Magyarországon terjedőben van a talajkészítmények használata, de még igy sem éri el a teljes termőterület 10 százalékát. Pedig a talajaink állapotromlása országszerte általános jelenség, így érdemes elkondolkodni, hogyan védhetjük meg a termőtalaj egészségét.

A talajbaktérium-készítmények pozitív hatásai között szokás felsorolni a talajélet serkentését, a talaj szervesanyag-készletének megőrzését, gyarapítását, a talajszerkezet, talajminőség javítását és a növénypatogén kórokózók elnyomását. A tarlómaradványok lebontásával ezek tápanyagai a következő növénykultúra számára felvehetővé válnak, így csökkenthetők a kijuttatott műtrágya-adagok.

Legújabb körkérdésünkben a tarlóbontásról és a talajkészítmények használatáról kérdeztük a cégek szakértőit. A következő kérdéseket tettük fel:

1. Tarlóhántás után milyen segédanyagokat használjunk, mivel és hogyan tudjuk kondíciónálni talajunkat? Milyen változás figyelhető meg a talajéletben a segédanyagok használatának köszönhetően?

2. A megfelelő anyag kiválasztása előtt miért érdemes elvégezni a talajvizsgálatokat? A magyar gazdálkodók körében mennyire elterjedt a talajbaktériumok használata?

Akik válaszoltak: AGRO.bio Hungary Kft., Agrova Kft.. Attend SA Kft., Bio-Nat Kft., Natur Agro Hungária Kft., TERRAGRO Kft.

Daoda Zoltán, szakmai igazgató, AGRO.bio Hungary Kft.

Az aratást követően a felvett tápelemek és a megkötött széndioxid szerves növényi maradék (ún. biomassza-trágya) formájában visszamarad a termőtalajon, aminek a legjobb, ha a talajba keverve visszakerül, ami az onnan felvett tápelemek nagy része, kiegészítve a levegő széndioxidjából készült szerves anyaggal. Ez utóbbi esetekben

a talaj szerkezetét és minőségét javító, a termőterület értékét növelő nyersanyagként kell tekintenünk a tarlómaradványokra.

szalma

A tarlómaradvány lebontásával javítjuk a talaj minőségét és szerkezetét – fotó: AGRO.bio Hungary Kft.

A betakarításra kerülő haszonnövény után visszamaradó szalma-trágyának be kell kerülnie a talajba. Mindezek feldolgozását a talaj élőlényei, elsősorban a mikroorganizmusok (baktériumok, gombák) végzik, de a megfelelő és irányított feldolgozásához alkalmazni kell gyors cellulózbontókat, az intenzív tarlóbontáshoz szükséges és a folyamat megnövekedett N-igényét biztosító speciális N-kötő törzseket, melyet a BactoFil® CELL tartalmaz. Így az elhalt növényi szövetekben tárolt tápelemek szerves kötésben feltáródnak és a következő kultúra rendelkezésére állnak.

Agrobio

A tarló gyors lebontásához a megfelelő baktériumtörzseket irányítottan kell alkalmazni – fotó: AGRO.bio Hungary Kft.

2. A tarlóhántás előtti, helyszíni talajvizsgálat fontos információt ad a talajok szervesanyag-tartalmáról, ami sajnos ma Magyarországon folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, és így a gondos termelő beláthatja, hogy igen, a szalmának a talajában lesz a legjobb helye, ott teremti a legtöbb értéket. A szalma értékesítése közel sem hoz annyi hasznot, mint amennyi pénzt kidobnak vele az ablakon, de ezzel sajnos a talaj szervesanyag-tartalmát ürítik ki.

Egy jó talajból is lehet még jobbat csinálni, ha a gazda akarja, és ez a beruházás a legfontosabb a közeli és távoli jövő, az élet szempontjából.

Egyre többen használnak cellulózbontáshoz és szervesanyag-növeléshez talajalgákat és talajbaktériumokat, hiszen ezt a feladatot a talajban ezek látják el s nem a műtrágyák. A Komplex BactoFil® Technológia folyamatos megoldást nyújt ezekhez a feladatokhoz több, mint 18 éve!

Lengyel Tamás, marketing vezető, Agrova Kft.

