fakitermelés

A fakitermelés az a folyamat, amelynek során a telepített vagy természetes erdőből a szálfákat további feldolgozás céljára elérhetővé teszik. Ehhez a művelethez komoly emberi és gépi erő szükséges. A favágók motoros fűrészt használnak a fadöntéshez, majd azt traktorral mozgatják. Egyes területeken újra előtérbe került a lovas fakitermelés is.

Kapcsolódó címkék: erdészet, erdészeti gép, erdészeti talajmaró, erdőgazdálkodás, erdőtelepítés,

Géppiac

 • Faaprító (hidro-mechanikus működtetésű), saját hidraulikával, Komondor FA-H

  Faaprító (hidro-mechanikus működtetésű), saját hidraulikával, Komondor FA-H
  644.900 HUF

  2017-08-23Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

  Hidro-mechanikus meghajtású fa és nyesedékaprító. Maximális aprítási átmérő 12 cm. A gép minimális teljesítményigénye 20 lóerő. A kardánmeghajtású lendkerékre...

  644.900 HUF
 • EREDI FERRI - ROTOR S tuskófúró

  EREDI FERRI - ROTOR S tuskófúró

  2016-12-19Egyéb traktor tartozékokPest megye

  Az EREDI FERRI ROTOR S tuskófúró gép professzionális eszköze az erdőgazdálkodások tuskó mentesítésének. A fakitermelés utolsó műveleteit tudja támogatni gyors...

Apróhirdetések

 • Hegyi legelő eladó

  Hegyi legelő eladó

  39.000.000,00 Ft

  vadász,dömper,erdőtelepítés,fakitermelés

  Mátrában a Sár-hegyen 37 hektár jelenleg fakitermelésre, legeltetésre erdőtelepítésre, vadásztatásra alkalmas legelő eladó.

Hozzászólások

 • Faapríték fűtés-tüzelés » 2014. október 15., csütörtök 11:43 | a2457

  hát itt hallod olyan a helyzet hogy télen vadszőlőt vágtunk (nem vicc!) és kihordatták velünk apríték anyagnak. Nyáron idén meg többtíz hektár bozótot vágtunk a határ szélében mert jobban megfizették mint a fakitermelést.. van most itt egy ipse aki telepet akar nyitni ahol ingyen le lehet tenni mindennemű hulladékot ami csak darálahtó. Nagy mennyiségért darus kocsit akar küldeni, ha fás szárú és legalább félkemény anyag akkor fizetne is érte. Az erdőt úgy képzeld el hogy a vadszedret is kaszáljuk és toljuk összefele egy rugós apparátussal. Mert azt is kihordjuk és fizetnek érte. gondolom idővel a mezőgazdaság hulladékát is felfogják vásárolni. Katasztrófális energetikai válságot látok a szemem előtt..

 • MTZ traktor szerelési kérdések - Mindörökké Belarus! » 2014. október 15., csütörtök 11:43 | a2457

  Válasz #31503 hozzászólásra könnyű neked, akinek van lehetőséged izzítani :) ott elmegy a nagymotor, persze. de ha neked is 80 asod lenne amin nincsen izzító , és télen natgy hidegben kellene reggel indítani azért érnének meglepetések 125 AH val. túl lomhán teker az eredeti önindító, más baj nincsen vele. az áttételes gyorsabban forgatja a motort, sokat számít. jó, van folytószelep, meg lehetne használni a spirituszos torok izzítót, de az nekem sose működött hogy őszinte legyek. a hidegindító spray meg nem tesz jót. vízmelegító, korrekt kábelezés , kismotoros önindító, és 2x85 AH viszont biztosan indítja téli reggeleken. Én inkább télen használom a masinát, mivel akkor van fakitermelési főszezon. mennél hidegebb van annál inkább.

 • Totális gyomirtás, tarlókezelés » 2014. október 15., csütörtök 11:42 | jd /4650

  Válasz #101 hozzászólásra DE HOGY TELJESEN PONTOS LEGYEK.:: GLYFOS Hatóanyag 480 g/l glifozát + 150 g/l etoxilált zsíramin Kiszerelés: 0,2 ; 1; 5 ; 20; 640 l Kategória: Gyomírtó szer Leírás: Rendkívül széles hatásspektrumú gyomírtó szer. Elpusztítja a gyomok föld alatti részeit is, az utóveteményt nem veszélyezteti. Az integrált termesztésbe beilleszthető, zöld készítmény. Felhasználható: szántóföld, szőlő, gyümölcsös, erdészet, fakitermelés, legelő, gyep, csatorna, vízpart, ruderális területek, nem művelt területek, vasúti pályatestek, ipatelepek, közutak padkái. EZ AZ ALAP CUC

