A karácsony a legmeghittebb ünnepünk, amire jóformán egész évben várunk. Azután pedig olyan hamar eltelik, hogy már itt is van a karácsony második napja. Ezt a napot is használjuk ki, és legyünk minél többet a szeretteinkkel. Ekkor felkereshetjük a távolabbi rokonainkat, és végre azokkal is találkozhatunk, akikkel esetleg év közben ezt csak ritkán tehetjük meg.

Fontos, hogy ez a nap ne úgy teljen, mint bármelyik hétköznap, hiszen ez karácsony utolsó napja, így okunk van az ünneplésre. Főleg, ha Istvánok is vannak a családban, hiszen, ha ránézünk a naptárra, akkor láthatjuk, hogy ezen a napon ünnepeljük az István napot is. Ismerkedjünk meg ennek a napnak a hagyományaival.

Az István nap története és hagyományai

Ezen a napon nem az államalapítónkat ünnepeljük. Ez a nap Szent István napja. Szent Istvánt a keresztény hitben az első vértanúként tartják számon. Ő volt az első a hét szerpap közül. Vértanúságának története szerint a jeruzsálemi zsinagóga elöljárói Istvánt a gyülekezet elé vezették, és mivel még ekkor sem tagadta meg kereszténységét, és nyíltan hirdette Jézus tanait, kihurcolták a városból és agyonkövezték. A jeruzsálemi kapu, ahol utolsó útjára indult, a mai napig is az "István-kapu" nevet viseli. Szent Istvánt a szegények védelmezőjének tartják.


karácsonyfa szobában

December 26-a karácsony második napja. Fotó: Pixabay

A néphagyományban István napja az egészség- és termésvarázslás napja. A magyar népszokás szerint ezen a napon a férfiak "istvánoltak", azaz házról-házra jártak és köszöntőket mondtak. Ezeknek a célja leginkább a termékenység és a párok összekapcsolása volt. A gazdának jót kívántak, a lányokat és legényeket pedig "összeénekeltették". Ez a hagyomány a regölés. Karácsonyi népszokásaink közül kitűnik tehát az István-napi regölés.

A regölés hagyománya

Az éneklés mellé sok helyen táncot is rendeztek. Volt, ahol bort vittek magukkal a köszöntők, és a ház asszonya cserében pogácsával kínálta őket. Ezekben az énekekben ugyanis a tél, az ünnep és a jókívánságok keveredtek. A regölés ezért karácsonyi és újévi köszöntés is, amely István napjától,  azaz december 26-tól, egészen újévig tart. Sőt, akadnak olyan területek, ahol vízkeresztig regöltek.

A regölést sokan az ősi hitvilágból eredeztetik. A szó eredete a révülésre vezethető vissza. A regös valamikor foglalkozásnév is volt. A regösök a regöléskor mindig kifordított báránybőr bundát viseltek.  Láncos bottal és köcsögdudával járták a házakat, és énekük több részből állt. Egy bevezető szakasszal kezdték, melyben elmondták, miért jöttek, majd jókívánságaikkal halmozták el a ház népét, és végül a fiatalok összepárosításával fejeződött be a regölés.

A házhoz való megérkezéskor a regösök a házigazdától engedélyt kértek, hogy elmondhassák az éneket. Ezután  köszöntőt mondtak, meséltek a csodaszarvasról, és  elmondták, hogy milyen messziről jöttek. Elmondták, hogy Szent István szolgái, majd egészséget és vagyont kívántak a gazdának, és összeregélték a ház ifjait. Távozáskor megveregették a gerendát, hogy áldás szálljon a házra.

A gazdák hittek a regölés erejében. Azt a port, amit a regölők felvertek,  belekeverték a vetőbúza közé, és a tyúkok ételébe, hogy jól tojjanak a következő évben. A regölésért jutalmat is adtak, általában sonkát, kolbászt, bort vagy pénzt.

Az utolsó két évszázadban a Dunántúlon és Erdélyben, Udvarhely megyében volt szokásos a regölés. A Dunántúlon olyan házakba mentek a legények, ahol eladó lány volt és elénekelték varázséneküket. Ennek egyik állandó motívuma a termékenységvarázslás volt. Ekkor az énekben összeéneklik a lány nevét a lehetséges jövendőbelijének nevével, hogy egy párt alkossanak.

karácsonyfa dobozok

December 26-a az angolszász országokban a Boxing Day napja. Fotó: Pixabay

December 26-a, a Boxing Day

Angliában és az angolszász országokban szintén neves nap december 26. Ezt a napot Boxing Day-nek, vagyis Dobozoló napnak nevezik. A hagyomány szerint a nemesi családokban karácsony napjaiban is szükség volt a személyzetre, így ők nem tudtak hazamenni és otthon ünnepelni a családjukkal. Ezért cserébe egy kis dobozkában karácsonyi jutalmat kaptak. Ezen a napon a templomokban az ünnepek alatt összegyűlt adományt kivették a perselyekből, és odaadták a szegényeknek, így erre is utalhat az elnevezés.

Nagy-Britanniában, Kanadában és Ausztráliában ezen a napon nyitva vannak az áruházak és hatalmas árleszállításokkal várják a vevőket. Az emberek így sokszor már órákkal az üzletek megnyitása előtt sorban állnak. Bár eredetileg a Boxing Day éppen ellenkező szerepet töltött be, hiszen az emberek otthon maradtak,egész nap pihentek a szeretteik körében és senki nem költött semmit, hanem a maradékokból élt, és továbbadta a fölösleget. December 26-át az angolok Bank Holiday-nek is nevezik, mert ezen a napon bankok és az irodák zárva tartanak.

Karácsony második napján is van tehát mit ünnepelni. A legjobb, ha otthon lehetünk, és a szeretteinkkel tölthetjük ezeket a napokat, feltöltődve így a hamarosan bekövetkező új évre. Legyen nagyon szép napotok ma is! Békés, boldog, meghitt, pihenős karácsonyt kívánunk!