Az Agrárminisztérium december 10-én közzétette az uniós Közös Agrárpolitika (KAP) 2023 és 2027 közötti időszakában tervezett agrár-élelmiszeripari támogatási intézkedéseit. A terv – mellyel kapcsolatban még online várják a véleményeket, javaslatokat – készítése széles körű társadalmi egyeztetés mentén történt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara aktív részvételével. A Kormány által biztosított jelentős nemzeti társfinanszírozás révén kimagasló mértékű, több mint 7500 milliárd forintnyi forrás juthat a magyar agráriumnak – olvasható az agrárkamara közleményében.

traktor

A tervezett agrár-élelmiszeripari támogatási intézkedésekről bárki elmondhatja a véleményét - Fotó: pixabay.com

Bárki beküldheti a véleményét

Elkészült a Közös Agrárpolitika 2023 és 2027 közötti hazai támogatási intézkedéseit tartalmazó stratégiai terv, amelyet az Agrárminisztérium – a benyújtás előtti utolsó lépésként – társadalmi vitára bocsátott. A mostani, III. körös társadalmi egyeztetést az Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. koordinálja, annak keretében bárki beküldheti a véleményét az erre a célra létrehozott online felületen.


A NAK aktív szerepet vállalt a tervezésben

A stratégiai tervezési munka már 2019 nyarán kezdetét vette, amikor is a minisztérium létrehozta a tervezésért felelős munkacsoportot és a kapcsolódó almunkacsoportokat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara aktív szerepet vállalt a tervezésben: egyrészt mint delegált együttműködő szervezet vett részt a tervezési munkacsoportok munkájában, másrészt mint két társadalmasítási kör lebonyolítója, amely keretében bevonta a kamarai tagokat is a tervezési folyamatba.

Workshopokat szerveztek 2019 őszén és 2020 elején

Az első körös társadalmi egyeztetés során a NAK több mint húsz workshopot szervezett 2019 őszén és 2020 elején, lefedve gyakorlatilag szinte az agrárium összes alágazatát. A 2021. április-májusban tartott második körös társadalmasítás keretében a tervezett beavatkozások kerültek bemutatásra, nyolc – a koronavírus-járvány miatt online – rendezvényen.

mezőgazdaság

A KAP stratégiai tervezés során olyan fórumokat hoztak létre, ahol tagoknak  lehetőségük volt a véleményük kinyilvánítására - Fotó: pixabay.com

A tagoknak lehetőséget adtak a véleményük kinyilvánítására

A KAP stratégiai tervezés során – a szaktárcával összhangban – kiemelten fontosnak tartottuk, hogy olyan fórumokat hozzunk létre, ahol tagjaink számára lehetőség nyílik véleményük kinyilvánítására és tapasztalataik megosztására, mivel ők lesznek a tervezett támogatások végfelhasználói. A tervezési folyamat során jelentős pozitívum volt a Kormány idén januári határozata, miszerint 2021-től kezdődően rendkívüli nagy, az egész Unióban egyedülálló mértékű, 80%-os társfinanszírozást biztosít a vidékfejlesztési források esetében. 2027-ig a II. pillér esetében ezáltal több mint 4400 milliárd forintnyi, az I. pillér esetében pedig mintegy 3400 milliárd forintnyi forrás felhasználást teszi lehetővé. Ennek köszönhetően tehát soha nem látott mennyiségű támogatás áll rendelkezésre a vidéki Magyarország megújítására, valamint a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképességének növelésére.

mezőgazdaság

A hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar versenyképességének növelésére milliárdok állnak majd rendelkezésre - Fotó: pixabay.com

A Stratégiai Tervben foglaltakat majd 2023. január 1- től kell alkalmazni

A KAP Stratégiai Tervet 2021. december 31-ig kell benyújtani az Európai Bizottság felé, amely jogilag hatályossá a 2022-ben történő jóváhagyást követően válik. A Stratégiai Tervben foglaltakat majd 2023. január 1-jétől kell alkalmazni. Annak érdekében, hogy – mint ahogy eddig is történt a társadalmi párbeszéden, szakmai konszenzuson alapuló tervezés során – a hazai agrár-élelmiszeripar jövőjét nagyban meghatározó intézkedések maximálisan a szektor képviselőinek igénye szerint alakuljanak, a kamara ezúton is buzdít mindenkit véleményének beküldésére. A NAK kér minden agráriumban, élelmiszeriparban tevékenykedőt, hogy segítse véleményével a tervezési munkát és a következő időszaki KAP Stratégiai Terv sikeres végrehajtását.