A 2021-es évhez hasonlóan, a 2022-es időszakban az Európát sújtó szárazság közvetlenül befolyásolta a penészgombák és a mikotoxinok jelenlétét a friss gabonafélékben és takarmányokban. A mikotoxinokat bizonyos penészfajok termelik, amik befolyásolhatják a takarmány minőségét, az állatok egészségét és teljesítményét, és ez aggodalomra adhat okot a gazdálkodók és takarmánygyártók számára.

kukorica mikotoxin

A közép- és délkelet-európai kukorica aflatoxin-szennyezettsége immár második éve fontos kérdés a takarmánygyártók és állattenyésztők számára – fotó: pixabay.com

Az Alltech 2022-es európai betakarítási elemzése a mikotoxin kockázatok közepes vagy magas szintjét jelzik

Az Alltech 2022-es európai betakarítási elemzése feltárja, hogy a mikotoxinok milyen veszélyt jelentenek az állatokra és a takarmánygyártókra. Annak érdekében, hogy pontos képet nyújtson az európai a mikotoxin kockázatokról, az Alltech ismét együttműködött az SGS-el, világ egyik vezető vizsgáló, ellenőrző és tanúsító vállalatával. A takarmány-összetevőkről regionális szinten összegyűjtött adatok és az elemzés a mikotoxin kockázatok közepes vagy magas szintjét jelzik.

A 2022-es elemzés több mint 1000 mintán alapuló eredményeit az európai állattenyésztésben leggyakrabban előállított és felhasznált gabonák és takarmányok-alapanyagok alkotják. A minták, melyeket 20 különböző ország telepéről vagy takarmánygyártójától gyűjtöttek össze, reprezentatív képet alkotnak a régiókban összességében mérsékelt vagy magas kockázatú szennyeződésről.

Általánosságban elmondható, hogy a jelenlegi eredmények nagyon hasonlítanak a 2021-ben elvégzett elemzés eredményeihez, és a közép- és délkelet európai országok aflatoxin problémáinak kezelése továbbra is nagy kihívást jelent a takarmánygyártók és állattenyésztők számára”- mondta Radka Buratova az Alltech európai Mikotoxin Management csapatának szakmai vezetője. “Bár az elemzés átfogó értékelést ad az idei mikotoxin kockázatokról Európában, addig, amíg egy gazdaság ténylegesen nem teszteli az általa használt összetevőket, nehéz kialakítani egy megfelelő ellenőrzési és takarmányozási stratégiát.

Az Alltech 2022-es európai betakarítási elemzés legfontosabb eredményei:

  • A minták 100%-a tartalmazott mikotoxinokat, 79%-uk pedig kettőt vagy többet
  • Átlagosan minden minta 4,5 mikotoxint tartalmazott
  • Az aflatoxinok, a B típusú trichotecének, a fumonizinek és az emerging mikotoxinok a legdominánsabb kimutatott csoportok
  • 67 kukorica minta lépte túl a takarmányhasználatra vonatkozó aflatoxin-határértéket (>20 ppb)

A kukorica aflatoxin kihívásai

A közép- és délkelet-európai kukorica aflatoxin-szennyezettsége immár második éve fontos kérdés a takarmánygyártók és állattenyésztők számára, amikor a következő takarmányozási szezonban elkezdik megvásárolni és felhasználni az összetevőket.

Az aflatoxin egy, a meleg időjárási viszonyokban könnyen elszaporodó toxin, és a fő tenyészidőszakban elterjedt szélsőséges forróság valószínűleg hozzájárult a kukoricamintákban megjelenő magasabb szintekhez.

gabona mikotoxin

Az Európát sújtó szárazság közvetlenül befolyásolta a penészgombák és a mikotoxinok jelenlétét a friss gabonafélékben és takarmányokban – fotó: pixabay.com

Búza és árpa

A búzában és az árpában a mikotoxin szint alacsonyabb, mint a kukoricában. Míg sok kukoricamintában a kimutatott mikotoxinok átlagos száma meghaladja az 5-öt, addig a kis szemű mintákban jellemzően közelebb van a 3-hoz.

Ez a szórás megmutatkozik a különféle toxinok egyidejű jelenlétéből számított összesített toxinkockázati értékben (REQ) és ezen takarmányok meghatározott állatfajokkal való etetésének kockázatában is. Például kocáknál és kocasüldőknél az idei kukoricaminták mérsékelt vagy magasabb mikotoxin-kockázatot jelentenek, de ha kis szemű gabonákkal etetik ugyanazokat az állatokat, akkor a mikotoxin kockázat alacsonyabbnak tekinthető.

sertés takarmányozás

Kocáknál és kocasüldőknél az idei kukoricaminták mérsékelt vagy magasabb mikotoxin-kockázatot jelentenek – fotó: pixabay.com

Szalma

Bár széles körben használják kérődzők takarmányozásában és sertések almozásában, a szalma mikotoxinokkal való szennyeződését gyakran figyelmen kívül hagyják. A dániai vizsgálatok azonban továbbra is azt mutatják, hogy a szalmaminták elsősorban magasabb szintű mikotoxin kockázatot rejtenek.

A DON a legnagyobb aggodalomra okot adó mikotoxin, és valószínűleg a betakarítás előtti és utáni szennyeződés kombinációjából származik. A probléma súlyosbodhat, ha a szalmát hosszabb ideig hagyják esőnek és nedvességnek kitéve.

baromfi

A brojlercsirkékre és szárnyasokra nézve a kukorica mikotoxin kockázata mérsékelt, míg a kis szemek (búza és árpa) kockázata alacsony – fotó: pixabay.com

Takarmányok

Európa minden régiójában a fű- és kukoricaszilázs minták olyan mennyiségű mikotoxint tartalmaztak, amely nagyobb kockázatot jelentettek a tejtermelésben való felhasználás során. A Penicillium toxinok megnövekedett szintjét tekintik e kockázat fő tényezőjének.

Egyes állatfajokra vonatkozó veszélyek

  • Sertés: a sertéstenyésztőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a tenyészkocák és fiatal malacok átlagos REQ-ja alapján a kukorica kockázati szintje mérsékeltnek vagy magasnak tekinthető, míg a kisméretű szemek (búza és árpa) kockázata alacsony, azonban bizonyos helyeken a mérsékelttől magas kockázatig terjedhet.
  • Baromfi: a brojlercsirkékre és szárnyasokra nézve a kukorica mikotoxin kockázata mérsékelt, míg a kis szemek (búza és árpa) kockázata alacsony.
  • Kérődző: kérődzők esetében az eddig elemzett kukorica- és takarmányminták eredményei a tejelő teheneknél mérsékelt vagy magas kockázatot jeleznek.

További információért az Alltech Mikotoxin Management megoldásairól látogasson el a knowmycotoxins.com weboldalra.