 • Mezőgazdasági közlemények » 2014. október 15., csütörtök 11:42 | Pintér Zoltán

  11/2010. (II. 4.) FVM rendelet az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. §-a (2) bekezdésének 5., 6. és 25. pontjaiban, a (3) bekezdésének 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján - a (3) bekezdés 2. pontja tekintetében, védett természeti területen lévő erdő vonatkozásában a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben -, valamint az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (4) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: Fogalommeghatározások 1. § E rendelet alkalmazásában: a) erdőtervezés: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 32. §-ának (1) bekezdése szerinti javaslat, valamint az Evt. 33. § (1) bekezdés szerinti körzeti erdőterv elkészítése érdekében végzett tevékenység; b) erdőtervezés alá vont terület: a szabad rendelkezésű erdő kivételével minden erdő és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület; c) erdőtervezési körzet: olyan, a települések közigazgatási határához igazodó tervezési egység, amelynek kialakítását elsősorban a természetföldrajzi és az erdőállomány-viszonyok hasonlósága alapozza meg; d) hozamvizsgálat: a fenntarthatóság követelményeinek szem előtt tartásával az erdei haszonvételek tartamosságának biztosítása érdekében az egyes erdőtervezési ciklusok közötti átmenetet megalapozó elemzés; e) természetvédelmi kezelési állásfoglalás: az erdőtervezés alá vont terület tekintetében a védett természeti értékekre, valamint a védett természeti területre vonatkozó, a védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv által adott, természetvédelmi jogszabályokon alapuló, és természetvédelmi érdekeket képviselő kezelési javaslat; f) Natura 2000 javaslatok: a védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv által átadott, a Natura 2000 területen található közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzéséhez, fenntartásához és helyreállításához szükséges biotikai adatok és az elérendő célállapot leírása. Erdőtervezési körzetek, erdőtervezési ütemterv 2. § (1) Az erdőtervezési körzeteket, illetve a körzeteket alkotó helységek jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) A körzeti erdőterveket legkésőbb 2021. december 31-ig kell teljes körűen elkészíteni az ország teljes területére. (3) Az erdőtervezés 2021. december 31-ig szóló ütemtervét (a továbbiakban: ütemterv) a 2. számú melléklet tartalmazza. Az erdőtervrendelet előkészítése 3. § (1) A erdőtervrendeletek előkészítése az ütemterv alapján történik. (2) Az erdőtervrendelet kötelező tartalmi elemeit a 3. számú melléklet tartalmazza. (3) Az erdőtervrendelet az erdei haszonvételek közül csak a fakitermelésre vonatkozó keretszámokat tartalmazza. (4) Az erdészeti hatóság az erdőtervrendelet javaslat elkészítése érdekében az Evt. 32. §-ának (2) bekezdése szerinti egyeztető tárgyalásra (a továbbiakban: előzetes tárgyalás) érintett hatóságként az érintett erdő rendeltetése alapján a) az Evt. 24. §-ának (2) bekezdése a) és j) pontja szerinti esetben a természetvédelmi hatóságot, b) az Evt. 24. §-ának (2) bekezdése c) pontja szerinti esetben a talajvédelmi hatóságot, c) az Evt. 24. §-ának (2) bekezdése d) pontja szerinti esetben a HM szakfelügyeletet, d) az Evt. 24. §-ának (2) bekezdése e) pontja szerinti esetben az illetékes határrendészeti kirendeltség, ennek hiányában a illetékes rendőrkapitányságot, e) az Evt. 24. §-ának (2) bekezdése f)-h) pontjai szerinti esetekben a vízügyi hatóságot, f) az Evt. 24. §-ának (2) bekezdése i) pontja szerinti esetben a település jegyzőjét, g) az Evt. 24. §-ának (2) bekezdése k) pontja szerinti esetben - a rendeltetéshez igazodóan - a közlekedési, vagy a vasúti közlekedési, vagy a vízügyi hatóságot, h) az Evt. 24. §-ának (2) bekezdése m) pontja szerinti esetben a kulturális örökségvédelmi hatóságot, i) az Evt. 24. §-ának (2) bekezdése n) pontja szerinti esetben a bányászati hatóságot, j) az Evt. 25. §-ának a) pontja szerinti esetben az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot, k) az Evt. 25. §-ának e) pontja és a 26. § c) pontja szerinti esetben a vadászati hatóságot, l) az Evt. 26. §-ának b) pontja szerinti esetben a növénytermesztési hatóságot hívja meg. (5) Az erdészeti hatóság az Evt. 32. §-ának (3) bekezdésében foglalt értesítésről és tájékoztatásról az előzetes tárgyalás időpontja előtt legalább 30 nappal köteles gondoskodni. (6) Az Evt. 32. §-ának (2) bekezdésében szereplő szervek, személyek legkésőbb az előzetes tárgyalást megelőző 15 nappal bezárólag írásos javaslatot tehetnek. (7) Az erdőtervezés alá vont területen lévő védett természeti területekre, illetve Natura 2000 területekre vonatkozó adatokhoz történő hozzáférést az erdészeti hatóság az Evt. 39. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint az előzetes tárgyalás időpontjára való felhívást megelőzően legalább 30 nappal biztosítja a védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv részére a természetvédelmi kezelési állásfoglalás kialakítása érdekében. (8) Az erdészeti hatóság az előzetes tárgyalásra a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 erdő esetében meghívja a természetvédelmi hatóságot. 4. § (1) Az erdőtervezés alá vont védett természeti területeken a Natura 2000 fenntartási terveket, a természetvédelmi kezelési terv hiányában a természetvédelmi kezelési állásfoglalást, Natura 2000 fenntartási terv hiányában vagy ha a természetvédelmi célokban, illetve az erdő állapotában bekövetkezett, a Natura fenntartási terv elkészítésekor előre nem látott változás ezt indokolja a Natura 2000 javaslatot a természetvédelmi hatóság és a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az előzetes tárgyalást megelőző 15 nappal bezárólag az erdészeti hatóság részére megküldi. (2) Az erdőtervezés alá vont védett természeti területnek nem minősülő, külön jogszabály szerinti Natura 2000 területeken a Natura 2000 fenntartási tervek, valamint Natura 2000 fenntartási terv hiányában vagy ha a természetvédelmi célokban, illetve az erdő állapotában bekövetkezett, a Natura fenntartási terv elkészítésekor előre nem látott változás ezt indokolja a Natura 2000 javaslat beszerzése érdekében az erdészeti hatóság - az előzetes tárgyalást megelőzően legalább 30 nappal - megkeresi a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervet. (3) Az erdészeti hatóság az erdőtervezés alá vont területen lévő védett természeti terület és Natura 2000 terület vonatkozásában a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervvel a 3. § (5) bekezdés szerinti értesítést megelőzően egyezteti az (1)-(2) bekezdés szerinti adatok beépítését az erdőtervrendelet javaslatba. 