1. A tarlóhántás során a hántással egy menetben vagy azt megelőzően aprított szár- és gyökérmaradványok részleges talajba keverése is megtörténik. A növényi maradványok visszajuttatása a talajba egy fenntartható és hatékony módszer a talaj szervesanyag-készletének megőrzésére, gyarapítására, biológiai aktivitásának fokozására. A lebontó szervezetek (baktériumok, gombák, sugárgombák) élettevékenysége hatással van a szén és az egyes tápanyagok átalakulásának folyamataira, segítségükkel és a helyes agrotechnikával megőrizhető a szén a talajban.

A lebontó folyamatok hatékonysága jelentősen növelhető az aprított szármaradványokra kijuttatott, majd a talajba kevert, speciális baktériumkészítmények használatával.

szalma

A növényi maradványok visszajuttatása a talajba egy fenntartható és hatékony módszer a talaj szervesanyag-készletének megőrzésére, gyarapítására, biológiai aktivitásának fokozására – fotó: Agrova Kft.

A megfelelő módon elvégzett tarlóhántással a talajbaktériumok lebontó, mobilizáló tevékenysége során a következő, a növénytermesztés számára kedvező hatásokat érhetjük el:

- A gyökér és szármaradványok tápanyagai a következő növénykultúra számára felvehetővé válnak, csökkenthetők a kijuttatott műtrágya-adagok.

- Javul a talajszerkezet, annak szervesanyag-tartalmának növelésével, humuszosodásával, így jobb víz-, levegő- és hőgazdálkodású talajokat kapunk.

- A szármaradványok elbontásával jelentősen csökkentjük az azokon élő, talajból fertőző kórokozók mennyiségét is.

Ezen cél eléréséhez kínálunk megoldást a Phylazonit talajbaktérium-készítmények rendszeres alkalmazásával.

tarlóbontó

A talajvédelem egyre fontosabbá válik – fotó: Agrova Kft.

2. A tarlóhántás során elvégzett mikrobiális készítmények szárbontást célzó kijuttatását ritkán előzik meg talajvizsgálatok. Ugyanakkor a vetés előtt vagy a vetéssel egy időben történő talajoltás eredményességét növelhetjük a talajvizsgálatok eredményeinek ismeretében. A talaj pH tartalma, kötöttsége, humusztartalma, ásványi N formái, mésztartalma, stb. mind-mind befolyásoló tényezők a mikrobiális készítmények sikerességét tekintve.

Az un. bioeffektív szemlélet szerint nem elég csak kijuttatni ezeket a termékeket, a talaj fizikai-kémiai, valamint biológiai tényezőinek ismeretében lehet csak elérni a kívánt célokat, legyen az egy aktívabb talajélet, talajszerkezet-javítás, vagy a terméseredményekben is realizálódó hatás.

Úgy véljük, a különböző talajbaktérium-készítmények használata mindennapos gyakorlattá fog válni a mezőgazdaságban. A talajvédelem, akár a klímastratégia egyik fontos elemeként, akár mint különösen fontos nemzetstratégiai erőforrás megóvása okán, az élelmiszerbiztonság növelése, a magyar és az uniós kormányok kiemelt figyelme mind-mind ebbe az irányba mutatnak.

Lengyel Sándor, szakmai vezető, Attend SA Kft.

1. Mára a növénytermesztők jelentős részénél evidenciának számít, hogy a tarlókezelések során a területen hagyott és leforgatott szár- és gyökérmaradványok célzott lebontása mikrobiológia készítmények segítségével jelentős agrotechnikai, és növénykórtani problémáktól óvják termelésüket. A baktériumok által lebontott növényi maradványokból származó tápanyagok a vetésforgóban következő kultúrának jelentős forrást biztosítanak nitrogénből, foszforból, és káliumból, nem beszélve a bontás miatt könnyen felvehető mikro-, és mezo elemekről.

