKÁ 8-ba vont területek egy részén (a bővített 7%-ból akár 4 % területen). A korábbiakhoz hasonlóan az ökológiai másodvetést legalább 60 napig a területen kell hagyni, növényvédő szer – beleértve a csávázott vetőmagot – a területen nem használható fel. Az így körülhatárolt 7% bővíthető 10%-ra a plusz AÖP forrás kedvéért.

Takarónövényekkel a parlag tervezetten fedhető, cél szerint választhatóak ki a keverék komponensei pl. nitrogénkötés magas arányú pillangósvirágú növényt tartalmazó keverékkel, talajlazítás, tömörödött talajrétegek feltörése erre alkalmas mélyen gyökerező, nagy gyökértömegű komponensekkel. A parlag január 1-jétől augusztus 31-ig terjedő időszakban pihentetésre kerül, így a vetést még az előző ősszel célszerű megvalósítani. A 13/2023. AM rendelet a parlag definícióban kivételként említi a méhlegelőt, így a rendelet szerint méhlegelő vethető a parlagoltatás évében is, méhlegelő keverékeink tavaszi vetésre alkalmasak.

lajtamag

lajtamag

A másodvetések jogcímei, érvényesítési lehetőségei a Magyar Államkincstár felhasználói kézikönyve alapján

Másodvetés típusa

VP AKG2021

AÖP

CISS

HMKÁ

Hagyományos másodvetés

-

Növénytermesztés diverzifikációja

x

HMKÁ6, HMKÁ7

Ökológiai másodvetés igénylés

-

Növénytermesztés diverzifikációja

Nem termelő tájképi elemek és területek kijelölése

-

HMKÁ7, HMKÁ8

Zöldtrágyázás céljából vetett másodvetés

X

Növénytermesztés diverzifikációja

-

HMKÁ6, HMKÁ7

Amennyiben AKG-ban nem választotta, úgy újszerű lehetőség az AÖP-ben a táblaméret önkéntes korlátozása gyakorlat, ehhez jó szívvel ajánljuk méhlegelő keverékeinket!

zöldtrágya

A képre kattintva a táblázat nagyítható

Keresse bizalommal kollégáinkat, állunk rendelkezésre:


lajtamag