Az Agrárszaktanácsadók Egyesülete arra hívta fel a figyelmet nemrégiben, hogy az elektronikus gazdálkodási napló feltöltése kapcsán jelenleg a legnagyobb probléma az, hogy a rendszer nem ad visszaigazolást az adatok beküldéséről, az utólagosan legenerált pdf dokumentum pedig sok esetben nem azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket a rendszerben rögzítettek. Így annak is megvan az esélye, hogy a korrekt adminisztráció ellenére is szankció várhat a gazdálkodókra, a rögzített adatok helyességét pedig nem tudják igazolni a szaktanácsadók. Tapasztalatuk szerint az is gyakori gond, hogy a jogosultságokat hiába rögzítik be, a kinyomtatott naplóban ez már nem látszik, és így félő, hogy az Államkincstár sem látja majd az ellenőrzéskor. Kérdés, hogy emiatt szankciókra számíthatnak-e a gazdálkodók. Az egyesület elnöke szerint akár az ÁNYK rendszer visszaállítása is megoldást jelenthetne.

Nébih: az eGN folyamatos feltöltésre készült, ezért nem igazol vissza minden egyes adatfeltöltést – Fotó: Shutterstock

Ezzel kapcsolatban a Nébih álláspontjára voltunk kíváncsiak, a hivatal állásfoglalása az alábbiakban olvasható, a tájékoztatót változtatás nélkül közöljük:

A gazdálkodók adatszolgáltatási kötelezettségének megkönnyítése céljából alakítottuk ki az elektronikus Gazdálkodási naplót (eGN). Az eGN-t a termelőknek – jogszabály szerint – 2023. január 1-jétől kell tölteniük. A gazdálkodási napló beadásához azoknak kötelező az eGN használata, akiknek ezt a választott támogatási jogcímük előírja (nagyjából 70 000 fő). Ezenfelül a hatóság az eGN felületére várja a nagyságrendileg 60-70000 nitrát adatlapot a nitrátérzékeny területen gazdálkodóktól, mely kiváltja a korábbi ÁNYK nyomtatványon történő beküldést. Emellett 2023-tól mindenkinek, aki piacra termel, és növényvédő szert használ a permetezési naplóját szintén szükséges feltöltenie ebbe a rendszerbe.

Az eGN-nek köszönhetően a beérkezett adatok feldolgozhatóak, statisztikailag értelmezhetőek, és számos egyéb célra felhasználhatóak, újrahasznosíthatóak lesznek.

A rendszer fejlesztése a 2023. évben folyamatosan zajlott. A külső üzemirányítási szoftvereket használó gazdálkodók érdekében interface-t hoztak létre a szakemberek. Így az érintett gazdálkodók számára a váltás nem járt az adminisztrációs terhek növekedésével, és az adatszolgáltatásnak is eleget tehetnek a korábbi rendszerükön keresztül.

A tavalyi évben számos kényelmi és felhasználóbarát funkcióval bővült az eGN. Például július 31-én élesítette hivatalunk az Egységes Kérelem (EK) betöltő felületet, melynek segítségével a gazdálkodók a Kincstárhoz beadott kérelmeik adatait az eGN-ben is megjeleníthetik néhány kattintással. Ezzel egy időben megnyitottuk a 2023/2024-es gazdálkodási naplót, hogy a 2024-es EK-ban szereplő növényeket már ide vehessék fel a gazdálkodók.

A másolás funkció jóvoltából a felhasználó pár kattintással átmásolhatja egy tábla műveleteit egy másikra, vagyis egy műveletet elegendő csak egyszer feltölteni. Az export funkcióval pedig a termelők a gazdálkodási naplóikat excel formátumban is megjeleníthetik. Szintén a 2023. év végén hoztuk létre az évek közötti másolás funkciót is. Így a feltöltőnek elegendő, ha átmásolja a már rögzített táblákat és műveleteket az egyik évi naplóból a másikba. Az örökítés funkcióval az állókultúrával rendelkezők változtatás nélkül átemelhetik tábláikat egyik évről a másikra. A rendszer minden változtatást naplóz, azaz bármilyen művelet visszakereshető lesz utólag. Emellett a rendszert felkészítettük a határidőhöz kötött csúcsidőszak nagyobb mértékű terhelésére is.


Az ÁNYK rendszeren keresztül már nem lehetséges az adatok benyújtása. Azonban az adatfeltöltés határidejét az Agrárminisztérium meghosszabbította: a naplók adatait február 15-ig még beküldhetik az eGN felületen.

Az elmúlt hetekben számos javaslat érkezett hivatalunkhoz az eGN rendszer kapcsán.
A felhasználói észrevételek kezelésén a szakemberek folyamatosan dolgoztak. A tegnapi napon élesítették az eGN új verzióját, amely számos problémát orvosol.

