TARTALOMJEGYZÉK

Preambulum
Általános adatok
Fogalmak
A portálon elérhető szolgáltatások köre
Felhasználói regisztráció
A Fórumszabályzat elfogadása
A portálon található fórum használata (moderálási alapelvek)
A Fórumszabályzat módosítása
Záró rendelkezések

1. PREAMBULUM

1.1. A www.agroinform.hu (a továbbiakban: Agroinform vagy Portál) az Agroinform Média Kft. (székhely: 1149 Budapest, Angol u. 34.; cégjegyzékszám: 01-09-325609; levelezési cím: 1149 Budapest, Angol u. 34., a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett internetes portál. Agroinform Média Kft. küldetése, hogy az agrárium döntéshozóit olyan naprakész információkkal lássa el, amelyek fejlesztik a fenntartható termeléshez szükséges tudásukat, és hozzásegítik őket a sikeres gazdálkodáshoz. A Portál látogatói amellett, hogy szakmai cikkek között válogathatnak, megtekinthetik az agrárvilág aktuális híreit, tájékoztatást kapnak mezőgazdasági rendezvényekről, a Portálon elérhető fórumon keresztül részt vehetnek a Portál aktív közösségi életében.

1.2. A jelen Fórumszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat, Fórumszabályzat) határozza meg az Agroinform Portálon keresztül elérhető fórum (a továbbiakban: Fórum) használatának feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit. A Portálon keresztül elérhető egyéb szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételeket külön dokumentumok tartalmazzák, melyek szintén elérhetőek a Szolgáltató Portálján.

2. ÁLTALÁNOS ADATOK

Az Agroinform Portál üzemeltetője és az Agroinform szolgáltatás nyújtója az Agroinform Média Kft.

Agroinform Média Kft. nyilvános cégadatai:

Agroinform Média Korlátolt Felelősségű Társaság
• Székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 34.
• Postai címe: 1149 Budapest, Angol u. 34.
• Üzleti tevékenység helyének postai címe: 1149 Budapest, Angol u. 34.
• Cégjegyzékszáma: 01-09-325609
• Adószáma: 26351409-2-42
• Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
• Portál címe: www.agroinform.hu
• Ügyfélszolgálati elérhetőségek:
• E-mail: ugyfelszolgalat@agroinform.hu
• Telefon: +36 20 477 5467
• Fórumszabályzat elérhetősége: www.agroinform.hu/forumszabalyzat

3. FOGALMAK

Szolgáltató az Agroinform Média Kft., amely az Agroinform Honlapot üzemelteti és a Fórumot elérhetővé teszi a felhasználók számára.
Portál a Szolgáltató által a www.agroinform.hu alatt üzemeltetett honlap.
Felhasználó az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Portálra belép, illetve azon regisztrál, és a Portál funkcióit használja.
Szolgáltatás a Portál Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatások, amelyek körét a Szolgáltató jogosult saját döntési jogkörében eljárva bármikor szabadon meghatározni, módosítani, egyes szolgáltatásokat megszüntetni, új szolgáltatásokat bevezetni, meglévő szolgáltatásokat módosítani. Szolgáltatás különösen, de nem kizárólagosan a Portál Fórum-használati, Hírlevél küldési, Vélemény megosztási szolgáltatása és funkciója.
Fórum A Portálon elérhető, regisztrált Felhasználók által generált tartalom, amely a nem regisztrált Felhasználók számára csak olvasható, és amelybe regisztrált Felhasználók által hozzászólás is tehető, illetve új téma is indítható.
Moderátor A Szolgáltató által meghatározott, a Fórum hozzászólásokat, témákat ellenőrző, monitorozó személy, aki a jelen Fórumszabályzatban foglaltak szerint jogosult a Fórumon tett hozzászólást, indított témát törölni, felfüggeszteni, a Felhasználót figyelmeztetni.

4. A PORTÁLON ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1. A Szolgáltató saját döntési jogkörében egyoldalúan jogosult a Portálon elérhető Szolgáltatások, tartalom, funkciók megváltoztatására, kibővítésére, csökkentésére, új Szolgáltatások, tartalmak és funkciók bevezetésére. A Portálon új Szolgáltatások, funkciók és tartalmak elérhetőségéről a Szolgáltató többek között a Portálon tájékoztatja a Felhasználókat.

4.2. A Portált minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

5. FELHASZNÁLÓI REGISZTRÁCIÓ

5.1. A Portál regisztrációhoz kötött és ahhoz nem kötött Szolgáltatásokat is nyújt.

5.2. A Portálon keresztül elérhető Fórumon megjelenő tartalmak, hozzászólások megtekintéséhez nem szükséges előzetes regisztráció, míg a Fórumon történő hozzászólás írása, a Fórumon belül új téma létrehozása előzetes regisztrációt követően lehetséges.