5. § (1) Az előzetes tárgyaláson az Evt. 32. §-ának (2) bekezdése szerinti erdészeti vagy természetvédelmi célra alakult civil szervezet akkor jogosult részt venni, ha az erdészeti hatóság felé igazolja, hogy az alapszabályában, alapító okiratában foglaltak szerint az erdőtervezés alá vont területen folytatandó erdőgazdálkodás a tevékenységi körét érinti. (2) Az előzetes tárgyaláson az erdészeti hatóság ismerteti a javaslatot, az azt megalapozó adatokat, az érintettek által írásban megküldött, és figyelembe nem vett javaslatokat, valamint azok indoklását. Véleményeltérés esetén meg kell kísérelni a véleménykülönbség egyeztetés útján történő megszüntetését. A körzeti erdőtervezés általános szabályai 6. § (1) A körzeti erdőterv készítése során azoknak az előírásoknak a megváltoztatására, amelyek hatása a tervezési időszakon túlmutat, oly módon lehet javaslatot tenni, hogy az a fenntartható erdőgazdálkodást, az erdők természetességi állapotának megőrzését, vagy javulását szolgálja. Ilyen előírás különösen az erdőfelújítás célállománya, az üzemmód, és a rendeltetés. (2) Az erdészeti hatóság az erdőtervezési körzetben a körzeti erdőterv készítését a vonatkozó erdőtervrendelet hatálybalépésének időpontját követően kezdi meg. (3) Az erdészeti hatóság a körzeti erdőterv elkészítése érdekében az Evt. 35. §-ának (1) bekezdése szerint érintett hatóságként a 3. § (4) bekezdés szerinti hatóságokat, valamint a védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerveket értesíti. (4) Az erdészeti hatóság a körzeti erdőtervben rögzíti a (3) bekezdés szerinti szervek által adott véleményeket. A körzeti erdőtervezés terepi munkái 7. § Az erdészeti hatóság az erdőtervezés alá vont területen a terepi bejárás során: a) méréssel, adatgyűjtéssel meghatározza az Evt. 33. § (2) bekezdés c) pont szerinti adatokat, b) elvégzi az Evt. 33. § (2) bekezdés h) pont szerinti erdészeti nyilvántartási térképek elkészítéséhez szükséges felmérési munkákat, c) rögzíti az általa észlelt védett természeti értékekre vonatkozó adatokat. Az erdőgazdálkodás Natura 2000 területekre gyakorolt hatásainak vizsgálata 8. § (1) Az erdészeti hatóság a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatok alapján a körzeti erdőterv készítése során megvizsgálja az erdőgazdálkodás hatását az adott Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére. (2) A Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatok különösen: a) a Natura 2000 fenntartási terv adatai és a természetvédelmi jogszabályokon alapuló, az erdőgazdálkodásra vonatkozó javaslatai, b) Natura 2000 fenntartási terv hiányában vagy ha a természetvédelmi célokban, illetve az erdő állapotában bekövetkezett, a Natura fenntartási terv elkészítésekor előre nem látott változás ezt indokolja a Natura 2000 javaslat, c) a fajmegőrzési tervek adatai, d) az erdőtervrendelet javaslat felterjesztésében foglalt, 3. számú melléklet szerinti adatok, e) a körzeti erdőtervezés során lefolytatott terepi bejárások során elvégzett felmérések, és egyéb módon gyűjtött adatok. (3) A (2) bekezdés a)-c) pont szerinti adatokat a védett természeti területnek minősülő Natura 2000 területek esetében a védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv legkésőbb az erdészeti hatóság megkeresésétől számított 30 napon belül rendelkezésre bocsátja. (4) Az erdőtervezés alá vont védett természeti területnek nem minősülő, külön jogszabály szerinti Natura 2000 területek esetében a (2) bekezdés a)-c) pont szerinti adatok beszerzése érdekében az erdészeti hatóság - az erdőrészlet szintű tárgyalást megelőzően legalább 30 nappal - megkeresi a védett természeti területek kezeléséért felelős szervet. (5) A (2) bekezdés a)-b) pont szerinti adatok megküldése és beszerzése akkor szükséges, ha azok a 4. § (1)-(2) bekezdések szerint korábban már nem kerültek az erdészeti hatóság birtokába, vagy azokban a megküldésük óta eltelt időben az erdőtervezést befolyásoló, lényeges változás állt be. (6) Az erdészeti hatóság az (1) bekezdés szerinti vizsgálat részeként meghatározza az adott Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének biztosítása érdekében az Evt. 51. §-ának (4) és (6) bekezdéseiben, 53. §-ában, 55. §-ában, és a 73. §-ának (7)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint az erdőgazdálkodásra vonatkozó előírás-javaslatokat. (7) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat lefolytatásának tényét, a (6) bekezdés szerinti javaslatokat, valamint a vizsgálat eredményét rögzítő tájékoztatást az erdészeti hatóság megküldi az erdészeti hatóság központi szerve, valamint a védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv részére. Az erdőrészlet szintű tárgyalás és a hozamvizsgálat 9. § (1) Az erdőrészlet szintű tárgyalást az erdészeti hatóság leghamarabb az Evt. 35. §-ának (2) bekezdése szerinti írásos javaslatok beérkezését követően tartja meg. (2) Az Evt. 36. §-ában előírt hozamvizsgálat alkalmával a közérdeket, valamint a közérdeknek és a helyi érdekeknek a fenntartható gazdálkodást biztosító, társadalmilag elfogadható összhangját az erdőtervezési ciklusokon átívelően kell biztosítani. A hozamvizsgálatot az erdőgazdálkodási tevékenységek lehetséges módját, mértékét, helyét és idejét figyelembe véve 30 éves időtávra kell elvégezni. (3) Amennyiben a hozamvizsgálat eredményeként a fahasználat korlátozása szükséges, - az Evt. 36. §-ának (2) bekezdése értelmében, elsősorban az állami tulajdonban lévő területeken - további egyeztető tárgyalás kezdeményezhető. Hatásbecslés a Natura 2000 területen 10. § (1) Amennyiben a 8. § (1) bekezdés szerinti vizsgálat és az erdőrészlet szintű tárgyalások alapján az erdészeti hatóság megállapítja, hogy a körzeti erdőterv szerinti erdőgazdálkodás a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére kedvezőtlen hatással lehet, hatásbecslést kell végezni. (2) Az erdészeti hatóság a 4. számú mellékletben foglalt szempontokra figyelemmel, és az 5. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően elkészíti a hatásbecslési dokumentációt, és a védett természetvédelmi terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv véleményének beszerzését követően a dokumentáció alapján elvégzi a hatásbecslést. (3) Ha a körzeti erdőterv szerinti erdőgazdálkodás a hatásbecslés alapján a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló faj és élőhelytípus természetvédelmi helyzetére kedvezőtlen hatással lenne, a körzeti erdőterv csak akkor fogadható el, ha annak kivitelezésére egyéb ésszerű megoldás nincs, és megvalósítására az emberi egészség és élet védelme, vagy a közbiztonság fenntartása, vagy a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése, vagy az ország társadalmi-gazdasági fejlődését szolgáló - törvényben, vagy kormányrendeletben meghatározott - célok (a továbbiakban: közérdekű célok) érdekében kerül sor. (4) Az erdészeti hatóság a Natura 2000 területek egységességének, valamint az élőhelyek és a fajok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, illetve elérése érdekében a várható kedvezőtlen hatással arányos, azt ellensúlyozó helyreállítási és fejlesztési feladatok elvégzését (a továbbiakban: kiegyenlítő intézkedés) írja elő hatósági eljárása során, vagy kezdeményezi annak előírását az arra jogosult hatóságnál az erdőtervezési körzetben, vagy más területen. (5) Az erdészeti hatóság beszámolója alapján az erdészeti hatóság központi szerve a kiegyenlítő intézkedésről a 6. számú melléklet szerinti adatlapon - a természetvédelemért felelős miniszter útján - tájékoztatja az Európai Bizottságot. (6) Ha a körzeti erdőterv szerinti erdőgazdálkodás a hatásbecslés alapján a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló kiemelt közösségi jelentőségű faj vagy kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípus természetvédelmi helyzetére kedvezőtlen hatással lenne, a körzeti erdőterv csak akkor fogadható el, ha annak megvalósítására az emberi egészség és élet védelme, vagy a közbiztonság fenntartása, vagy a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése érdekében kerül sor. (7) Amennyiben a körzeti erdőterv elfogadásához egyéb közérdekű cél fűződik, annak elfogadását megelőzően ki kell kérni az Európai Bizottság véleményét. (8) A (7) bekezdés szerinti körzeti erdőterv elfogadása előtt az Európai Bizottság véleményét a 6. számú melléklet szerinti adatlapon az erdészeti hatóság központi szerve - a természetvédelemért felelős miniszter útján - kéri ki. A nyilvánosság biztosítása a körzeti erdőtervezés folyamatában 11. § (1) Az Evt. 35. §-ának (4) bekezdése szerinti egyeztető tárgyalás (a továbbiakban: lakossági egyeztető tárgyalás) időpontjáról és helyéről azokat a szerveket és személyeket, akik az Evt. 35. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint írásos javaslatot tettek, a tárgyalás előtt legalább 30 nappal írásban kell értesíteni, illetve ezzel egyidejűleg az erdészeti hatóság hivatalos honlapján közzétett, valamint az erdőtervezési körzet területén található helyi önkormányzatoknak közzététel céljából megküldött hirdetmény útján az érintett lakosságot tájékoztatni kell. (2) Az erdészeti hatóság az (1) bekezdés szerinti értesítésében és hirdetményében közérthető módon köteles tájékoztatást adni a körzeti erdőtervezés menetéről, a részvétel, a véleménynyilvánítás, illetve az adatokhoz való hozzáférés lehetőségeiről. (3) Az erdészeti hatóság a körzeti erdőterv tervezetének a lakosságot és a tárgyalásra meghívottakat érintő előírás javaslatait a tárgyalást megelőző 15 nappal hivatalos honlapján közzéteszi. (4) Az erdészeti hatóság a lakossági egyeztető tárgyaláson tájékoztatást ad a körzet, vagy körzetrész természetbeni állapotáról, a következő időszak erdőgazdálkodási lehetőségeiről és korlátairól, a társadalmi részvétel, a vélemény- nyilvánítás, illetve az adatokhoz való hozzáférés lehetőségeiről, ismerteti az erdőgazdálkodásnak az adott Natura 2000 területre gyakorolt hatásai vizsgálatának eredményeit, az azokra alapozottan meghatározott, az adott Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének biztosítása érdekében az erdőgazdálkodásra vonatkozó javaslatokat. Záró tárgyalás 12. § (1) A záró tárgyalás időpontjára vonatkozó, az Evt. 35. §-ának (5) bekezdése szerinti értesítés megküldéséről az erdészeti hatóság a tárgyalás időpontja előtt legalább 15 nappal gondoskodik, és ezzel egyidejűleg az érintettek részére a körzeti erdőterv tervezetébe való betekintést a székhelyén vagy az értesítésben megjelölt szervezeti egységnél biztosítja. (2) Az erdészeti hatóság a körzeti erdőterv védett természeti területre és Natura 2000 területre vonatkozó adatait és előírás-javaslatait az (1) bekezdés szerinti értesítés időpontjában elektronikus úton megküldi az illetékes természetvédelmi hatóságnak és a működési terület szerint érintett védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szervnek. (3) A körzeti erdőterv - a 10. § (3) és (6) bekezdések kivételével - akkor fogadható el, ha megállapítható, hogy az a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére, illetve a Natura 2000 területre nem jár kedvezőtlen hatással, továbbá nem ellentétes a kijelölés külön jogszabályban megfogalmazott céljával. (4) A záró tárgyalással a körzeti erdőtervezés folyamata lezárul. A körzeti erdőterv átvezetése az Adattáron 13. § (1) A záró tárgyaláson elfogadott körzeti erdőterv adatainak az Adattáron történő átvezetéséről az erdészeti hatóság központi szervének vezetője gondoskodik. (2) Az Adattárban az egyes erdőrészletek esetében az Evt. 33. §-ának (2) bekezdése a)-f) és i) pontjai szerinti adatokat az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített, és a honlapján közzétett erdőrészlet leíró lap nyomtatvány szerinti formában kell nyilvántartani. (3) A záró tárgyalást követően az erdőterv határozat kiadásáig az elfogadott körzeti erdőterv adatai közül az erdészeti hatóság határozatában foglaltak szerint csak az Evt. 38. §-ának (2) bekezdése g) pontja szerinti adatai változtathatóak meg. (4) Az Evt. 40. § (1) bekezdése szerinti körzeti erdőterv alatt, az e rendelet 8. §-a szerint vizsgált vagy a 10. § szerinti hatásbecslést követően elfogadott tervet kell érteni. A nyilvánosság biztosítása a körzeti erdőterv elfogadását követően 14. § (1) Az erdészeti hatóság a záró tárgyalást követően az Evt. 43. §-ának (1) bekezdése c) pontja szerint a nyilvánosság biztosítása szempontjából jelentős tevékenységnek minősülő fakitermelések térbeli elhelyezkedését ábrázoló tematikus térképet tesz közzé a honlapján. (2) A honlapon közzétett tematikus térképnek tartalmaznia kell a községhatárokat, az erdők rendeltetését, üzemmódját, és a fakitermelési lehetőségeket fakitermelési módok szerint elkülönítve. Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések 15. § (1) E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követően megindult eljárásokban kell alkalmazni. (2) A 8. § és a 10. § előírásait az erdészeti hatóságnak az Evt. 113. §-ának (15) bekezdése szerinti eljárás során megfelelően alkalmaznia kell. Hatályukat vesztő rendelkezések 16. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet 2-16. és 28-60. §-ai. (2) Az (1) bekezdés a rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. E bekezdés és a 15. §-hoz tartozó alcím a rendelet hatálybalépését követő második napon hatályát veszti. (3) E rendelet a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelv 6. cikk (3)-(4) bekezdésének való megfelelést szolgálja. Csatolt dokumentumok: A jogszabály mellékletei (PDF) A jogszabály 6. sz. melléklete (RTF) 2010.02.05. 