Számos módosítás élesedett az eGN-ben – Fotó: Shutterstock

Az alábbi javítások, módosítások történtek meg az eGN-ben:

 • A fejlesztők elhárították a termőhely és a forrás termőhely duplikálódásának problémáját. Termőhely duplikálódás az éven belül másolásnál, az ellenőrzés és az ideiglenes mentés gombokra kattintva történhetett. A forrás termőhely duplikálódása pedig a hasznosítás és a művelet másolásával, a beadás gombra kattintva fordult elő.
 • Megszüntették, hogy a kurzor véletlenszerűen átugorjon egy másik állatfajra a tenyészeteknél, a módosítás gomb megnyomásával.
 • Az állatállomány-változás lapon beállították, hogy a hónapok megfelelő sorrendben jelenjenek meg.
 • Az éven belüli másoláskor, a növényvédelmi megfigyeléshez kapcsolódó műveletek másolási hibája elhárult.
 • Az éven belüli másoláskor, a hasznosítással másolt műveletek másolásának hibája ugyancsak megszűnt.
 • A terület összesítőn, valamint a jogosultságok és kötelezettségek lapon a helyes adatok már anélkül is megjelennek, hogy a felhasználó az utolsó termőhelyre lapozna.
 • A művelet adatok immár a „Művelet adatok beillesztése vágólapról" párbeszédpanelen is láthatóak.
 • Az ellenőrzés gomb, majd az ideiglenes mentés gomb megnyomásakor a termőhely adatok nem tűnnek el a felületen a naplóból, és ezt követően az EK betöltés is működhet.
 • A termőhelyen rögzített jogcímek felületről történő eltűnése megoldódott. Ez abban az esetben volt jellemző hiba, ha szerkesztették a termőhelyet, és ideiglenes beadás történt.
 • Az újként felvett művelet azonnali másolásakor a másolt felület a célhasznosítás alatt megjelenik.
 • Külső szoftveres feltöltésnél több talajvizsgálat is felvehetővé vált egy KET-hez (közvetlenül az eGN-ben eddig is rendelkezésre állt ez a lehetőség).
 • Külső szoftveres feltöltésnél EK táblával nem rendelkező gazdának olyan hibaüzenet érkezett, hogy az adott EK sorszámmal már szerepel tábla a naplóban. Ezt a hibát is helyrehozták az informatikai szakemberek.
 • Szintén külső szoftveres feltöltésnél, a szövegesen megadott termésnövelő anyagok megjelenítésének hibája elhárult.

Fontos tudni, hogy az eGN folyamatos feltöltésre készült, ezért nem igazol vissza minden egyes adatfeltöltést. Ha a felhasználó megnyomja a „rögzített adatok beadása" gombot, akkor az adatok beérkeznek a hatósághoz. Hivatalunk javasolja azok számára, akik saját maguknak szeretnék igazolni a feltöltést, hogy készítsenek exportot a naplókból, és mentsék le a számítógépükre. A hatóság felé erre nincs szükség, mivel a MÁK és a kormányhivatalok részére online lekérdezési felületeket hoztunk létre.

Fontos tény, hogy az új támogatási időszak első évében a Gazdálkodási Napló bármilyen formában történő vezetéséhez, elektronikusan feltöltéséhez, valamint az elektronikus Gazdálkodási Napló (eGN) részét képező e-permetezési napló tartalmi pontosságához szigorú jogkövetkezmények kapcsolódnak.

Azonban önmagában a napló esetleges hibás kitöltése automatikus elutasítást vagy támogatáscsökkentést nem okoz.

Elutasítást, illetve támogatáscsökkentést kizárólag az okozhat, ha egyáltalán nem tölti fel a gazdálkodó a naplót vagy amennyiben növényvédő szer használatát érintő kötelezettsége van, és azzal nem összeegyeztethető készítmények alkalmazását dokumentálja a Gazdálkodási Naplóban. Az érintett támogatási konstrukciók: az Agro-ökológiai Program (továbbiakban: AÖP), az Agrár-környezetgazdálkodási támogatás (továbbiakban: AKG), az Ökológiai Gazdálkodás fenntartása (továbbiakban: ÖKO) és a Natura 2000 gyepterületek kompenzációs kifizetés (továbbiakban: Natura gyep).

Azért különösen fontos az adattartalom pontossága, mert az uniós előírások miatt az AÖP egyes gyakorlatainál, valamint az AKG, ÖKO és Natura gyep támogatások tekintetében, ahol valamilyen növényvédőszer-korlátozás szerepel a feltételek között, a Magyar Államkincstárnak 100%-os adminisztratív keresztellenőrzést kell végeznie az e-GN részét képző e-permetezési naplókra. Az AÖP esetében a következő gyakorlatok érintettek: nem termelő tájképi elemek és területek kijelölése szántóterületeken, méhekre veszélyes szerek használati tilalma, forgatás nélküli talajművelés és biológiai ágensek alkalmazása.

Az AKG és ÖKO támogatások tekintetében szintén alapkövetelmény, hogy az eGN tartalmazzon tápanyag-gazdálkodási tervet, amely meglétét ugyancsak ellenőrzi a Magyar Államkincstár.

További információk a gazdálkodási napló kitöltésével kapcsolatban: Földügyek 2024 Agroinform webinárium felvétel.