Amennyiben állami földet szándékozunk vásárolni, akkor az eljárás módja attól függ, hogy 10 hektár alatti vagy fölötti területtel rendelkezik az adott parcella (vagy az abban található állami tulajdoni hányad).

földterület

10 hektár fölötti területnél termőföld árverés útján vásárolható – fotó: pixabay.com

10 hektár alatti területnél

Ha 10 hektár alatti területről van szó, akkor nem kell arra várni, hogy meghirdessék az adott földet, hanem ajánlatot tehetünk a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) irányába.

Az ehhez szükséges formanyomtatvány itt érhető el („Vételi ajánlat”).

Az ajánlat megtétele után történik az értékbecslés és az NFK döntése az adásvételi szerződés megkötéséről, majd ezt követően sor kerül a kifüggesztésre (az elővásárlásra jogosultak ebben a 30 napos határidőben tehetnek elfogadó nyilatkozatot) – áll a MAGOSZ szakmai tájékoztatójában.

10 hektár fölötti területnél

10 hektár fölötti területnél termőföld árverés útján vásárolható, azonban itt nem kerül sor kifüggesztésre, tekintettel arra, hogy az elővásárlási jog csak az árverésen gyakorolható.


Az államnak visszavásárlási joga van

10 hektár fölötti parcellák esetében az értékesítésüket követően hiába kerülnek ki az állam tulajdonából az ingatlanok, az államot 20 éves időtartamra visszavásárlási jog illeti meg.

Fontos, hogy ez csak a 10 hektár fölötti ingatlanokat terheli, azonban nem áll fenn azoknál az államtól vásárolt földeknél, amelyek a 10 hektárt nem haladják meg.

Milyen esetekben élhet az állam a visszavásárlási jogával?

Az állam csak abban az esetben élhet a visszavásárlási jogával, ha a tulajdonos a földrészlet elidegenítése vagy megterhelése érdekében intézkedést tett. [262/2010. Korm. rend. 29. § (7) bek].

Létezik egy plusz eset is: amennyiben a vevő hitelből finanszírozta a földvásárlást, úgy abban az esetben is megnyílik a visszavásárlási jog, ha a törlesztőrészletek nem kerülnek megfizetésre és a bank felmondja a kölcsönszerződést.

Más esetben azonban nincs lehetőség a visszavásárlásra. [262/2010. Korm. rend. 33/A. §].

Az állam visszavásárlási jogát elidegenítési és terhelési tilalom biztosítja

A 10 hektár fölötti parcelláknál tehát visszavásárlási joga van az államnak, melyet 20 éves elidegenítési és terhelési tilalom is biztosít, ami gyakorlatilag az ingatlan forgalomképtelenségét eredményezi.

Az elidegenítési tilalom alól vannak kivételek:

  • Csere esetén – szigorú garanciákkal, a cserével megszerzett földrészlet értékének legalább el kell érnie az elcserélt földrészletét, a vevő által cserével megszerzett ingatlanra pedig ugyanúgy bejegyzik az állam visszavásárlási jogát valamint az elidegenítési és terhelési tilalmat. A csere esetén a Nemzeti Földügyi Központ (NFK) hozzájárulására is szükség van (hitel esetén pedig a bank nyilatkozatára is).
  • Ajándékozás esetén –  mentesülni lehet az elidegenítési tilalom alól akkor is, ha közeli hozzátartozónk javára ajándékozzuk el az államtól vásárolt földet – de természetesen a visszavásárlási jog és az elidegenítési tilalom továbbra is fennmarad az ingatlanon. Az ajándékozáshoz szintén szükség van az NFK hozzájárulására.

[262/2010. Korm. rend. 29. § (8) és (11) bek.]

Gazdaságátadás esetén automatikusan mentesülünk a tilalom alól

Nemrég egy újabb esetkörrel bővültek a mentesülési lehetőségek, mégpedig a gazdaságátadási szerződéssel.

Aki korábban 10 hektár fölötti állami földet vásárolt, az is átadható lesz gazdaságátadási szerződésselEhhez az NFK hozzájárulására sincs szükség, mert ez automatikusan következik a törvény erejéből. Természetesen a visszavásárlási jog továbbra is fennmarad az ingatlanon és az átvevőt ugyanúgy kötelezi az elidegenítési és terhelési tilalom is. [262/2010. Korm. rend. 29. § (10) bek.]