A beszállításhoz szükséges legfontosabb feltételek:

- A korlátozás alatt álló területről származó állatok levágása kizárólag az Országos Járványvédelmi Központ által erre a célra kijelölt vágóhídon történhet.
- A vágóhídra történő szállítást a származási hely szerint és a vágóhíd helye szerint illetékes megyék egyedileg, kérelemre engedélyezik.
- A szállítások további feltétele az alábbi követelmények teljesítése:a) Az állományból vett minták laboratóriumi vizsgálatai kedvező eredménnyel zárultak. Mintavétellel kapcsolatos elvárások:   
- a mintát a szállítást megelőző 48 órán belül kell levenni,   
- a minta 60 db légcső/garat vagy kloáka tamponból áll, valamennyi termelési egységből, ahonnan a baromfit levágásra szánják,   
- a mintakísérő irat teljeskörű kitöltése kötelező, hiányos mintakísérő esetén az adatok pótlásáig a laboratórium nem vizsgálja a mintát.
b) Az állattartó telepen, a szállítást megelőző 24 órán belül, hatósági állatorvosi vizsgálat történik, amiről jegyzőkönyv készül.
c) Védőkörzetből leplombált járművekben kell szállítani az állatokat.
d) Védőkörzetből származó állatok esetében a vágóhídon mind az élő állatokat, mind a termékeket elkülönítve kell kezelni, tartani, szállítani és tárolni.
e) A vágóhídon a hatósági állatorvosnak vágás előtt és vágás után egyaránt részletes hatósági vizsgálatot kell végeznie.

A korlátozás alá tartozó területről – védő és megfigyelési körzet - származó levágott állatok húsával, húsából nyert készítmények jelölésével, forgalmazásával kapcsolatban az alábbiak előírások érvényesek:

-    Madárinfluenza miatt korlátozás alatt álló területekről származó baromfikból nyert friss baromfihús (egész vagy darabolt baromfi, darált hús és előkészített hús, valamint MSM termék), a hőkezelt készítmény kivételével, kizárólag Magyarországon forgalmazható.
-    A fentiekben felsorolt friss baromfi és termékek csomagolásán a normál jelöléstől eltérő, különleges azonosító jelet kell alkalmazni. Az érintett termékeken a vonatkozó rendelet szerinti különleges azonosító jel (ovális bélyegző közepén egymást keresztező két egyenes vonalból álló kereszt) helyett az alternatív azonosító jelet kell feltüntetni.

Méretek:

XY (országkód)= 8 mm
1234 (létesítményengedélyezési szám)= 11 mm
A külső átmérő szélessége= legalább 30 mm
A négyzet vonalvastagsága= 3 mm

-  A hőkezelésen átesett készítmények – a vonatkozó rendelet alapján. – szabadon forgalmazhatók, különleges és alternatív azonosító jelölés használata nélkül. Ezen termékeknél a különböző állati eredetű termékekre vonatkozó azonosító jelölését kell alkalmazni.

A vágóhíd kijelölésre vonatkozó eljárásrend:

-    Az a vágóhíd, amelyik vállalja a vágást, a területileg illetékes kormányhivatalhoz nyújthatja be ez irányú kérelmét (jelentkezését). A kérelemben részletezni kell, hogy mikortól, honnan (milyen korlátozási típusú területről) milyen terméket szeretne fogadni,
-    Az illetékes kormányhivatal a kérelmet – egyetértése esetén – továbbítja az Országos Járványvédelmi Központ (OJK) felé.
-    A kijelölő határozatot az OJK adja ki, részletezve benne a szabályokat.
-    A határozatot a vágóhíd és az érintett kormányhivatalok egyaránt megkapják.
-    A kiszállításokat a származási hely illetékes hatósága engedélyezi, amennyiben a kijelölt vágóhíd elhelyezkedése szerint illetékes kormányhivatal az állatok fogadásához hozzájárul.
-    A határozatban foglaltakon túl természetesen az egyéb vonatkozó jogszabályokban leírtakat is maradéktalanul be kell tartani minden területen.

Fontos, hogy az OJK határozata nem az Éltv. szerinti aktív közreműködésre kötelezés, hanem egy kérelemre induló intézkedés!