Megjelent a BIZOTTSÁG (EU) 2021/568 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének az egyes baromfiáruk Unióba történő behozatala és Unión keresztül történő átszállítása céljából engedélyezett harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékében az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzés tekintetében a magas patogenitású vírustörzsek okozta madárinfluenza megjelenése nyomán szükségessé vált módosításáról – írja a nak.hu.

A 798/2008/EK bizottsági rendelet megállapítja:

• azokat a követelményeket, amelyeket a baromfi, a keltetőtojás, a naposcsibe és a specifikus kórokozóktól mentes tojás, valamint a baromfi – beleértve a laposmellű futómadarat és a vadon élő szárnyasvadat is – húsa, darált húsa és csontokról géppel leválasztott húsa, valamint a tojás és a tojástermékek Unióba történő behozatalával és az Unió területén való átszállításával összefüggésben – az átszállítás ideje alatti tárolást is ideértve – az állategészségügyi bizonyítványok tekintetében alkalmazni kell,

• az áruk kizárólag abban az esetben hozhatók be az Unióba, illetve szállíthatók át az Unió területén, ha a rendelet I. mellékletének 1. részében található táblázat 1. és 3. oszlopában felsorolt harmadik országokból, területekről, övezetekből, illetve területi egységekből érkeznek,

• a harmadik országok, területek, övezetek vagy területi egységek milyen feltételek mellett tekinthetők magas patogenitású vírustörzsek okozta madárinfluenzától (a továbbiakban: HPAI) mentesnek.

2021. március 29-énaz Egyesült Királyság megerősítette a H5N8 altípusba tartozó HPAI egyEast Staffordshire területén található baromfitartó gazdaságban való jelenlétét, valamint információkat nyújtott be a Bizottságnak a területén tapasztalható járványügyi helyzetről és a hozott intézkedésekről, amelyeket a Bizottság megvizsgált.

csirke

illusztráció: Shutterstock

E vizsgálat alapján helyénvaló korlátozni az azon területről származó áruknak az Unióba történő behozatalát, amelyre vonatkozóan az Egyesült Királyság állategészségügyi hatóságai a jelenlegi HPAI járványkitörés miatt korlátozásokat vezettek be. A 798/2008/EK rendelet I. mellékletének 1. részében található táblázatban szereplő, az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzést ezért a harmadik ország jelenlegi járványügyi helyzetére figyelemmel módosítani kell, mely módosításokat a 2021/568 végrehajtási rendelet melléklete tartalmazza.

A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését (2021. április 6.) követő harmadik napon lép hatályba.