Az egyik legfontosabb feladata azonban a talajból fertőző kórokozók visszaszorítása azáltal, hogy a szármaradványokon a baktériumok a sziderofor (vaselvonás) hatásuk miatt megszüntetik az életfeltételeiket.

talaj

2018 aug 13.-án készült felvételen (Jászjákóhalmán) jól látszik a három héttel megelőzően kijuttatott Geocel-1 tarlóbontó mikrobiológiai készítmény hatása. A kezelt területen a kijuttatást követően négy nappal 12-18 mm csapadék hullott az azt megelőző száraz periódus után, amit ismét egy csapadékmentes forró idő követett – fotó: Attend SA Kft.

Fontos hozománya a baktériumos tarlókezeléseknek a talajban a humusztartalom megemelése. A bontóbaktériumok ugyanis a lebontásból származó lignin segítségével képesek azon óriásmolekulák létrehozására, amiből a humusz felépül. A humusztartalom egyenesen arányos a talaj szolgáltató képességével. Régen ezen folyamatok könnyebben lezajlottak, de a túlzott kemikáliák és a gyakran nem megfelelő agrotechnikai eljárások miatt talajaink mikroflórája lecsökkent, a megfelelő egyensúly megbomlott, a talajok pH-ja megváltozott.

A GeoCell nagy hatékonyságú baktérium-készítmény tökéletesen megfelel a fentebb említett feladatok elvégzésére. A GeoCell baktérium törzseit cellulózban gazdag közegből izolálták, ezért nagy hatékonysággal bontják a cellulóz és a lignocellulóz tartalmú maradványokat. Aktivitásukat hidegben, savasabb kémhatású talajokban és száraz talajállapot esetén is megőrzik. A baktériumok ridegtartáson vannak, a tápközegük kristálycellulóz. A cukrokon és egyéb tápközegen nevelt baktérium-készítményekhez viszonyítva gyorsabban és könnyebben alkalmazkodva látnak a feladatukhoz.

talaj

Közelebbről szemlélve az is tisztán kivehető, hogy szinte teljes a szármaradványok bomlása (55q/ha szemtermés) a csapadékszegény, forró háromhetes periódus alatt – fotó: Attend SA Kft.

A GeoCell-ben található több baktériumtörzs miatt válik a termék többfunkcióssá. Található benne olyan baktériumtörzs, ami képes foszfort mobilizálni más törzsek sziderofor hatással és antibiotikum-képzéssel járulnak hozzá az egészséges, kórokozóktól mentes talajhoz. Minden törzs cellulózt bont és a kiválasztott gélszerű anyagnak, amit termelnek a humusz képződésben és talajmorzsalékosság kialakulásában van jelentős szerepük.

2. Talajvizsgálatok során képet kapunk arról, hogy milyen humusztartalommal, kötöttséggel, tápanyag-tartalommal és kémhatással rendelkeznek a földterületeink. Sokszor tapasztaljuk, hogy a látszólag megfelelő tápanyagellátottsággal rendelkező területeink nem úgy szolgáltatnak növénykultúráink felé, ahogy az elvárható lenne. Ekkor nagy segítségünkre lehetnek azon mikrobiológia készítmények, amelyek a talaj erőforrásait mozgósítani képesek a növényeink számára.

talajjavítás

2018 novemberében (Kunmadaras) kukoricatarló kezelése. Az előző évben igencsak aszálysújtotta volt a térség az év utolsó negyedében. Valamire való csapadék csak a következő év májusában esett. A baktériumos kezelés nem éppen optimális körülmények között zajlott – fotó: Attend SA Kft.

Ha segítségül hívjuk a talajbaktérium-készítményeket, akkor a rendszeres és okszerű használatukkal el tudjuk érni azt, hogy a lekötött tápanyagok egy része felvehetővé váljék, kedvező folyamatokat indítunk be a humuszképződésben, semleges állapot felé toljuk a kémhatást a talajokban. Fokozódni fog a talaj morzsalékossága, művelhetősége.

talajAz előző képeken látható kukoricatarló-kezelés eredménye (hat hónappal a kezelés után). Az öt hónap aszályos időszakot követően május második hetétől egészen június 19.-ig több mint 100 mm csapadék hullott. A Geocell-1 készítményben található törzsek túlélték a száraz időszakot és jól láthatóan elvégezték a dolgukat!