08:09 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. §-a (2) bekezdésének 5., 6. és 25. pontjaiban, a (3) bekezdésének 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján - a (3) bekezdés 2. pontja tekintetében, védett természeti területen lévő erdő vonatkozásában a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben -, valamint az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (4) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: Fogalommeghatározások 1. § E rendelet alkalmazásában: a) erdőtervezés: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 32. §-ának (1) bekezdése szerinti javaslat, valamint az Evt. 33. § (1) bekezdés szerinti körzeti erdőterv elkészítése érdekében végzett tevékenység; b) erdőtervezés alá vont terület: a szabad rendelkezésű erdő kivételével minden erdő és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület; c) erdőtervezési körzet: olyan, a települések közigazgatási határához igazodó tervezési egység, amelynek kialakítását elsősorban a természetföldrajzi és az erdőállomány-viszonyok hasonlósága alapozza meg; d) hozamvizsgálat: a fenntarthatóság követelményeinek szem előtt tartásával az erdei haszonvételek tartamosságának biztosítása érdekében az egyes erdőtervezési ciklusok közötti átmenetet megalapozó elemzés; e) természetvédelmi kezelési állásfoglalás: az erdőtervezés alá vont terület tekintetében a védett természeti értékekre, valamint a védett természeti területre vonatkozó, a védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv által adott, természetvédelmi jogszabályokon alapuló, és természetvédelmi érdekeket képviselő kezelési javaslat; f) Natura 2000 javaslatok: a védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv által átadott, a Natura 2000 területen található közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzéséhez, fenntartásához és helyreállításához szükséges biotikai adatok és az elérendő célállapot leírása. Erdőtervezési körzetek, erdőtervezési ütemterv 2. § (1) Az erdőtervezési körzeteket, illetve a körzeteket alkotó helységek jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) A körzeti erdőterveket legkésőbb 2021. december 31-ig kell teljes körűen elkészíteni az ország teljes területére. (3) Az erdőtervezés 2021. december 31-ig szóló ütemtervét (a továbbiakban: ütemterv) a 2. számú melléklet tartalmazza. Az erdőtervrendelet előkészítése 3. § (1) A erdőtervrendeletek előkészítése az ütemterv alapján történik. (2) Az erdőtervrendelet kötelező tartalmi elemeit a 3. számú melléklet tartalmazza. (3) Az erdőtervrendelet az erdei haszonvételek közül csak a fakitermelésre vonatkozó keretszámokat tartalmazza. (4) Az erdészeti hatóság az erdőtervrendelet javaslat elkészítése érdekében az Evt. 32. §-ának (2) bekezdése szerinti egyeztető tárgyalásra (a továbbiakban: előzetes tárgyalás) érintett hatóságként az érintett erdő rendeltetése alapján a) az Evt. 24. §-ának (2) bekezdése a) és j) pontja szerinti esetben a természetvédelmi hatóságot, b) az Evt. 24. §-ának (2) bekezdése c) pontja szerinti esetben a talajvédelmi hatóságot, c) az Evt. 24. §-ának (2) bekezdése d) pontja szerinti esetben a HM szakfelügyeletet, d) az Evt. 24. §-ának (2) bekezdése e) pontja szerinti esetben az illetékes határrendészeti kirendeltség, ennek hiányában a illetékes rendőrkapitányságot, e) az Evt. 24. §-ának (2) bekezdése f)-h) pontjai szerinti esetekben a vízügyi hatóságot, f) az Evt. 24. §-ának (2) bekezdése i) pontja szerinti esetben a település jegyzőjét, g) az Evt. 24. §-ának (2) bekezdése k) pontja szerinti esetben - a rendeltetéshez igazodóan - a közlekedési, vagy a vasúti közlekedési, vagy a vízügyi hatóságot, h) az Evt. 24. §-ának (2) bekezdése m) pontja szerinti esetben a kulturális örökségvédelmi hatóságot, i) az Evt. 24. §-ának (2) bekezdése n) pontja szerinti esetben a bányászati hatóságot, j) az Evt. 25. §-ának a) pontja szerinti esetben az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot, k) az Evt. 25. §-ának e) pontja és a 26. § c) pontja szerinti esetben a vadászati hatóságot, l) az Evt. 26. §-ának b) pontja szerinti esetben a növénytermesztési hatóságot hívja meg. (5) Az erdészeti hatóság az Evt. 32. §-ának (3) bekezdésében foglalt értesítésről és tájékoztatásról az előzetes tárgyalás időpontja előtt legalább 30 nappal köteles gondoskodni. (6) Az Evt. 32. §-ának (2) bekezdésében szereplő szervek, személyek legkésőbb az előzetes tárgyalást megelőző 15 nappal bezárólag írásos javaslatot tehetnek. (7) Az erdőtervezés alá vont területen lévő védett természeti területekre, illetve Natura 2000 területekre vonatkozó adatokhoz történő hozzáférést az erdészeti hatóság az Evt. 39. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint az előzetes tárgyalás időpontjára való felhívást megelőzően legalább 30 nappal biztosítja a védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv részére a természetvédelmi kezelési állásfoglalás kialakítása érdekében. (8) Az erdészeti hatóság az előzetes tárgyalásra a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 erdő esetében meghívja a természetvédelmi hatóságot. 4. § (1) Az erdőtervezés alá vont védett természeti területeken a Natura 2000 fenntartási terveket, a természetvédelmi kezelési terv hiányában a természetvédelmi kezelési állásfoglalást, Natura 2000 fenntartási terv hiányában vagy ha a természetvédelmi célokban, illetve az erdő állapotában bekövetkezett, a Natura fenntartási terv elkészítésekor előre nem látott változás ezt indokolja a Natura 2000 javaslatot a természetvédelmi hatóság és a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az előzetes tárgyalást megelőző 15 nappal bezárólag az erdészeti hatóság részére megküldi. (2) Az erdőtervezés alá vont védett természeti területnek nem minősülő, külön jogszabály szerinti Natura 2000 területeken a Natura 2000 fenntartási tervek, valamint Natura 2000 fenntartási terv hiányában vagy ha a természetvédelmi célokban, illetve az erdő állapotában bekövetkezett, a Natura fenntartási terv elkészítésekor előre nem látott változás ezt indokolja a Natura 2000 javaslat beszerzése érdekében az erdészeti hatóság - az előzetes tárgyalást megelőzően legalább 30 nappal - megkeresi a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervet. (3) Az erdészeti hatóság az erdőtervezés alá vont területen lévő védett természeti terület és Natura 2000 terület vonatkozásában a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervvel a 3. § (5) bekezdés szerinti értesítést megelőzően egyezteti az (1)-(2) bekezdés szerinti adatok beépítését az erdőtervrendelet javaslatba. 