5.3. A felhasználói regisztrációval kapcsolatos szabályokat és feltételeket, a regisztráció menetét a Portál Felhasználási Feltételei tartalmazzák, amely dokumentum a következő linken érhető el: www.agroinform.hu/aszf

5.4. A Portál hirdetési szolgáltatásaira vonatkozó szabályozást külön általános szerződési feltételeket tartalmazó dokumentum rögzíti, mely a Portálon elérhető.

6. A SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA

6.1. Felhasználók a Felhasználási Feltételekben szabályozott regisztráció során, a regisztráció befejező lépéseként, továbbá új téma indításakor vagy hozzászólás írásakor kattintással magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen Fórumszabályzatot is és tudomásul veszik, illetve elfogadják a vonatkozó Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat is.

6.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portált csak akkor jogosult használni, ha a vonatkozó Szabályzatokban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismerte el.

7. A PORTÁLON TALÁLHATÓ FÓRUM HASZNÁLATA (MODERÁLÁSI ALAPELVEK)

7.1. A Portálon kizárólag a regisztrált Felhasználók jogosultak a Fórumon hozzászólást tenni, új Fórum témát létrehozni. A Fórumot a Felhasználók ingyenesen vehetik igénybe.

7.2. A Portál Fórum funkciója kifejezetten mezőgazdasági témák megvitatására jött létre, célja, hogy a mezőgazdasággal foglalkozók és a mezőgazdaság iránt érdeklődők hasznos információkhoz és tapasztalatokhoz jussanak. Új Fórum téma létrehozásához a Moderátor előzetes jóváhagyása szükséges.

7.3. A Felhasználó a hozzászólás megírásával és a Portálra történő beküldésével kifejezetten tudomásul veszi, elfogadja, és ahhoz hozzájárul, hogy a hozzászólását a Szolgáltató ingyenesen a Portálon időbeli, térbeli, példányszámbeli és egyéb korlátozás nélkül, akár változatlan formában és tartalommal, akár módosítva megjeleníti, a hozzászólást a Szolgáltató bármilyen célra felhasználja, átdolgozza, bármilyen módon, formában és hordozón, akár közvetlenül, akár közvetetten, elektronikusan vagy analóg módon, anyagi vagy nem anyagi formában többszörözze, tárolja, archiválja, lehívásra történő hozzáférhetővé tétellel nyilvánossághoz közvetítse, sugározza, vagy más módon a nyilvánossághoz közvetítse, terjessze, ezzel kapcsolatban a Felhasználó a továbbiakban semmiféle (anyagi vagy más jellegű) igényt nem támaszthat. A Szolgáltató korlátlan felhasználási joga kiterjed a törölt, de archivált hozzászólásokra, a megszűnt regisztrációjú Felhasználók hozzászólásaira is. Ugyanakkor a Felhasználó Bármely Felhasználó Portálon közzétett hozzászólásának személyes használaton kívül történő felhasználásához a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélye szükséges.

7.4. A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a fórumtémák, valamint hozzászólások a Szolgáltató rendszerében rögzítésre és archiválásra kerülnek, ezért azok évekkel később is visszakereshetők.

7.5. A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben hozzászólása jogszabályt sért, más jogát vagy jogos érdekét sérti, úgy az ezzel kapcsolatos valamennyi jogi következményt a Felhasználó viseli. A hozzászólások tartalmáért a Szolgáltató nem felel, azért kizárólagosan az adott hozzászólást Portálra beküldő Felhasználó felelős. A Fórumon elhelyezett hozzászólások nem minősülnek a Szolgáltató hozzászólásainak és véleményének, illetve szerkesztőségi tartalomnak, azoktól a Szolgáltató elhatárolódik.

7.6. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Fórumon közölt adatok megbízhatóságát, hitelességét, valóságtartalmát, minőségét a Szolgáltató nem ellenőrzi, semmilyen felelősséget nem vállal a Fórumon elhelyezett információk tekintetében és nem köteles semmilyen helytállásra vagy kártérítésre az azokból következő esetleges káresemények miatt.

7.7. A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a fórumtémákhoz való hozzászólás során tartózkodni köteles az alábbi tartalmú hozzászólásoktól:

a. amelynek hangneme durva, agresszív, fenyegető vagy félelemkeltő, obszcén, jó ízlést, közízlést, közérdeket sértő, rasszista jellegű, kirekesztő jellegű, gyűlöletkeltő;

b. amely tartalma szerint kizárólag más Felhasználó(k) lejáratására, megsértésére, becsületének csorbítására irányul (pl. személyeskedő hozzászólások), a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit, a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek megbecsülését, bármely világnézeti, vallási meggyőződést sért;

c. amely tartalma szerint reklám vagy hirdetés (a Felhasználók hirdetéseiket kizárólag az erre a célra létrehozott „Piactér” menüpontban helyezhetik el a vonatkozó szabályozásnak megfelelően!)

