A NAK összefoglalta a módosítás tartalmi részleteit.

- A támogatási kérelmek végleges benyújtási határideje 2019 július 1., a korábbi február 28-i határidő egy új közbenső értékelési határnap lett.

- Az „1.3. A támogatás háttere fejezetben” átvezetésre kerültek a támogatói intézményrendszerben bekövetkezett változások: a kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet értelmében 2018. május 22. napjától a minisztériumok közötti jogutódlás következtében a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága.

erdő

Az új végleges határidő 2019 július 1., a korábbi február 28-i határidő egy új közbenső értékelési határnap lett – fotó: Shutterstock

- A „II. Kötelezettségek vállalása című fejezetben minden támogatott tevékenység esetében a „támogatói okirat kézbesítésétől számított” kifejezés a „támogatói okirat hatálybalépésétől számított” kifejezésre változott. Ennek értelmében „…A támogatást igénylő köteles a …………legkésőbb a támogatói okirat hatálybalépésének évét követő második évi kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig megvalósítani és a kifizetési igénylést benyújtani….”.

- A felhívás „4.4.2. Kiválasztási kritériumok” fejezetében módosultak a tartalmi értékelési szempontok alapján adható pontszámok a lentebb található táblázat szerint. A két tevékenység együttes megvalósítása esetén adható, valamint az elsődleges rendeltetésért járó pontok jelentősen kevesebb, míg a klímaváltozás hatásaival szembeni ellenállóság biodiverzitás növelésével történő fokozásáért kettő, illetve három vagy több fafaj alkalmazása esetén - több pont jár a bírálat során. A módosítás alapján lehetőség nyílik olyan erdőszerkezet-átalakítások támogatására is, amelyek a klímaváltozással szemben ellenállóbb fafajokkal, de nem klímarezisztens származású szaporítóanyaggal valósulnak meg.

A felhívással összhangban módosult a támogatói okirat is.

A pályázati felhívás itt érhető el.