A képviselők másfél éves vizsgálat után felszólítják a tagállamokat, hogy figyeljenek oda jobban a szállított állatok jólétére, és az élőállat utaztatásáról hússzállításra térjenek át.

állatszállítás

Haszonállatok millióit szállítják vágóhídra, hizlalásra vagy tenyészállatként közúton — fotó: pixabay.com

Szállítás közben az állatok jólétét garantálni kellene

Minden évben haszonállatok millióit szállítják vágóhídra, hízlalásra vagy tenyészállatként közúton, tengeren, vasúton és repülővel az Unión belül és azon túl. Szállítás közben az állatok jólétét a külön ezzel foglalkozó, 2005-ben elfogadott uniós szabállyal kellene garantálni, azonban ez gyakran nem történik meg.


Az állatok eltérő igényeit nem veszik figyelembe a tagállamok

A Parlament a haszonállatok szállítás közbeni védelmével foglalkozó vizsgálóbizottsága tavaly decemberben fejezte be másfél éves munkáját, amelynek során arra a következtetésre jutott, hogy a tagállamok nem mindig foglalkoznak az uniós szabályokkal és a szállítás során nem veszik figyelembe az állatok eltérő igényeit.

A szükségesnél alacsonyabb belmagasság, kevesebb víz vagy takarmány biztosítása, a szállításra nem alkalmas állatok mozgatása és a túlzsúfoltság csak néhány a legszembetűnőbb szabályszegések sorában. Gyakran használnak állatok szállítására alkalmatlan járműveket, és a szállításra időnként szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között, hosszú idő alatt kerül sor.

bárányok

A tagállamok nem mindig foglalkoznak az uniós szabályokkal, szállítás során nem veszik figyelembe az állatok eltérő igényeit — fotó: pixabay.com

Felül kell vizsgálni a jelenlegi szabályozást

A helyzet javítása érdekében a képviselők  557 szavazattal, 55 ellenszavazat és 78 tartózkodás mellett elfogadott ajánlásaikban felszólítják a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet az állatok jólétének biztosítására szállítás közben, vizsgálják felül a jelenlegi szabályzást, és jelöljenek ki egy, az állatok jólétéért felelős uniós biztost.

A képviselők CCTV-rendszerrel szerelnék fel a szállítóeszközöket, és különösen a be- és kirakodási műveleteket kísérnék azon figyelemmel. Javasolják, hogy a helyi hatóságok csak akkor hagyhassák jóvá a szállítási tervet, ha 5ºC és 30ºC közötti hőmérséklet várható. A járművekben pedig rögzíteni kell a hőmérséklet, a páratartalom és az ammóniamennyiség értékét, mondják a képviselők.

Ellenőrizni kell az élőállatok exportját

A képviselők bírálják, hogy a hatóságok semmilyen módon nem ellenőrzik az Unión kívüli országokba tartó élőállat-exportot.  Kérik a tagállamokat, hogy a nem uniós országokba irányuló, nagy távolságokra történő szállítások esetén vizsgáljanak meg minden szállítmányt annak érdekében, hogy az állatok biztosan megfelelő mennyiségű takarmányt és vizet kapjanak, megfelelően működjön az itatórendszer, és elegendő belmagasság és mozgástér álljon az állatok rendelkezésére. Az élőállat-szállítást csak akkor kellene engedélyezni, ha a feltételek megfelelnek az uniós előírásoknak.

sertés

Az élőállat-szállítást csak akkor kellene engedélyezni, ha a feltételek megfelelnek az uniós előírásoknak — fotó: pixabay.com

Hússzállítás élőállat-szállítás helyett

A képviselők egy olyan, hatékonyabb és etikusabb megoldást szorgalmaznak, amely a tenyészállatok helyett sperma vagy embrió-szállítást, a vágóhídra szállított jószág helyett a hasított testek és hús szállítását részesíti előnyben.

Felszólítják a Bizottságot, hogy sürgősen, legkésőbb 2023-ig terjesszen elő egy cselekvési tervet, amely támogatja ezt az átmenetet, és amelyben a szükséges változások gazdasági-társadalmi hatását enyhítő pénzalapra is javaslatot tesz.

Buda Dániel (EPP, Románia) társ-jelentéstevő szerint

„Nem vitás, hogy az állatok jólétét szállítás közben egészen a végcélig biztosítani kell. Az élőállat-szállításnak folytatódnia kell az Unión belül és azon kívülre, de a legszigorúbb állatjóléti előírások betartásával. Ez az Unió gazdasága és gazdálkodóink pénzügyi túlélése szempontjából egyaránt fontos."

Szarvasmarha

A képviselők egy hatékonyabb és etikusabb megoldást szorgalmaznak — fotó: pixabay.com

Isabel Carvalhais (S&D, Portugália) társ-jelentéstevő szerint

„Ez az intézmény az egyik legfontosabb ügyének tekinti az állatok jólétét. Az élő állatok szállítása az állatjólét egyik sarkalatos pontja az Unióban, és a vizsgálóbizottságban nagy figyelmet szenteltünk a kérdésnek. Több befektetésre és jobb megoldásokra van ahhoz szükség, hogy visszaszorítsuk az élőállat-szállítás iránti igényt. Azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül javaslataink szociális következményeit és hogy azok hogyan hatnak az emberekre."

A vitában nem szólalt fel magyar képviselő.