5. § (1) Az előzetes tárgyaláson az Evt. 32. §-ának (2) bekezdése szerinti erdészeti vagy természetvédelmi célra alakult civil szervezet akkor jogosult részt venni, ha az erdészeti hatóság felé igazolja, hogy az alapszabályában, alapító okiratában foglaltak szerint az erdőtervezés alá vont területen folytatandó erdőgazdálkodás a tevékenységi körét érinti. (2) Az előzetes tárgyaláson az erdészeti hatóság ismerteti a javaslatot, az azt megalapozó adatokat, az érintettek által írásban megküldött, és figyelembe nem vett javaslatokat, valamint azok indoklását. Véleményeltérés esetén meg kell kísérelni a véleménykülönbség egyeztetés útján történő megszüntetését. A körzeti erdőtervezés általános szabályai 6. § (1) A körzeti erdőterv készítése során azoknak az előírásoknak a megváltoztatására, amelyek hatása a tervezési időszakon túlmutat, oly módon lehet javaslatot tenni, hogy az a fenntartható erdőgazdálkodást, az erdők természetességi állapotának megőrzését, vagy javulását szolgálja. Ilyen előírás különösen az erdőfelújítás célállománya, az üzemmód, és a rendeltetés. (2) Az erdészeti hatóság az erdőtervezési körzetben a körzeti erdőterv készítését a vonatkozó erdőtervrendelet hatálybalépésének időpontját követően kezdi meg. (3) Az erdészeti hatóság a körzeti erdőterv elkészítése érdekében az Evt. 35. §-ának (1) bekezdése szerint érintett hatóságként a 3. § (4) bekezdés szerinti hatóságokat, valamint a védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerveket értesíti. (4) Az erdészeti hatóság a körzeti erdőtervben rögzíti a (3) bekezdés szerinti szervek által adott véleményeket. A körzeti erdőtervezés terepi munkái 7. § Az erdészeti hatóság az erdőtervezés alá vont területen a terepi bejárás során: a) méréssel, adatgyűjtéssel meghatározza az Evt. 33. § (2) bekezdés c) pont szerinti adatokat, b) elvégzi az Evt. 33. § (2) bekezdés h) pont szerinti erdészeti nyilvántartási térképek elkészítéséhez szükséges felmérési munkákat, c) rögzíti az általa észlelt védett természeti értékekre vonatkozó adatokat. Az erdőgazdálkodás Natura 2000 területekre gyakorolt hatásainak vizsgálata 8. § (1) Az erdészeti hatóság a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatok alapján a körzeti erdőterv készítése során megvizsgálja az erdőgazdálkodás hatását az adott Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére. (2) A Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatok különösen: a) a Natura 2000 fenntartási terv adatai és a természetvédelmi jogszabályokon alapuló, az erdőgazdálkodásra vonatkozó javaslatai, b) Natura 2000 fenntartási terv hiányában vagy ha a természetvédelmi célokban, illetve az erdő állapotában bekövetkezett, a Natura fenntartási terv elkészítésekor előre nem látott változás ezt indokolja a Natura 2000 javaslat, c) a fajmegőrzési tervek adatai, d) az erdőtervrendelet javaslat felterjesztésében foglalt, 3. számú melléklet szerinti adatok, e) a körzeti erdőtervezés során lefolytatott terepi bejárások során elvégzett felmérések, és egyéb módon gyűjtött adatok. (3) A (2) bekezdés a)-c) pont szerinti adatokat a védett természeti területnek minősülő Natura 2000 területek esetében a védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv legkésőbb az erdészeti hatóság megkeresésétől számított 30 napon belül rendelkezésre bocsátja. (4) Az erdőtervezés alá vont védett természeti területnek nem minősülő, külön jogszabály szerinti Natura 2000 területek esetében a (2) bekezdés a)-c) pont szerinti adatok beszerzése érdekében az erdészeti hatóság - az erdőrészlet szintű tárgyalást megelőzően legalább 30 nappal - megkeresi a védett természeti területek kezeléséért felelős szervet. (5) A (2) bekezdés a)-b) pont szerinti adatok megküldése és beszerzése akkor szükséges, ha azok a 4. § (1)-(2) bekezdések szerint korábban már nem kerültek az erdészeti hatóság birtokába, vagy azokban a megküldésük óta eltelt időben az erdőtervezést befolyásoló, lényeges változás állt be. (6) Az erdészeti hatóság az (1) bekezdés szerinti vizsgálat részeként meghatározza az adott Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének biztosítása érdekében az Evt. 51. §-ának (4) és (6) bekezdéseiben, 53. §-ában, 55. §-ában, és a 73. §-ának (7)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint az erdőgazdálkodásra vonatkozó előírás-javaslatokat. (7) Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat lefolytatásának tényét, a (6) bekezdés szerinti javaslatokat, valamint a vizsgálat eredményét rögzítő tájékoztatást az erdészeti hatóság megküldi az erdészeti hatóság központi szerve, valamint a védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv részére. Az erdőrészlet szintű tárgyalás és a hozamvizsgálat 9. § (1) Az erdőrészlet szintű tárgyalást az erdészeti hatóság leghamarabb az Evt. 35. §-ának (2) bekezdése szerinti írásos javaslatok beérkezését követően tartja meg. (2) Az Evt. 36. §-ában előírt hozamvizsgálat alkalmával a közérdeket, valamint a közérdeknek és a helyi érdekeknek a fenntartható gazdálkodást biztosító, társadalmilag elfogadható összhangját az erdőtervezési ciklusokon átívelően kell biztosítani. A hozamvizsgálatot az erdőgazdálkodási tevékenységek lehetséges módját, mértékét, helyét és idejét figyelembe véve 30 éves időtávra kell elvégezni. (3) Amennyiben a hozamvizsgálat eredményeként a fahasználat korlátozása szükséges, - az Evt. 36. §-ának (2) bekezdése értelmében, elsősorban az állami tulajdonban lévő területeken - további egyeztető tárgyalás kezdeményezhető. Hatásbecslés a Natura 2000 területen 10. § (1) Amennyiben a 8. § (1) bekezdés szerinti vizsgálat és az erdőrészlet szintű tárgyalások alapján az erdészeti hatóság megállapítja, hogy a körzeti erdőterv szerinti erdőgazdálkodás a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére kedvezőtlen hatással lehet, hatásbecslést kell végezni. (2) Az erdészeti hatóság a 4. számú mellékletben foglalt szempontokra figyelemmel, és az 5. számú melléklet szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően elkészíti a hatásbecslési dokumentációt, és a védett természetvédelmi terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv véleményének beszerzését követően a dokumentáció alapján elvégzi a hatásbecslést. (3) Ha a körzeti erdőterv szerinti erdőgazdálkodás a hatásbecslés alapján a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló faj és élőhelytípus természetvédelmi helyzetére kedvezőtlen hatással lenne, a körzeti erdőterv csak akkor fogadható el, ha annak kivitelezésére egyéb ésszerű megoldás nincs, és megvalósítására az emberi egészség és élet védelme, vagy a közbiztonság fenntartása, vagy a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése, vagy az ország társadalmi-gazdasági fejlődését szolgáló - törvényben, vagy kormányrendeletben meghatározott - célok (a továbbiakban: közérdekű célok) érdekében kerül sor. (4) Az erdészeti hatóság a Natura 2000 területek egységességének, valamint