A GeoAgit CNPK nevű talajoltó készítmény soksejtes, könnyen kolonizálódó baktériumtörzsekből áll. Gyökérzeten bevonatot képeznek, kölcsönhatásba lépnek a gyökércsúcsok mucigéljével, így segítik a gyökérnövekedést, a gyökér közelében mobilizálják a tápanyagokat, védik a növényt a patogén talajlakók ellen és nem utolsósorban az enzimjeik segítségével hozzájárulnak a növény hormonháztartásának egyensúlyának megtartásához.

Justus Lilla, ügyvezető igazgató, Bio-Nat Kft.

1. Cégünk ősszel kiemelten fontosnak tartja a hatékony szárbontást, mely során – lehetőleg oxidatív körülmények között – cellulózbontó mikroorganizmusok hozzáadásával segítjük elő a folyamatot. Ennek során a talajban lévő nagymennyiségű szármaradvány lebomlik, így az nem tud táptalajt szolgáltatni a patogén gombáknak és különböző kártevőknek az átteleléshez. Tekintve, hogy a kultúrnövények 40%-a főtermék és 60%-a melléktermék (gyökér, szár, stb.) valamint

a melléktermék nagyjából 60%-a visszakerül a talajba, így nem elhanyagolható kérdés, hogy az hogyan bomlik le.

talajbaktérium

A szármaradványok gyors lebontásával megelőzzük, hogy táptalaj alakuljon ki a patogén gombáknak és a kártevőknek az átteleléshez – fotó: Bio-Nat kft.

A Mikro-Vital C+ termékünk két olyan  baktériumtörzset is tartalmaz, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak a szármaradványok lebontásához az általuk termelt enzimek segítségével. A bevitt szerves anyag a megfelelő bomlás után javítja a talajok tápanyagszolgáltató képességét, szerkezetét, valamint hő- és vízháztartását.

A nagy mennyiségű szármaradványnak magas a széntartalma és alacsony a nitrogéntartalma. Ezért figyelni kell minden esetben arra is, nehogy káros pentozán hatás lépjen fel. Így a Mikro-Vital C+ baktériumtrágyában lévő baktériumtörzsek jelentős mértékben képesek a levegő nitrogénjét is megkötni, illetve a foszfátokat oldhatóvá, azaz a növény számára felvehetővé teszik.

talaj

A bevitt szerves anyag a megfelelő bomlás után javítja a talajok tápanyagszolgáltató képességét, szerkezetét, valamint hő- és vízháztartását – fotó: Bio-Nat kft.

2. A helyes tápanyag-gazdálkodás alapja, hogy a gazda ismerje pontosan talajának adottságait. Ennek a megismerésnek kiemelten fontos része a talajvizsgálat és annak eredményeinek szakszerű kiértékelése. A különböző adottságú talajokon a különböző trágyaféleségek – valamint a mikrobiológiai készítmények egyaránt –, másképp hasznosulnak és másképp fejtik ki a hatásukat. Ha a mikroorganizmusok életfeltételeit figyelembe vesszük, csak akkor tudjuk hatékonyan alkalmazni a talajbaktérium-készítményeket.

Bio-NAT

A talajbaktériumok használata több gazdasági előnyt is hozhat – fotó: Bio-Nat kft.

Azok a gazdálkodók, akik a talajéletet ugyanolyan fontosnak tartják, mint a talaj fizikai és kémiai tulajdonságait, okszerűen alkalmazzák a talajbaktériumokat: folyamatosan és rendszeresen, technológiába építve. Ennek ellenére, lassú az előrehaladás a gazdálkodók körében a talajbaktériumok vonatkozásában a műtrágyával szemben, amit minden bizonnyal a munkaerőhiány és a nagyobb precizitás szükségessége is magyarázhat.

A gazdák gyakorlati tapasztalatai szerint, a talajbaktériumok használata több gazdasági előnyt is hozhat: segítik a költséghatékony gazdálkodást, például a talaj fizikai minőségének javításán keresztül, ezért akár alacsonyabb gázolaj-felhasználás is észlelhető a rendszeresen kezelt területeken.

Imreh Gergő, szakmai igazgató, Natur Agro Hungária Kft.

