A célirányos vizsgálatok során – a Magyar Államkincstár által szolgáltatott adatokat alapul véve – a biomassza igazolások adattartalmának megfelelőségét és valóságtartalmát egyaránt vizsgálják a szakemberek, olvasható a Nébih honlapján.


A fenntartható bioüzemanyag-termelési értéklánc tagjai közül a biomassza-termelők azok, akiknél a bioüzemanyagok alapanyagai a legnagyobb mennyiségben felhalmozódnak. A biomassza keletkezhet az adott gazdasági szereplő tevékenysége során (ún. nem termesztett biomassza, például használt sütőolaj), vagy kifejezetten biomassza-céllal termesztik azt: például nagy cukor- és keményítőtartalmú növények, kukorica, repce, napraforgó.

Hatósági nyomon követés

A bioüzemanyag-alapanyagok hatósági nyomon követhetősége rendkívül hangsúlyos, ezért megfelelően a Nébih is kiemelten vizsgálja a későbbiekben feldolgozandó alapanyagokra – jelen esetben a termesztett biomasszatételekre – kiadott termelői nyilatkozatok megfelelőségét.

A hatóság azt vizsgálja, hogy a termelők az igazolásaikon a kötelezően megadandó, minimális adattartalmat szerepeltették-e, másrészt a helyesen kitöltött dokumentumok esetében automatikusan ellenőrzik az adatok valóságtartalmát is.

kukorica

A biomassza-termelők az igazolások kitöltésében lényegesen pontosabbak voltak, mint egy évvel ezelőtt – Fotó: pixabay

A Nébih az eddigi ellenőrzések során összesen 385 biomassza igazolását vizsgálták meg, és az igazolások kevesebb mint 2%-ánál merült fel olyan adathiány, amely nélkül az adott tétel hatósági nyomon követése nem biztosított. Ez az arány az előző évben 44,18% volt. Mindezek alapján elmondható, hogy rendkívül eredményesnek bizonyult az a tavalyi tájékoztató kampány, amelyben a Nébih felhívta a termelők figyelmét a helyes igazoláskitöltési gyakorlat fontosságára.

A hiányos adattartalmú igazolásokkal kísért termékek felhasználását tiltja a jogszabály

A hiányos adattartalmú biomassza igazolással kísért termékek esetében a fenntarthatósági és a nyomon követhetőségi kritériumok teljesülése nem igazolható, ezért azok felhasználását tiltja a jogszabály.

A hatályos szabályozás értelmében, az értéklánc magasabb szintjén álló biomassza-kereskedők és -feldolgozók felelőssége az igazolások adattartalmának elsődleges ellenőrzése az ügyletek során. Ennek megfelelően a Nébih hivatalból eljárást indított azon piaci szereplőkkel szemben, akik hiányos adattartalmú igazolásokkal vettek át bioüzemanyag-alapanyagot és – tekintettel arra, hogy ezekben a hatósági eljárásokban a figyelmeztetés alkalmazása kizárt – bírsággal sújtotta őket.

A kiállított igazolások ellenőrzésekor még mindig tapasztalnak hibát a szakemberek, ezért a Nébih felhívja a figyelmet a tájékoztatóra. A részletes, tematikus útmutató hatékony segítséget nyújt a jövőbeni jogsértések elkerüléséhez.

Az a biomassza-termelő, aki nyomon követhetőségi kötelezettségének nem tesz eleget, esetleg valótlan adattartalmú biomassza igazolást állít ki, 100 000 forinttól 1 millió forintig terjedő bírsággal sújtható.

A további, valamint az útmutatóban nem szereplő kérdésekben az mgei@nebih.gov.hu e-mail címen és a +36(1)336-9488-as telefonszámon állnak a termelők rendelkezésére a hivatal szakemberei.

Nyomtatványok

Jogszabályok

  • 2010. évi CXVII. törvény a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről (Büat.)