Gulyás Gergely szombaton a hatósági áras üzemanyag vevőkörének szűkítése mellett bejelentette, hogy elrendelik a tűzifa kivitelének tilalmát és a fakitermelés bővítését is.

Megjelent a kormányrendelet

Ezzel kapcsolatban csütörtökön meg is jelent az a kormányrendelet, aminek értelmében a fakitermelés az elérendő cél érdekében könnyebbé vált. A szabályok könnyítése részben felülírta az erdő- és természetvédelmi törvényt  és a gyorsabb fakitermelés érdekében felfüggeszt néhány eddigi természetvédelmi szabályt.

erdő

Könnyítettek a fakitermelés szabályain – fotó: pixabay.com


Az orosz–ukrán háború miatt megállapított veszélyhelyzetre hivatkozva hozott könnyített szabályokat a rendelet, amelyek a következők:

 • Fakitermelés tilalmi időszakára vonatkozóan jogszabályban vagy hatósági döntésben megállapított korlátozást nem kell alkalmazni. (Elvileg eddig ez biztosította a madarak fészkelésének és utódnevelésének zavartalanságát.)
 • Védett természeti területen
  • idegenhonos fafajokból álló állomány kitermelése után az  erdő felújítása során nem szükséges fafajcserés szerkezetváltást végezni, és az erdőfelújítás természetes úton is elvégezhető;
  • őshonos fafajokból álló és sarjeredetű természetes felújulásra képes erdőállomány véghasználata az erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 10.  § (2) bekezdésében és a Tvt. 33. § (5) bekezdésében foglalt korlátozásoktól mentesen végezhető. (Az eddigiektől eltérően elég lesz sarjról felújítani a nemesebb fafajok letermelt területeit, a cser- és  nemestölgyet is.)
 • Az  Evt. 1.  mellékletében felsorolt állami erdészeti társaságok által az erdőgazdálkodáshoz szükséges és földmunkával járó közelítőnyom-hálózat hatósági engedély nélkül alakítható ki. (Állami erdészetekben a kitermelni kívánt erdőrészlethez vezető utakhoz nem szükséges hatósági engedélyt kérni - azaz hatósági engedély nélkül is lehet erdei utakat kialakítani)
 • Az Evt. 71/A. § (2) és (3) bekezdésének rendelkezéseit az állam 100%-os tulajdonában álló erdőre is alkalmazni kell.
 • A 100 százalékban állami tulajdonú erdőkben a vágásérettségi kor megállapítására is lazább szabályok vonatkoznak - azaz a fiatalabb állományok is letermelhetőek lesznek.
 • Felfüggesztették azt a természetvédelmi törvény azon részét, ami a védett természeti területeken zajló fakitermelésre vonatkozva olyan  természetkímélőbb kitermelési módokat írt elő, mint a fokozatosan felújító vágás és a szálalás, azaz csak kisebb foltokban vághattak ki fákat. Mostantól ezekben az erdőkben is mehet a tarvágás. Engedélyezték a tarvágást az állam természetvédelmi, Natura 2000, tájképvédelmi vagy közjóléti elsődleges rendeltetésű erdeiben is.
 • Az erdő felújítása során az Evt. 51. § (6) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.
 • Az  Evt. 1.  mellékletében felsorolt állami erdészeti társaságok vonatkozásában – az  Evt. 41.  § (3)  bekezdésében foglaltakon túlmenően – erdőtervben nem szereplő fakitermelésre az  erdőgazdálkodásért felelős miniszter ez irányú döntése alapján is sor kerülhet. (Vagyis, ha a miniszter engedélyt ad rá, akkor ezentúl az állami erdészeteknél azokon a területeken is lehet majd fát vágni, amelyek nem szerepelnek az előre leegyeztetett erdőtervben.)
 • Az  Evt. 41.  § (1)  bekezdésében foglaltaktól eltérően az  erdőgazdálkodó a  tevékenység megkezdését legkésőbb 8 nappal megelőzően az erdészeti hatóság részére tett bejelentést követően végezheti. (Eddig ez 21 nap volt.) A bejelentés elbírálása során szakkérdés vizsgálatában közreműködő hatóság az állásfoglalását 3 napon belül adja meg.