Minden ágazati szereplő számára tanulságos és példa értékű lehet a szentesi Árpád-Agrár Zrt. elmúlt 6 évtizede – és a jelenleg elért eredményei, környezetére és a társadalomra gyakorolt hatása.

Dr. Csikai Miklós elnök-vezérigazgató így foglalta össze az Árpád-Agrár Zrt. sikeres 60 évének titkát:

"Az a titkunk, hogy nálunk nincsenek titkok.

Elődeink nagy vállalása és a mi mai vállalkozásunk a Dél-Alföld szívében, a Csongrád megyei Szentesen található. Ez a térség olyan különösen kedvező adottságú területen fekszik, amely évszázadok óta lehetővé teszi sok ezer gazdálkodó család megélhetését. Az agronómia szempontjából különleges értékek közé sorolhatók az országban e térségre tehető legmagasabb napfényes órák száma, a folyóvizek bősége, a gazdag termőtalaj és föld mélyén található termálvíz. A természeti kincsek mellett kiemelt jelentőségű szakmai tudást és tapasztalatot hoztak magukkal az 1875-ben Szegvárra és Szentesre betelepült bolgár kertészek.

Bolgár kertészek emlékének állított szobor Szentesen – fotó: Arany Sándor Gábor / arpad.hu

Ezen alapokra építkeztek szövetkezetünk tiszteletre méltó korábbi elnökei, Szabó László és dr. Lóczi János kertészek.

A jubileumi rendezvényen több mint 200 vendég ünnepelte a az Árpád-Agrár Zrt. 6 évtizedes fennállását – fotó: Agroinform.hu / Igric Dominika

Magam is kertész végzettségű vagyok – pontosabban zöldségkertész. Életem és munkásságom során "építettem" összefüggő trágyatalpra melegágyakat paprikapalánta nevelésre, hordtam cserénnyel magágy- és takaróföldet, raktam egy- és kétsoros deszka-, illetve kohósalak keretű berendezésekre "országos" és "szentesi" méretű ablakokat, takartam hasurával, szellőztettem luft-fával. Minden nap tanultam- és a mai napig tanulom a kertészmesterséget.

Mindaz, amit az elmúlt 60 évben elértünk, az Árpád-Agrár Zrt.-nél és jogelődjénél munkát vállaló tulajdonosok és alkalmazottak szaktudásának és tehetségének az eredménye, amelyért ezúton is köszönetet mondok.

Társaságunk munkatársaival kötelességünknek tartjuk, hogy felelősséggel bánjunk értékeinkkel és hitvallásunkként hirdetjük:

A nemzeti és helyi adottságainkra épülő, rendszerbe foglalt gazdaságfejlesztés lehet az az út, amely megtarthat és előre vihet." – összegezte Dr. Csikai Miklós.

Az Árpád Agrár Zrt. cégcsoport jelenleg 5 ágazatban folytat termelő tevékenységet:

Fürtös paradicsom-termés az "Árpádnál" – fotó: Arany Sándor Gábor / arpad.hu

  • Kertészet

A Kertészeti Igazgatóság az Árpád Agrár Zrt. gazdálkodásában meghatározó szerepet tölt be – mintegy 39,6 ha hajtató felületen folytat a társaság kertészeti tevékenységet.

A legfontosabb zöldségnövények közé sorolható a fehér étkezési paprika, paradicsom, a hegyes erős és a kaliforniai paprika hajtatása. Jelentős még az áru palánta nevelése, amelyet 5,5 hektáron történik. A hajtató berendezések fűtéséről 20 db jó paraméterekkel rendelkező termálkút gondoskodik. A megtermelt árut a társaság a DélKerTÉSZ  Tész-en keresztül értékesíti.

  • Növénytermesztés

Az Árpád-Agrár Zrt. életében alapvető fontossággal bír a növénytermesztés, a takarmánygyártás és az állattenyésztés integrációban történő sikeres együttműködés.

Saját területek hiányában kizárólag bérelt földterületeken folyik a növénytermesztés. 2019-ben 1667 hektár volt a bérelt területek nagysága, amely 1736 tulajdonos között oszlott meg.

"Az aratás gyöngyszeme" 2019 – fotó: Arany Sándor Gábor / arpad.hu

A vetésforgó búzából, kukoricából, napraforgóból, szójából, csemegekukoricából, hibridkukoricából és takarmánynövényekből áll össze – ez utóbbi a szarvasmarha ágazatban kerül felhasználásra.

  • Palántanevelés

Az Árpád-Agrár Zrt. Palántanevelési ágazata három telephelyen állít elő zöldségpalántákat, Szegváron és Szentes-Szentlászlóban, a Régi és az Új üvegháztelepen.

Beültetett új palántanevelő – fotó: Arany Sándor Gábor / arpad.hu

  • Takarmánygyártás

Az Erőtakarmánygyár Magyarország első keveréktakarmány gyártó üzeme, amely 1962 óta működik.
Jelenlegi fő tevékenysége: Naptáp termékcsalád "Több, mint extrahált napraforgódara" gyártása. A NAPTÁP Kft. -t a tulajdonosok (Árpád Agrár Zrt. és UBM Kft.) extrahált napraforgódara feldolgozása céljából alapították, amely vállalkozást 2010. április 13-án jegyeztek be.

  • Állattenyésztés

Az Árpád-Agrár Zrt. szarvasmarha tenyésztése a Szegi tanyai telepen történik. 1100 db Holstein-fríz szarvasmarhából 550 db a tehén. Ez az ágazat 2018-ban 6500 tonna extra minőségű tejet adott le az Alföldi Tej Kft.-nek. Az ágazat célja a tejtermelés növelése, és tenyészállatok értékesítése.

Az "Árpád" történetének 60 éve alatt több átalakulás és gazdasági cégforma-váltás is történt.

Kronológiai sorrendben, az 1957 januárjában életre hívott szakszövetkezet 1960. január 27-én alakult át Szentesi Árpád Zöldségtermelő Szövetkezetté 239 taggal.

Árpád TSZ-es brigád a 70'-es évekből. A fotót az Agroinform.hu szerkesztősége kapta Vida-Szűcs Lajostól, akinek a családtagja szerepel a képen – fotó tulajdonosa: Vida-Szűcs Sándor

Árpád TSZ-esek a bolgár tengerparton 1980. nyarán – Albena. Bal oldalon a TSZ busza, amelyet Vida Szűcs Sanyi és Dobos Imre vezetett. A fotót szintén szerkesztőségünknek küldte a kép tulajdonosa – fotó: Vida-Szűcs Lajos

1992. augusztusában átalakult a Szentesi Árpád Zöldségtermelő Szövetkezet új típusú szövetkezetté, amely átalakulás során az 1032 tagból mindössze 27 vált ki. Ezt követően teljes egészében magántulajdonba kerültek a fűtött- és fűtés nélküli fóliasátrak.

1999. október 1-én jegyezték be a Szentesi Árpád-Agrár Rt.-t, amely az Árpár Agrár Rt.-vel (Korábbi Tisza Kenyér Rt.-vel) való egyesülés után 2000. január elsejétől Árpád-Agrár Rt. néven működött tovább.

2006. március 27-én az Árpád-Agrár Rt. zártkörű részvénytársasággá alakult.

Dr. Csikai Miklós szerint az átalakulások során a társaság vezetőségének és a dolgozóinak a vállalathoz és a szakmához való hozzáállása, tisztelete alapjaiban nem változott.

"Az egyik legfontosabb elvünk, amelyet más társaságok figyelmébe is ajánlunk, hogy

A gazdálkodó szomszédunkra soha nem riválisként tekintünk, hanem olyan társunkként, akivel összefogva, kölcsönösen még hatékonyabb eredményeket érhetünk el.

De számomra még ennél is fontosabb üzenet és hitvallás egyben, amit igyekszem minél gyakrabban hangsúlyozni az ágazat szereplői számára:

"Fejleszteni, vagy eltűnni a piacról!"

Ezt az idézetet az első hollandiai tanulmányutam idején láttam meg a gazdaság falára írva – és azonnal megéreztem a szavak súlyát és igazságát. A fejlesztések pályafutásom során elsődleges prioritást élveztek és azokban az időkben sem hagytunk alább az innovatív beruházásokkal, amikor lehívható pályázati pénzek nem álltak rendelkezésre."

Az elnök-vezérigazgató szavaihoz kapcsolódtak, amit Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettesi feladatokat ellátó államtitkára mondott köszöntő beszédében a 60 éves jubileumi ünnepségen.

Cikkünk zárásaként a szentesi születésű államtitkár úr szavait idézzük:

"Mindannyiunk számára jól ismertek az Árpád-Agrár Zrt. legnépszerűbb termékei: a fehér-, vagy a csípős paprika, a kaliforniai paprika és a fürtös paradicsom...

Téli paprikaszüret – fotó: Arany Sándor Gábor / arpad.hu

Az Árpád-Agrár Zrt. tradíciójának gyökerei több, mint 6 évtizedre nyúlnak vissza. Példaértékű ilyen hosszú ideig egymásért dolgozni, együtt gondolkodni, egymástól tanulni. Van okunk ünnepelni. Itt és most, nem a mezőgazdaság kihívásai- és a hatékonyságnövelés-, vagy a klímaváltozás negatív hatásainak megoldása a dolgunk. Ma az elődeinkre való emlékezésnek, a múlt tiszteletének és a jelen sikerei ünneplésének van itt az ideje."

Az ünnepi jubileum alkalmából "A hagyomány kötelez!" 1960-2020 címmel 270 oldalas, impozáns szakmai kiadvány született, amely az Árpád-Agrár Zrt. történetét írja le korabeli fotókkal gazdagon illusztrálva.

fotó: Agroinform.hu / Igric Dominika

A kiadvány különlegessége a könyvben olvasható több mint 30 portréinterjú, amelyet Both Ildikó, a kiadvány szerkesztője készített a társaság egykori- és jelenlegi vezetőivel, dolgozóival – mindez 6 évtized kortörténeti értékét is képviseli.

Gratulálunk az Árpád-Agrár Zrt. eddigi 60 évéhez és kívánjuk, hogy az elkövetkező években is sikerek – és innovatív fejlesztések – övezzék tevékenységeit.