útdíj

Kapcsolódó címkék: haszongépjármű, traktor,

Apróhirdetések

 • Fuvarozás, szállítás,Bála,Méh,gépszállítás Nógrád, Heves, Pest-megye
  Fuvarozás,gépszállítás,autómentés,szállítmányoz,pótkocsi,csörlő,terepjáró,Ford,jármű,útdíj,szállítmányozás

  Fuvarozás (kaptárak,konténerek,ömlesztett-, raklapos áruk, gyümölcs, zöldség stb.)mezőgazdasági gép-és eszközszállítás, autómentés 0-8 tonnáig (autó 2,8...

 • LAKITELEK! Gépszállítás, Targonca, Traktor, Pótkocsi szállítás kedvező árral!!
  pótkocsi,traktor,kasza,mezőgazdasági gép,targonca,Agrárlogisztika,mezőgazdasági gépek,árutőzsde kukorica,autó,útdíj

  LAKITELEK! Gépszállitás, hosszúplatós gépszállitókkal akár 2db is 10t-ig! Hosszú pótkocsik, targoncák, mezőgazdasági eszközök szállitása! Plató mérete 8.5m!...

 • Élőállat szállítás.
  pótkocsi,Állattenyésztés,sertés,Európai Unió,méhész,Birka,Agrárlogisztika,szalma,árutőzsde kukorica,réti széna,útdíj,állatszállító

  Európai uniós követelményeknek megfelelő, négy tálcás pótkocsis kamion, összenyitható felhajtóval. A maximálisan rakható össz súly 40 tonna. A maximális...

Hozzászólások

 • Aktuális agrárpolitikai dühöngő! » 2014. október 15., csütörtök 11:43 | papa maci

  Válasz #20485 hozzászólásra Aha ismerős a szituáció....nem vártunk kimentünk és kicsaptuk az egészet. Az árok vízelvezetésre párologtatásra van . A hatóságok pedig mutogatnak. Amúgy az önkormányzat kezelésében vannak mint az utak. Csak meg szoktak egyezni a termelőkkel hogy a bérleti díj(útdíj)fejében karbantartják. legalább is felénk így megy.

 • Búza termény felvásárlási árak » 2014. október 15., csütörtök 11:40 | Hátvéd

  Válasz #3483 hozzászólásra Ha van valóság alapja, naná. Holnap utána járok. Viszont ezt nem tudtam hova tegyem, bocs az OFF-t. Lehet már tudjátok. Tisztelt Gazdálkodó! A 243/2013. (VI. 30.) kormányrendelet lehetőséget teremt arra, hogy a mezőgazdasági termelők a gépjárművük után egy úgynevezett nullás bizonylati jegyet válthassanak ki 30 nap érvényességgel, ami időtartam alatt mentesülnek az e-útdíj fizetése alól. Így a termelőknek saját székhelyük és telephelyük, földjük között a termények betakarításánál, szállításánál nem kell elektronikus útdíjat fizetniük. A díjfizetés alóli igényt, mentességi kérelmet az illetékes területi jegyzőhöz kell benyújtani, a hatósági bizonyítványt a jegyzők három napon belül kiállítják. A Kormány 243/2013. (VI. 30.) Korm. Rendelete a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályairól. A Kormány az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. Törvény 28. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § E rendelet alkalmazásában mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: kérelmező): a) őstermelő vagy az az egyéni vállalkozó, akinek a legutolsó lezárt évi eredmény kimutatása szerint árbevételének legalább 50%-a az 1. mellékletben felsorolt, önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ) szerinti kódoknak megfelelő mezőgazdasági tevékenységek legalább egyikének főtevékenységként való folytatásából származik, b) jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb állami gazdálkodó szerv, egyéni cég, szövetkezet, egyesülés, amely a legutolsó lezárt évi beszámolója vagy az egyszerűsített éves beszámolója szerinti konszolidált nettó árbevételének legalább 50%-a a 2. mellékletben felsorolt, Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR) szerinti kódoknak megfelelő mezőgazdasági tevékenységek legalább egyikének főtevékenységként való folytatásából származik, vagy c) szövetkezet vagy korlátolt felelősségű társaság, amelyet az agrárpolitikáért felelős miniszter külön jogszabály alapján termelői csoportként vagy termelői szervezetként elismert és az 1. vagy 2. mellékletben meghatározott tevékenységet végzi. 2. § (1) A kérelmező a székhely vagy lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjétől kérelmezheti az autópályák kivételével, a 3. melléklet szerinti termények közül a kérelemben meghatározott termény szállítására vonatkozó, a jegyző illetékességi területén található vagy azon kívül eső, a kérelmező székhelye vagy lakóhelye és a használatában álló termőföld, tanya vagy telephely közötti út díjköteles elemi útszakaszra vonatkozó – július 1-je és november 30-a között – a kérelemben meghatározott termény betakarításának időtartamáig, de legfeljebb 30 napig érvényes, díjmentes – viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítvány kiadását. (2) A jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány az abban meghatározott termény betakarításának – a hatósági bizonyítvány szerint megállapított – időtartamáig érvényes. (3) A (2) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetékmentes. 3. § A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemnek tartalmaznia kell a) a kérelmező ˇ családi és utónevét vagy megnevezését, ˇ lakcímét vagy székhelyét, b) kérelmező belföldi kézbesítési címét, c) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az 1. § szerinti mezőgazdasági termelőnek minősül, d) a terménykör megjelölését, amelyre vonatkozóan a hatósági bizonyítvány kiállítását kéri, e) az út díjköteles elemi útszakasz megjelölését, f) a kérelmező által üzemeltetett gépjármű forgalmi rendszámát, valamint g) a kérelmező saját kezű vagy cégszerű aláírását. 4. § A kérelmező felelős a kérelemben meghatározott adatok valódiságáért. 5. § (1) A hatósági bizonyítványt a jegyző a kérelem beérkezésétől számított 3 napon belül, 2 példányban állítja ki. (2) A hatósági bizonyítvány tartalmazza a) a kérelmező által üzemeltetett gépjármű forgalmi rendszámát, b) a díjkategóriát, c) az arra vonatkozó rendelkezést, hogy a kérelmező mely út díjköteles elemi útszakaszra vonatkozóan jogosult díjmentes viszonylati jegy kiváltására, d) az arra vonatkozó rendelkezést, hogy mely terményt szállíthatja, valamint e) a termék betakarításának legfeljebb 30 napos időtartamának kezdő- és végnapját. (3) A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a honlapján történő közzététel útján a jegyző rendelkezésére bocsátja a települési önkormányzatok e rendelet hatálya alá tartozó út díjköteles útszakaszokra vonatkozó hatályos jegyzékét. 6. § A jegyző által kiállított hatósági bizonyítvánnyal az egyetemes út díjszolgáltató a hatósági bizonyítványban megjelölt út díjköteles elemi útszakaszokra díjmentes viszonylati jegyet állít ki a kérelmező részére. 7. § Ez a rendelet 2013. július 2-án lép hatályba.

 • E-útdíj » 2014. október 15., csütörtök 11:06 | M. István

  Válasz #42 hozzászólásra Ladány környékiek szavazták meg a földtörvényt és az útdíjat? Azért kérdezem mert nem hallottam róla hogy ha tudsz részletesebben mesélni érdekelne. Ezt mindenkinek írom: Alig egy hónapja a rádiót hallgattam és beszéltek az útdíjról és Fazekas Sándor is beszélt és külön kiemelte, hogy a mezőgazdaságban dolgozóknak nem kell útdíjat fizetni mert nem ebből élnek. Szerintem a mezőgazdasági vontatókra gondolt. Hallottam mindenkitől mindenfélét, akkor most akinek van traktora és azután piros rendszámos pótkocsi arra kell fizetni? nézd nézd