az élőhelyek és a fajok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, illetve elérése érdekében a várható kedvezőtlen hatással arányos, azt ellensúlyozó helyreállítási és fejlesztési feladatok elvégzését (a továbbiakban: kiegyenlítő intézkedés) írja elő hatósági eljárása során, vagy kezdeményezi annak előírását az arra jogosult hatóságnál az erdőtervezési körzetben, vagy más területen. (5) Az erdészeti hatóság beszámolója alapján az erdészeti hatóság központi szerve a kiegyenlítő intézkedésről a 6. számú melléklet szerinti adatlapon - a természetvédelemért felelős miniszter útján - tájékoztatja az Európai Bizottságot. (6) Ha a körzeti erdőterv szerinti erdőgazdálkodás a hatásbecslés alapján a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló kiemelt közösségi jelentőségű faj vagy kiemelt közösségi jelentőségű élőhelytípus természetvédelmi helyzetére kedvezőtlen hatással lenne, a körzeti erdőterv csak akkor fogadható el, ha annak megvalósítására az emberi egészség és élet védelme, vagy a közbiztonság fenntartása, vagy a környezet szempontjából kiemelt jelentőségű kedvező hatás elérése érdekében kerül sor. (7) Amennyiben a körzeti erdőterv elfogadásához egyéb közérdekű cél fűződik, annak elfogadását megelőzően ki kell kérni az Európai Bizottság véleményét. (8) A (7) bekezdés szerinti körzeti erdőterv elfogadása előtt az Európai Bizottság véleményét a 6. számú melléklet szerinti adatlapon az erdészeti hatóság központi szerve - a természetvédelemért felelős miniszter útján - kéri ki. A nyilvánosság biztosítása a körzeti erdőtervezés folyamatában 11. § (1) Az Evt. 35. §-ának (4) bekezdése szerinti egyeztető tárgyalás (a továbbiakban: lakossági egyeztető tárgyalás) időpontjáról és helyéről azokat a szerveket és személyeket, akik az Evt. 35. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint írásos javaslatot tettek, a tárgyalás előtt legalább 30 nappal írásban kell értesíteni, illetve ezzel egyidejűleg az erdészeti hatóság hivatalos honlapján közzétett, valamint az erdőtervezési körzet területén található helyi önkormányzatoknak közzététel céljából megküldött hirdetmény útján az érintett lakosságot tájékoztatni kell. (2) Az erdészeti hatóság az (1) bekezdés szerinti értesítésében és hirdetményében közérthető módon köteles tájékoztatást adni a körzeti erdőtervezés menetéről, a részvétel, a véleménynyilvánítás, illetve az adatokhoz való hozzáférés lehetőségeiről. (3) Az erdészeti hatóság a körzeti erdőterv tervezetének a lakosságot és a tárgyalásra meghívottakat érintő előírás javaslatait a tárgyalást megelőző 15 nappal hivatalos honlapján közzéteszi. (4) Az erdészeti hatóság a lakossági egyeztető tárgyaláson tájékoztatást ad a körzet, vagy körzetrész természetbeni állapotáról, a következő időszak erdőgazdálkodási lehetőségeiről és korlátairól, a társadalmi részvétel, a vélemény- nyilvánítás, illetve az adatokhoz való hozzáférés lehetőségeiről, ismerteti az erdőgazdálkodásnak az adott Natura 2000 területre gyakorolt hatásai vizsgálatának eredményeit, az azokra alapozottan meghatározott, az adott Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének biztosítása érdekében az erdőgazdálkodásra vonatkozó javaslatokat. Záró tárgyalás 12. § (1) A záró tárgyalás időpontjára vonatkozó, az Evt. 35. §-ának (5) bekezdése szerinti értesítés megküldéséről az erdészeti hatóság a tárgyalás időpontja előtt legalább 15 nappal gondoskodik, és ezzel egyidejűleg az érintettek részére a körzeti erdőterv tervezetébe való betekintést a székhelyén vagy az értesítésben megjelölt szervezeti egységnél biztosítja. (2) Az erdészeti hatóság a körzeti erdőterv védett természeti területre és Natura 2000 területre vonatkozó adatait és előírás-javaslatait az (1) bekezdés szerinti értesítés időpontjában elektronikus úton megküldi az illetékes természetvédelmi hatóságnak és a működési terület szerint érintett védett természeti terület természetvédelmi kezeléséért felelős szervnek. (3) A körzeti erdőterv - a 10. § (3) és (6) bekezdések kivételével - akkor fogadható el, ha megállapítható, hogy az a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére, illetve a Natura 2000 területre nem jár kedvezőtlen hatással, továbbá nem ellentétes a kijelölés külön jogszabályban megfogalmazott céljával. (4) A záró tárgyalással a körzeti erdőtervezés folyamata lezárul. A körzeti erdőterv átvezetése az Adattáron 13. § (1) A záró tárgyaláson elfogadott körzeti erdőterv adatainak az Adattáron történő átvezetéséről az erdészeti hatóság központi szervének vezetője gondoskodik. (2) Az Adattárban az egyes erdőrészletek esetében az Evt. 33. §-ának (2) bekezdése a)-f) és i) pontjai szerinti adatokat az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített, és a honlapján közzétett erdőrészlet leíró lap nyomtatvány szerinti formában kell nyilvántartani. (3) A záró tárgyalást követően az erdőterv határozat kiadásáig az elfogadott körzeti erdőterv adatai közül az erdészeti hatóság határozatában foglaltak szerint csak az Evt. 38. §-ának (2) bekezdése g) pontja szerinti adatai változtathatóak meg. (4) Az Evt. 40. § (1) bekezdése szerinti körzeti erdőterv alatt, az e rendelet 8. §-a szerint vizsgált vagy a 10. § szerinti hatásbecslést követően elfogadott tervet kell érteni. A nyilvánosság biztosítása a körzeti erdőterv elfogadását követően 14. § (1) Az erdészeti hatóság a záró tárgyalást követően az Evt. 43. §-ának (1) bekezdése c) pontja szerint a nyilvánosság biztosítása szempontjából jelentős tevékenységnek minősülő fakitermelések térbeli elhelyezkedését ábrázoló tematikus térképet tesz közzé a honlapján. (2) A honlapon közzétett tematikus térképnek tartalmaznia kell a községhatárokat, az erdők rendeltetését, üzemmódját, és a fakitermelési lehetőségeket fakitermelési módok szerint elkülönítve. Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések 15. § (1) E rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követően megindult eljárásokban kell alkalmazni. (2) A 8. § és a 10. § előírásait az erdészeti hatóságnak az Evt. 113. §-ának (15) bekezdése szerinti eljárás során megfelelően alkalmaznia kell. Hatályukat vesztő rendelkezések 16. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet 2-16. és 28-60. §-ai. (2) Az (1) bekezdés a rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. E bekezdés és a 15. §-hoz tartozó alcím a rendelet hatálybalépését követő második napon hatályát veszti. (3) E rendelet a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelv 6. cikk (3)-(4) bekezdésének való megfelelést szolgálja. Csatolt dokumentumok: A jogszabály mellékletei (PDF) A jogszabály 6. sz. melléklete (RTF) 2010.02.05. 08:09 http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&articleID=15387&ctag=articlelist&iid=1

