Az elmúlt év az állattenyésztőké volt a mezőgazdaságban, miközben a 2022-es részletes adatokból az is kiderül, hogy az aszály ellenére a növénytermesztők is nyereséget tudtak termelni. Amíg a jövedelemtöbblet túlnyomó többsége a dunántúli régióban a növénytermesztésből, addig az ország keleti részén az állattenyésztésből származott – írja a vg.hu.

A részletes adatok azt is megerősítik, hogy a tavalyelőtti történelmi aszály nem az adott évben rengette meg a mezőgazdaságot: a kettős könyvvitelt végző mezőgazdasági társas vállalkozások adózás előtti eredménye például mintegy másfélszeresére, a 2021-es 238,6 milliárdról 355,4 milliárd forintra bővült egy év alatt – idézi a Magyar Állattenyésztők Lapjában megjelent cikket a vg.hu, hozzátéve, hogy az ilyen mértékű eredménynövekedés az elmúlt éveket tekintve is kiemelkedőnek számít, reálértéken számolva a magas infláció ellenére is 30,1 százalékos volt.

sertés

A sertéstenyésztők fordítani tudtak a 2021. évi veszteséges termelést követően – fotó: pixabay.com

A sertéstenyésztők 14,8 milliárd forintos jövedelemmel zárták az évet

Mint írják, az állattenyésztés 2023-ban lényegesen jobb évet zárt, mint az ágazati szinten veszteséges növénytermesztés, de már 2022-ben is jobban teljesített, mint a korábbi években a vezető szerepet betöltő szántóföldi ágazatok. Az előző esztendőhöz képest elkönyvelt jövedelemtöbblet fele, 59,1 milliárd forint (50,6 százalék) származott az állattenyésztő gazdaságoktól.

Az állattenyésztési szakágazatok körében a tejhasznúszarvasmarha- és a baromfitartók hasonló mértékű, 20 százalék körüli arányban járultak hozzá a növekményhez. A mintegy 22 milliárd forintnak megfelelő jövedelemtöbblet következtében a szarvasmarha-szakágazat adózás előtti eredménye 45,7, a baromfié pedig 32,5 milliárd forintra emelkedett.

A sertéstenyésztők fordítani tudtak: a 2021. évi veszteséges termelést követően, 2022-ben 14,8 milliárd forintos jövedelemmel zárták az évet.

A különféle tömegtakarmány-fogyasztó állatok tartásával foglalkozó társas vállalkozások, azaz az egyéb szarvasmarha, ló, lóféle, juh és kecske tenyésztése szakágazatokban tevékenykedők összességében nem járultak hozzá a jövedelemtöbblethez, mivel ezek adózás előtti eredménye együttesen kismértékben (83,6 millió forinttal 8,3 milliárd forintra) csökkent.

A tejhasznú szarvasmarha-, illetve a sertéságazatban a hat legnagyobb jövedelembővülést elérő gazdaság együttesen akkora mértékben növelte adózás előtti eredményét, hogy az a szakágazat jövedelemtöbbletének megközelítőleg a felével volt egyenértékű – írja a vg.hu.

szarvasmarha

A bevételnövekedéshez a szarvasmarhatenyésztés is hozzájárult – fotó: pixabay.com


Csökkent a megtermelt mennyiség, nőttek az árak

A baromfitenyésztő gazdaságoknál ugyanennek az aránynak az eléréséhez tíz üzemre volt szükség. A statisztikákból az is kiderül, hogy a legnagyobb jövedelemnövekedést elérő ágazatok köre eltérően alakult az egyes vármegyékben: miközben a jövedelemtöbblet túlnyomó többsége a dunántúli régióban a növénytermesztésből, addig az ország keleti részén az állattenyésztésből származott.

A jövedelem növekedésének hátterében elsősorban az árak dinamikus emelkedése áll, miközben a megtermelt mennyiség a legtöbb ágazatban csökkent.

baromfi

A belpiaci eladások növekedéséhez a baromfitenyésztő társas vállalkozások járultak hozzá legnagyobb mértékben – fotó: pixabay.com

Az állattenyésztéssel foglalkozó társas vállalkozások értékesítésből származó nettó árbevétele 279,5 milliárd forinttal (29,3 százalékkal) 1234,3 milliárd forintra bővült, ami az infláció figyelembevételével együtt is számottevő. Azon belül is a belföldi értékesítés nőtt a leginkább, 242,5 milliárd forinttal, miközben az exportértékesítés 37 milliárd forinttal bővült.

A belpiaci eladások növekedéséhez a baromfitenyésztő társas vállalkozások járultak hozzá legnagyobb mértékben, 102,5 milliárd forinttal, ami főként abból adódott, hogy az élő állatok termelői ára 47,6 százalékkal emelkedett 2022-ben, miközben a baromfiállomány 12 százalékkal csökkent.

Ezenkívül a tejhasznúszarvasmarha- és a sertéstenyésztés érdemel kiemelést, amelyek egyaránt 50 milliárd forintot meghaladó bevételnövekedést értek el – olvasható a vg.hu cikkében.