2021. december 1-jén hatályba lépett az Agrárminisztérium új rendelete*, amely lehetővé teszi a permetező drónok típusminősítését. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatója szerint a növényvédelmi gépek kötelező minősítési eljárását – különös tekintettel a permetező drónokra – a  gyártónak és/vagy forgalmazónak  kell kezdeményezni, annak érdekében, hogy Magyarországon kizárólag olyan növényvédelmi gépeket vehessenek használatba a termelők, amelyek szórástechnikai és cseppképzési szempontból megfelelőek.

drón permetez

A cél, hogy csak olyan növényvédelmi gépeket vehessenek használatba a termelők, amelyek szórástechnikai és cseppképzési szempontból megfelelőek — fotó: pixabay.com

A követelményrendszert a MATE szakemberei dolgozták ki

A módosító rendelet* rögzíti azt is,  hogy a típusminősítési eljárás követelményrendszerét a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) a honlapján teszi közzé.

A MATE szakemberei dolgozták ki a rendelet hatálya alá tartozó növényvédelmi gépek – köztük az 5 dm3-nél nagyobb névleges térfogatú permetlétartállyal felszerelt permetező drónok – minden szükséges részletre kiterjedő feltétel- és követelményrendszerét. Ez mindenki számára elérhető a MATE Egyetemi Laborközpont honlapján, a https://uni-mate.hu/egyetemi-laborkozpont linken.

A megadott linken sok más mellett tájékozódni lehet arról, hogy milyen dokumentumokat kell a MATE részére benyújtani, mi lesz a minősítési eljárás menete, mit kell tenni egy  esetlegesen szükséges adatpótlás alkalmával, valamint fontos információkhoz lehet jutni az eljárások időigényéről és díjszabásáról.


A típusminősítési eljárást a gyártónak és/vagy a forgalmazónak kell kezdeményezni

Fontos tudni, hogy a permetező drónok típusminősítési eljárásainak megindítását a MATE-nál a gyártó és/vagy forgalmazó vállalatoknak kell kezdeményezniük. A típusminősítési eljárás elsődlegesen arra szolgál, hogy hazánkban csak olyan növényvédő gépek kerülhessenek a gazdák használatába, amelyek eleget tesznek  a szórástechnikai és cseppképzési  szempontok követelményrendszerének.

A forgalomba hozatali engedélyt szerző gépek matricával lesznek jelölve

Ha pozitív eredménnyel zárul a típusminősítési eljárás, akkor  a permetező dróntípusok forgalomba hozatali engedélyt kapnak és bekerülnek egy kapcsolódó nyilvántartásba, amit a MATE  vezet. A növényvédelmi gépre az érvényes engedély meglétének igazolására – feltűnő helyre – matricát ragasztanak fel, amit szintén a MATE ad ki.

A permetező drónt vásárlókra nem vonatkozik a típusminősítési kötelezettség, viszont a Nébih szerint célszerű mindig meggyőződniük arról, hogy a vásárolt permetező drón rendelkezik-e érvényes forgalomba hozatali engedéllyel és igazoló matricával.

drón

Lehetőséget adtak 2022. április 30-ig a típusminősítési eljárás pótlólagos lefolytatására — fotó: pixabay.com

Rendelet szabályozza a növényvédelmi vagy talajerő-gazdálkodási tevékenységek végzését is

Érdemes tisztában lenni azzal is, hogy  Magyarország területén, annak légterében a mezőgazdasági légi járművel történő mező- vagy erdőgazdasági célú, növényvédő szerrel, növényvédő szernek nem minősülő növényvédő hatású termékkel vagy termésnövelő anyaggal végzett növényvédelmi vagy talajerő-gazdálkodási tevékenységek végzését ugyancsak rendelet** szabályozza.

A már eddig eladott - típusminősítéssel nem rendelkező drónoknál 2022.április 30-ig kell elvégeztetni a minősítési eljárást

A Nébih felhívja az  érintett, permetező drónokat gyártó és/vagy forgalmazó vállalatok figyelmét, hogy a korábban értékesített permetező drónok ugyanúgy típusminősítés-kötelesek. A Nébih lehetőséget biztosít ezen értékesített eszközök esetében 2022. április 30-ig a típusminősítési eljárás pótlólagos lefolytatására, azzal a kitétellel, hogy a forgalmazónak az eljárás eredményéről minden értékesített permetező drón tulajdonosát értesítenie kell.

A hivatal 2022. május 1-jét követően – a jogszabályban foglalt kivételek figyelembevételével – a forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező eszközök forgalmazóival szemben hatósági eljárást indít.

Hivatkozott jogszabályok:
* a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendeletet módosító 45/2021. (XII. 1.) AM rendelet
** 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről