A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara „Vadkárkalauz" című, 20 oldalas kiadványa a vad által a mező- és erdőgazdálkodásban okozott kár lehetséges megelőzésében és kezelésében nyújt szakmai és jogi segítséget a gazdálkodók számára.

Mint azt a kamara honlapján a kapcsolódó közleményben írják: a múlt század közepe óta folyamatosan növekvő hazai nagyvadállomány miatt a mező- és erdőgazdálkodók fokozódó mértékű vadkárral szembesülnek, ami az elmúlt évek romló gazdasági és környezeti feltételei mellett egyre súlyosabban érinti őket, kiadásnövekedést, illetve bevételcsökkenést okozva gazdálkodásuk során. A gazdák számára a vadkármegelőzés és vadkárérvényesítés ugyanakkor – leginkább a kellő informáltság hiánya miatt – nem ritkán nehézségekbe ütközik.

vaddisznó

A növekvő vadállomány – főleg a vaddisznó – jó ideje jelentős károkat okoz, még az ASP ellenére is – forrás: Pixabay

A kiadvány bevezetőjében Győrffy Balázs, a kamara elnöke azt írja:

"A nagyvadállomány túlszaporodása egyes térségekben komoly probléma, amit a vadászszakma is lát és elfogadja a csökkentés szükségességét. Ez az első és legfontosabb lépés. Azzal is mindenki tisztában van, hogy helyi szinten alacsonyabb létszám mellett is bekövetkezhet vadkár. A megelőzésben, illetve mérséklésben, kezelésben a vadászatra jogosultra és a gazdálkodókra is felelősség hárul. Ennek ismerete fontos, ahhoz a kamara minden segítséget megad."

A NAK most megjelent kiadványából a gazdálkodók részletes tájékoztatást kaphatnak a vadkár kapcsán fennálló kötelezettségeikről, jogaikról és kárigény-érvényesítési lehetőségeikről.

Az anyag hangsúlyozza a földhasználó és a vadgazdálkodó közötti együttműködés és kommunikáció fontosságát.


"A tájékoztatási kötelezettséget ajánlott a vadkár megelőzésének teljes folyamatára és kölcsönösségi alapon értelmezni. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a vadkár megelőzéséről annak bekövetkeztekor már túl késő gondolkodni. Ha a vadászatra jogosult megfelelő időben tájékoztatást ad a fennálló vadkárveszélyről, akkor a földhasználó a mező- és erdőgazdálkodási tevékenységet (pl. kultúra- vagy technológia-választás) annak figyelembevételével tervezheti meg. Másik oldalról nézve pedig, ha a vadászatra jogosult a soron következő mező- és erdőgazdálkodási tevékenységről (pl. vetésterv vagy erdősítési terv) időben értesül, akkor fel tud készülni a felmerülő vadkárveszély elhárítására... Bár a vadkár megelőzése, illetve csökkentése különösen a vadászatra jogosult részére jelent teendőket, abban – ahogy a termesztett növénykultúrát veszélyeztető minden más tényező esetében – a földhasználónak is lehetnek a rendes gazdálkodás körébe tartozó tevőleges feladatai." – írják.

A „Vadkárkalauz" nyomtatott formában elérhető az Agrárkamara megyei szervezeteinél és a falugazdászoknál, valamint elektronikus formában a NAK honlapjáról is letölthető.