 • Milyen traktort érdemes venni? » 2014. október 15., csütörtök 11:40 | a2457

  Válasz #2066 hozzászólásra hát hallod az nem gyenge, énis féltem hogy a kuplungja elfossa magát de még semmi ilyesmi nem volt pedig elég gyakran áll kétkerékre, sokszor úgy tudok csak megindulni vele hogy rángatom amit húzni kell. arról nem beszélve hogy amikor sok az eső hamar lejárom a tuskók mellett a földet, megesik hogy fennakad a hegytámasza a csörlőnek. kuplung gondom sose volt... eddig egyetlen egyszer kellett utána állítanom, de az is nemsokkal a vétel után volt. elnyírattam vele a csavarokat amik az elsőhajtás tengelyének a kardánjánál vannak.. jó nem nagy szám, 6 darab lada kardán csavar, de ez egy pici gép. nem várna ilyesmit az ember. (elsőre azt hittem csak lelazult és elhagytam, de megtaláltam mindnek a darabjait). lehet hogy csak kifogtam belőle egy jobb darabot, ki tudja. annyi biztos mondjuk hogy KELL rá vigyázni. lehet hajszolni de ész is kell hozzá. szerkezetileg azért annyira nem robosztus :D ha előről kellene kezdenem a fakitermelést, megint ilyet vennék. 2 évig csak olajcsere volt a karbantartás, meg hébe-hóba zsírzás. 5 hektárt simán meglehet vele művelni, de tény hogy ismerni kell a határait, és nem kell kísérteni hogy hol ér véget. viszont , határokon belül szószerint bármit lehet.. egy idősebb szaki azt mondta nekem a t-25 t-30 vtz traktorokra hogy az égvilágon semmire sem jó. de, mindent meg lehet vele csinálni. asszem nem tévedett. minden munkára van sokkal jobb gép mint ezek.

Hírek

További híreink

Videók

[bezárás x]