1. A tarlóhántás a betakarítási munkák után az első és legfontosabb agrotechnikai beavatkozás. Közvetlenül tarlóhántás előtt vagy azzal egy menetben, illetve az azt követő talajmunkák során alkalmazhatunk segédanyagokat. Ezek közül a baktériumtrágyák használata különösen jó hatással lehet a szármaradványok lebomlására és az azokban raktározott tápanyagok feltárására.

A talajban lejátszódó, annak termékenységét valamely módon befolyásoló folyamatok mikroorganizmusoknak köszönhetők. Megcáfolhatatlan következtetés, hogy a talajok jó kondícióját a talajélet mindenkori támogatásával, táplálásával javíthatjuk a legjobban. Ennek első lépése a talajtípusnak és -állapotnak leginkább kedvező, szakszerű talajművelés, az okszerű, talajvizsgálatra alapozott műtrágya-felhasználás, a megfelelő vetésváltás kialakítása, vagy röviden összefoglalva: a jó agrotechnika.

tarló

A tarlóhántás közben vagy után alkalmazott baktériumtrágyák jó hatással lehetnek a szármaradványok lebomlására és az azokban raktározott tápanyagok feltárására – fotó: Agroinform.hu

Ezen túlmenően további támogatást adhatunk a rizoszféra részére, mely tulajdonképpen a talaj azon része, amely a növényekkel közvetlen kölcsönhatásban áll. Ez a talajréteg közvetlen hatással van a növények fejlődésére, ennek támogatása célzottan kijuttatott baktériumokkal is eredményes. Az itt fellelhető baktériumokat a szakirodalom összefoglaló néven PGPR, azaz növényi fejlődést segítő baktériumoknak nevezi.

Ezek talaj-növény kölcsönhatásra gyakorolt hatásait a következőképp lehet összegezni:
- légköri nitrogén megkötése
- növekedési hormonok kiválasztása
- szinergizmus kialakítása más baktérium-növény kapcsolatban
- növényi etilénszintézis-gátlás
- tápanyag-mobilizálás (foszfor)
- növényi táplálkozás javítása
- patogén korokozók biokontroll hatása
- növényi stressz-tolerancia növelés

A PGPR baktériumok segítik a szerves anyag bontását is, mely a növénytáplálás és a talajművelés szempontjából sem utolsó szempont. A baktériumkészítményekben több olyan baktériumtörzs is megtalálható, amely kiváló cellulózbontó képességekkel bír. Ez a növények számára felvehető tápanyagot jelent, csökkenő pentozánhatást és egyszerűbb talajművelést eredményez.

A baktériumtrágyák felhasználásának a megfelelő szemlélete: a talajélet mindenkori támogatása, ,,mellékhatásaként” a növényi produktum és a termésmennyiség növekedése.

Natur Agro

A PGPR baktériuok jótékony hatásai közé sorolható a többek között a patogén korokozók visszaszorítása és a növényi stressz-tolerancia növelése – fotó: Natur Agro

2. A talajvizsgálat elvégzése bizonyos esetekben a jogszabályi megfelelés része is, mely egy jó célkitűzés a tudatos gazdálkodási szemlélet megerősítésére. Bizonyos, hogy kellően megfontolt szakmai döntés csak a talaj tényleges tulajdonságainak ismeretében hozható.

Az okszerű tápanyag-gazdálkodás és műtrágya-felhasználás már önmagában a talajélet kímélését – a környezeti terhelés csökkentését – eredményezi. Közismert jó néhány műtrágyaféleség talajéletre gyakorolt káros hatása is, elsősorban a savanyú kémhatás kialakítása révén. A talajlakó természetes mikroorganizmusok aktivitását jelentősen csökkentő hatás ez. A kijuttatott baktériumkészítmények túlélését a megfelelő tápanyagellátással is tudjuk biztosítani, ugyanis elégtelen nitrogénellátás esetén a talajbaktériumok mineralizációs hatása csökken.

Bár a KSH adatai némiképp elkeserítő tendenciát mutatnak – a 2010-es évektől tapasztalható visszaesést követően ismét fokozódni látszik a felhasznált műtrágya mennyisége –, személyes, gyakorlati tapasztalataink bizakodásra adnak okot: egyre több tudatos gazdálkodó keresi a természetes, és hosszú távon is hatékony technológiákat. Ha a szerencsére egyre keresettebb mikrobiológiai  termékek felhasználása a műtrágyázást ugyan nem is mérsékelte, de a kettőt együttesen alkalmazva a baktériumtrágyák fokozzák a műtrágya hatékonyságát és beépülését, egyszersmind csökkentik a környezeti terhelést is.