 • E-útdíj » 2014. október 15., csütörtök 11:06 | kukaccsosz

  A mezőgazdasági járművekre (mezőgazdasági vontatók, lassú járművek) vonatkozó speciális szabályok A 2013. évi LXVII. törvény alapján útdíjköteles gépjárműnek minősül: a 3,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, vontató – ideértve a nyerges vontatót is –, valamint az ilyen gépjárműből és az általa vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból álló járműszerelvény. Az útdíj fizetési kötelezettség alá nem tartoznak az alábbiak: -mezőgazdasági vontatók és az azokhoz kapcsolt pótkocsikból álló járműszerelvények; -mezőgazdasági vontatók, amelyek függesztett vagy vontatott munkagépet szállítanak (pl.: bálázó, eke, tárcsa, permetezőgép, stb.); l -assú járművek (pl.: kombájn, önjáró munkagépek) A fenti járműkategóriákra a jegyzőtől sem szükséges díjmentes viszonylati jegy vásárlására jogosító hatósági bizonyítványt kérelmezni. Az útdíj rendszerrel kapcsolatban elérhető hasznos információk: Az útdíj köteles elemi útszakaszok (közigazgatási határokhoz tartozó díjköteles szakaszok listája, és a települési közigazgatási határokat, valamint a díjköteles elemi szakaszokat is feltüntető térkép): http://3k.gov.hu/pages/index.jsf?p=2&id=8386 Az útdíjszedő tájékoztatója a mezőgazdasági erőgépek díjmentességéről: https://www.hu-go.hu/articles/view/206711#menu

 • E-útdíj » 2014. október 15., csütörtök 11:04 | Jakabjóska

  Válasz #34 hozzászólásra Én itt találtam Díjfizetésre kötelezettek köre Ha mezőgazdasági géppel veszek igénybe útdíjköteles útszakaszt, akkor is kell útdíjat fizetnem? A mezőgazdasági gépjárműre és az ehhez kapcsolt pótkocsira, illetve a lassú járművekre nem vonatkozik a díjfizetés, mivel ezek nem minősülnek tehergépjárműnek.

Hírek

További híreink

 • Jobb évet zárhatnak az idén a hazai haltermelők

  Jobb évet zárhatnak az idén a hazai haltermelők

  Az eddigi összesítések szerint az idei év sokkal jobb volt a haltermelőknek, mint a tavalyi, a nehézségek ellenére az ágazat szereplői nyereségesek tudtak maradni - írta szerdai számában a Világgazdaság.

 • GKI: idén 0,3 százalék, jövőre 1,3 százalék körüli növekedés várható

  GKI: idén 0,3 százalék, jövőre 1,3 százalék körüli növekedés várható

  Mivel a 2013. évi 0,3 százalék után 2014-ben is csak 1,3 százalék körüli növekedés várható, folytatódik az ország leszakadása a régiótól: 2011-14-ben a GDP átlagosan csak évi 0,4 százalékkal nő, ennél rosszabb teljesítmény egyedül Szlovéniában lesz - olvasható a GKI Gazdaságkutató Zrt. hétfőn közzétett legfrissebb prognózisában.

 • GKI:

  GKI: "befagyott" a gazdaság, 0,3 százalékkal nőhet idén a GDP

  A GKI Gazdaságkutató Zrt. előrejelzése szerint a bruttó hazai termék (GDP) tavalyi és idei első félévi visszaesését a második félévben minimális, 0,5 százalékos növekedés követi, és az év egészében is csak 0,3 százalékos növekedés várható - közölte a gazdaságkutató legfrissebb előrejelzésében az MTI-vel.

 • OKSZ: az élelmiszerek drágulásának mértéke alacsonyabb a korábbinál

  OKSZ: az élelmiszerek drágulásának mértéke alacsonyabb a korábbinál

  Az elmúlt négy év minden júliusában drágultak az élelmiszerek, és bár a tendencia nem tört meg 2013-ban sem, a 2,8 százalékos mérték a korábbi nyári időszakokhoz képest a legalacsonyabb volt - közölte az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) kedden az MTI-vel.

Fórum témák

[bezárás x]