d. amely tartalma szerint nyíltan vagy burkoltan saját (a Felhasználóhoz köthető vállalkozás, személy) termékét, szolgáltatását, márkanevét, magát a vállalkozást reklámozza, vagy a Felhasználóhoz köthető vállalkozás versenytársának termékét, szolgáltatását, márkanevét, magát a versenytársi vállalkozást igyekszik rossz színben feltüntetni;

e. amely tartalma szerint nem köthető a fórum témájához (pl. fórum témájához nem tartozó reklámok, hirdetések, nyúltenyésztésről szóló fórumtémában thaiföldi nyaralásról szóló élménybeszámolók stb.);

f. amely a fórum témájának áttekintését teszi nehezebbé vagy lehetetlenné, illetve szándékosan rombolja a fórum színvonalát vagy erre vezet (pl. nagy méretű képek, több ezer karakteres hozzászólások, automatikusan induló file-letöltések, szándékos ismétlések, visszaszámlálás, a fórum témájában a folyamatos társalgást szándékosan, több ízben megzavaró, „offtopic” hozzászólások, törölt hozzászólás megismétlése, visszamásolása, törölt hozzászólás megismétlése más formában – pl. magánhangzók nélkül ill. más nyelven stb.);

g. amely a Moderátor e körben végzett tevékenységének negatív kritikáját foglalja magában (amennyiben bármely Felhasználó úgy érzi, hogy hozzászólása érdemtelenül került törlésre, úgy ezt e-mail üzenetben jelezheti a moderátor felé az ugyfelszolgalat@agroinform.hu e-mail címen);

h. amely bármely regisztrált Felhasználó személyes adatait annak előzetes hozzájárulása hiányában, illetve a hozzájárulás megtagadása ellenére tartalmazza;

i. amely mások szerzői, védjegy, szabadalmi jogait, üzleti titkait, know-how-ját, egyéb jogát vagy jogos érdekét, illetve jogszabály által védett alkotását, érdekét sérti;

j. amely mások személyhez fűződő jogát sérti;

k. adatvédelmi szabályokba ütközik;

l. hátrányos megkülönböztetést tartalmaz, akár nyíltan, akár burkolt formában;

m. amelyek tartalma egyébként jogszabályba ütközik, bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást vagy arra való jelentkezést tartalmaz;

n. már meglévő hozzászólást vagy témát ismétel;

o. törölt hozzászólást idéz vagy ismétel.

7.8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa közzétett hozzászólást, annak tartalmát a többi Felhasználó megismerheti, az abban foglaltakat bárki megnézheti, tárolhatja, felhasználhatja, és az ebből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

7.9. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben hozzászólása a Moderátor szubjektív megítélése szerint a jelen Szabályzatba ütközik, a hozzászólás – minden előzetes figyelmeztetés nélkül – törlésre kerül.

7.10. Ugyanazon Felhasználónál érzékelt, többször ismétlődő, vagy súlyosabb esetben a Moderátor szabadon dönthet úgy, hogy a Felhasználó valamennyi korábbi hozzászólását, vagy akár teljes regisztrációját törli.

7.11. A regisztráció törlését megelőzően a Felhasználó figyelmeztető e-mailt kap, amelyben a Szolgáltató megjelöli a Moderátor által kifogásolt hozzászólásokat, és a kifogás okait. A regisztráció törlésére abban az esetben kerül sor, amennyiben a figyelmeztető e-mail ellenére a Felhasználó hozzászólásai, vagy azok egy része továbbra is a jelen fejezet pontjaiba ütközik. A regisztráció törléséről a Felhasználó tájékoztató e-mailt kap a regisztrációkor megadott e-mail címére. Törölt Felhasználó ugyanazon e-mail cím, illetve IP címmel a Portálon nem regisztrálhat. Kirívóan súlyos esetben a Moderátor dönthet úgy, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül, a hozzászólásokkal együtt törli a Felhasználó regisztrációját.

7.12. Amennyiben a Felhasználó olyan hozzászólásra bukkan, amely megítélése szerint a jelen Szabályzatba ütközik, ám valamilyen oknál fogva törlésre nem került, azt köteles a Moderátornak a következő e-mail címen jelezni: ugyfelszolgalat@agroinform.hu.

7.13. A Felhasználó nem helyezhet el más Felhasználók számítógépét vagy a Fórum működését befolyásoló kódot.

8. A FÓRUMSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

8.1. A jelen Fórumszabályzatot a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:

a. a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;

b. a technológia lényeges változása;

c. jogszabályváltozás;

d. a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

8.2. A Szolgáltató a Fórumszabályzatot, továbbá annak módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt verzióját köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. A Fórumszabályzat módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. Amennyiben jelen Fórumszabályzat valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a többi rendelkezést nem érinti.

9.2. A jelen Fórumszabályzatra Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

9.3. Jelen Fórumszabályzat határozatlan időtartamra szól.

Budapest, 2021. július 12.