Dr. Pénzes Éva, ügyvezető igazgató, TERRAGRO Kft.

1. A mezőgazdasági termények betakarítása után visszamaradt tarlót érdemes szárbontó baktérium készítménnyel kezelni. A BIOFIL Szárbontó készítményünk mintegy starterként működik, a bevitt bontó baktériumok (Cellvibrio, Brevundimonas, Achromobacter) intenzíven megkezdik a bontást. Bontóenzim-készletük egymást kiegészítő spektrumú (celluláz, xilanáz, béta-glikozidáz), így gyorsan és hatékonyan beindul a szármaradványok feltáródása. Az így nyert tápanyagon a talajban meglévő, gyakran szegényes bontó mikrobióta már jól föl tud szaporodni és intenzíven bekapcsolódik a bontásba.

Terragro

BIOFIL Szárbontó baktérium készítmény hatása 2016. november végén 50 nappal a kezelés után (Komárom-Esztergom megye) (Bal oldalt: kezeletlen, jobb oldalt: kezelt) Forrás: saját vizsgálat

Az aktív nitrogénkötő Azotobacter baktérium gondoskodik a talajban esetlegesen kialakuló időszakos nitrogénhiány (pentozán hatás) megelőzéséről. A készítmény a talajból fertőző növénypatogén gombákat – itt főleg a toxintermelők, pl. a fuzáriumok, Aspergillus a lényegesek –, eredményesen elnyomja.

Megfigyelhető változás a talajszerkezet, víz- és hőháztartás, művelhetőség javulása.

2. A talajvizsgálatok elvégzése a termelés során alkalmazandó anyagok esetében azért fontos, hogy egészen pontosan meg tudjuk ítélni a következő, tervezett kultúra tápanyagigényét, ennek megfelelően tudjunk tápanyagpótló szereket választani. Ez nem pusztán termelési, de gazdaságossági és környezetvédelmi érdekünk is.

A hazai gazdálkodók talajbaktérium használata kb. 150.000 ha területre terjed ki az összes művelt területből. Az összes művelt terület arányában kb. 10% az éves szinten oltott területek aránya. Ebben a számban belefoglaltatnak azok a területek is, amelyeket rendszeresen több éve oltanak és az évente váltakozó területek is.

talajbaktérium

Bal oldalt: kontroll tábla, jobb oldalt BIOFIL Lúgos készítménnyel kezelt tábla (Tárkány, 2014.) – fotó: TERRAGRO Kft.

Hazánkban a műtrágyahasználatot jelenleg nem váltja fel a talajbaktériumok használata, vagy csak igen kis mértékben, inkább jellemző a párhuzamos használat. Ennek egyik oka, hogy a hatásspektrum a két készítmény szakszerű, egymás mellett alkalmazása során egymást kiegészíti, így a gyakorlati tapasztalatok alapján jobb eredmények érhetőek el, egyes előnyök elhagyása nélkül.

A talajvizsgálati eredmények információt tartalmaznak a talajok kémhatására és sótartalmára vonatkozóan is. A BIOFIL Talajoltó baktérium készítmények talaj-pH specifikusak, így megoldást jelentenek a különböző (savanyú, lúgos, normál) talajokra. Emellett a BIOFIL termékekben lévő baktériumtörzsek sótűrők, vagyis a viszonylag magas sótartalmű talajok esetében is hatékonyak.

Körkérdéssel minden héten jelentkezünk újabb aktuális témákkal. Figyeld az Agroinform híreit!

Az Agroinform.hu Piacterén több tízezer hirdetést találsz, köztük baktériumtrágya kijuttató eszközöket is, ha pedig hirdetést adsz fel, ne feledd, hogy részt veszel legújabb nyereményjátékunkban!

A Fórum rovatban pedig a többi gazdával vitathatod meg kérdéseidet és tapasztalataidat rengeteg agrártémában.