Áll a bál Gyékényesen, ahol a helyi egyesület halgazdálkodási jogát visszavonta a kormányhivatal, így pár napja már területi jegyet sem lehet váltani a Somogy megyei bányatóra. „Magyarország egyik legjobb adottságokkal rendelkező horgászvizének" ügyében a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) is megszólalt. - olvasható a pecaverzum.hu cikkében.

horgászat

Gyékényesen a helyi egyesület halgazdálkodási jogát visszavonta a kormányhivatal — fotó: pixabay.com

A Gyékényes és Környéke Horgász- és Szabadidő Egyesület, illetve a Mohosz is közleményt adott ki a népszerű bányatónál kialakult helyzettel kapcsolatban

„Az Agrárminisztérium érvénytelenítette a közte és a Gyékényes és Környéke Horgász- és Szabadidő Egyesület között 2017 óta fennálló, működő haszonbérleti szerződést. A hatóság az érvénytelenséget arra alapozta, hogy a Dráva Kavics és Beton Kft. a szerződés felbontását kérte, tekintettel arra, hogy az előhaszonbérletre jogosult Dráva Kavics és Beton Kft-nél 2017-ben képviseletre nem jogosult álképviselő írta alá a felmondó nyilatkozatot" – írja az egyesület közleménye, amelyben azt is közlik,  hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal mint illetékes halgazdálkodási hatóság a civil szervezet halgazdálkodási jogát felfüggesztette.

Közölték: „A fentiekre tekintettel a Gyékényes és Környéke Horgász- és Szabadidő Egyesület horgászjegyet értékesíteni nem tud. Sem papír alapon, sem az online rendszerben pillanatnyilag területi jegyek a gyékényesi kavicsbányató vízterületére nem kiadhatók"

horgász

Pár napja már területi jegyet sem lehet váltani a Somogy megyei bányatóra — fotó: pixabay.com

A helyzet megoldására törekszenek

Január 25-én kelt tájékoztatásukban azt is hozzátették, hogy a helyzet megnyugtató rendezése érdekében a hatóságok és az egyesület is minden tőle telhetőt megtesz. Azt is közölték, hogy a Dráva Kavics és Beton Kft-vel kötött szerződésük érvénytelenítése állásfoglalásuk szerint jogszerűtlen, az ebből eredő károkat pedig bírósági úton fogják érvényesíteni.


Január 26-án a Mohosz is közleményt jelentetett meg a Gyékényesen kialakult helyzetről

A Mohosz közleménye

"A Mohosz hivatalból értesült arról, hogy az Agrárminisztérium tájékoztatta a Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztályát (a továbbiakban: hatóság), miszerint a Gyékényesi Kavicsbányatóra (víztérkód: 14-063-1-4) vonatkozó 4HHgF/212-3/2017. sz. haszonbérleti szerződés érvénytelen.

Ezt követően szintén értesült arról, hogy a hatóság a nyilvántartásából a Gyékényes és Környéke Horgász és Szabadidő Egyesületet (8852 Zákány, Május 1. u. 6., a továbbiakban: egyesület) mint a halgazdálkodási vízterület halgazdálkodásra jogosultját 2022. január 24-i keltezésű határozatával törölte. A határozat alapján a döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs, ugyanakkor a döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni jogszabálysértésre hivatkozással a Somogy Megyei Kormányhivatallal szembeni kereset indításával.

A Mohosz az egyesülethez köthető egyik Facebook-oldalról, informálisan értesült arról, hogy az egyesület elnökének közleménye szerint a bírósági utat igénybe kívánják venni és egyben értesítik a horgászokat arról a tényről is, hogy területi jegy értékesítésre jelenleg nincs lehetőség.

A Mohosz közfeladat-ellátási jogkörében, a hatósági rendelkezéseket érvényesítendő az egyesület HORINFO szakrendszerben biztosított értékesítési jogosítványait a hatósági értesítéssel egyidejűleg felfüggesztette, így az egyesületnél és értékesítési pontjánál jelenleg egyedül a 2021. évi fogási naplók leadása, a fogások rögzítése jogszerű és lehetséges. Állami horgászjegy kiadására, gyékényesi területi jegy papíralapú vagy elektronikus forgalmazására, vásárlására így nincs lehetőség!

A Mohosz és a horgászok közös érdeke, hogy mielőbb helyreálljon a normál működési rend Magyarország egyik legjobb adottságokkal rendelkező horgászvizén, ezért a horgászszövetség már az értesítés napján felkérte a többségi tulajdonos, a Dráva-Kavics és Beton Kft. képviselőit, hogy a halgazdálkodással, horgászattal kapcsolatos terveikről egyeztessenek a területileg illetékes tagszövetséggel.

A továbbiakról a hasznosítási módra, formára irányuló tulajdonosi döntés és az Agrárminisztérium felé eljuttatott tárgyi nyilatkozat ismeretében lehet felelősen nyilatkozni.

A Mohosz célja egyértelmű: legkésőbb a horgászidény kezdetére a halgazdálkodási hasznosítás visszaállítása, felelős, átlátható, lehetőleg horgászszervezeti működtetés biztosítása, a vízterület bevonása a versenysportba és horgászturisztikai fejlesztésekbe.

Jelezni kívánjuk, hogy a Somogy Megyei Kormányhivatal felkérése alapján a halőrzést a továbbiakban a Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége végzi, s hamarosan tájékoztatást ad az átmeneti időszakra vonatkozó horgászati rendelkezésekről."