Ranghelyük: a volt haszonbérlővel azonos ranghely kapcsolódik ezekhez a tevékenységekhez.

Ökológiai gazdálkodás esetén szigorú garanciák

Előhaszonbérleti jog illeti meg azt a személyt vagy céget, aki ökológiai gazdálkodás céljából szerezné meg a szántó, kert, szőlő vagy gyümölcsös művelési ágú területet.

A jogszabály szigorú garanciákhoz köti ezt a jogcímet:

  • csak a helyben lakó földműves vagy a helybeli illetőségű termelőszervezet hivatkozhat erre,
  • aki ökológiai tanúsítvánnyal rendelkezik és
  • a jogutódra is kiterjedő hatállyal kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a haszonbérlet időtartama alatt a föld teljes területén ökológiai gazdálkodást fog folytatni.

Amennyiben ezt a kötelezettségét a későbbiekben megszegné, bírság kiszabására és végső soron a terület kényszerhasznosítására is sor kerülhet.

Kertészet

Első ranghelyes előhaszonbérleti jog illeti meg azt a földművest vagy termelőszervezetet, melynek a célja a haszonbérlettel a kertészeti tevékenység folytatásához szükséges terület biztosítása.

körte szüretelése a kertészetben

Első ranghelyes előhaszonbérleti jog illeti a kertészeti tevékenységet folytató gazdát – Fotó: Envato

Ebben az esetben is helyben lakónak vagy cégek esetében helybeli illetőségűnek kell lennie és csak kert, szőlő vagy gyümölcsös művelési ágú föld esetén élhetnek ezzel a jogosultsággal.

Ha az ingatlanban más művelési ágú alrészlet is van (pl. szántó), ez a ranghely csak akkor gyakorolható, ha a kert, szőlő vagy gyümölcsös művelési ág területnagysága meghaladja a más művelési ágú területnek vagy területeknek a nagyságát.


Földrajzi árujelzős termék

A földrajzi árujelzős termék előállításának ranghelyére hasonló szabályok vonatkoznak:

(1) csak a helyben lakó földműves vagy a helybeli illetőségű termelőszervezet hivatkozhat erre,

(2) akinek a jogutódra is kiterjedő hatállyal kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a haszonbérlet időtartama alatt a föld teljes területén földrajzi árujelzős terméket fog előállítani és feldolgozni.

A földrajzi árujelzők listája ITT érhető el.

Az előhaszonbérletre jogosultak sorrendjére és az előhaszonbérleti jog gyakorlására vonatkozó további információk a 2013. évi CXXII., a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény 13. pontjában olvashatóak.

Az állattartókra vonatkozó előhaszonbérleti szabályokról ITT írtunk.