Az április végi uniós szintű megállapodásnak megfelelően hazánk visszavonja az Ukrajnából származó, számos mezőgazdasági termékre vonatkozó átmeneti nemzeti importtilalmat, és ezzel érvényesül a négy terményre – búza, kukorica, napraforgómag és repcemag – bevezetett uniós forgalomba hozatali tilalom hazánkban – mondta Nagy István, agrárminiszer.

A módosított kormányrendelet

Április közepén – közel egy hónapja – a 130/2023. (IV. 18.) rendelettel a magyar kormány bevezette bizonyos Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek importtilalmát. Úgy fogalmazott, hogy "az 1. mellékletben meghatározott termékek (a továbbiakban: érzékeny termék) – a tranzitszállítások kivételével – nem hozhatóak be Magyarország területére, amennyiben azok Ukrajna területéről származnak".

Pár napja (május 12-én) megjelent a 177/2023 (V.12) Korm. rendelet, amely a korábbit módosította és megszűntette a behozatali tilalmat, csak a Magyarországon áthaladó tranzitról rendelkezik az Európai Bizottsággal kötött megállapodással összhangban: "1.  mellékletben meghatározott termék (a  továbbiakban: érzékeny termék) Magyarország területére átszállítás céljából akkor hozható be, ha a behozatal napjától számított tizenötödik nap végéig elhagyja Magyarország területét."

Melyek az érzékeny termékek?

Korábbi (130/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet) vámtarifaszám szerint felsorolta az importtilalommal sújtott mezőgazdasági termékeket:

Érzékeny termékek köreÉrzékeny termékek köre – Forrás: Magyar Közlöny

A módosító rendelet az érzékeny termékek köréről ezt közli: hatályát veszti az

  • 1. mellékletében foglalt táblázat 2–9. sora,
  • 1. mellékletében foglalt táblázat 11. és 12. sora,
  • 1. mellékletében foglalt táblázat 14–17. sora,
  • 1. mellékletében foglalt táblázat 20–25. sora.

Tehát a nagy radírozás után érzékeny terméknek számít és szigorú feltételekkel szállítható Magyarországon keresztül: a búza, a kukorica, repce vagy olajrepcemag, napraforgómag,

a többi termékre pedig ezzel megszűnt importtilalom.


Az Agrárminisztérium szombati sajtóközleményében – amikor a módosítás hatályba lépett – azt írta, hogy "a behozatali tilalom folyamatosságának fenntartása érdekében ugyanakkor a 2023. május 2-a előtt aláírt szerződésekben szereplő mezőgazdasági termékek esetében fennmarad a nemzeti importtilalmi szabályozás".

Miért szűnt meg ukrán mezőgazdasági termékek importtilalma?

Május 3-án az Európai Bizottság közölte, hogy rendkívüli intézkedést hozott a Magyarországon, Lengyelországban, Szlovákiába, Bulgáriában és Romániában tapasztalt súlyos logisztikai problémák okozta rendkívüli körülmények miatt. Az intézkedés négy, Ukrajnából származó mezőgazdasági terméket érint: a búzát, a kukoricát, a repcemagot és napraforgómagot. Az intézkedések május 2-án lépnek hatályba és június 5-ig érvényesek. Ezen időszak alatt a felsorolt négy termék továbbra is szabadon forgalomba bocsátható az Európai Unió valamennyi tagállamában, kivéve az importkorlátozások feloldása által leginkább érintett öt tagállamot.

A termékek közös árutovábbítási eljárás keretében továbbra is forgalmazhatók ezen öt tagállamon belül vagy áthaladhatnak rajtuk, illetve az EU-n kívüli országba vagy területre kerülhetnek – közölték.

Kiemelték, hogy Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Bulgária kötelezettséget vállalt arra, hogy megszünteti a búzára, kukoricára, repcére, napraforgómagra és minden más, Ukrajnából származó termékre vonatkozó egyoldalú importintézkedését.

Május 10-én az Európai Parlament is rábólintott a megállapodásra. Magyarország pedig május 13-án feloldotta az Ukrajnából származó mezőgazdasági áruk importtilalmát.

A módosító rendeletben, szinte indoklásként szerepel is, hogy "ez a rendelet az Ukrajnából származó egyes termékekre vonatkozó megelőző intézkedések bevezetéséről szóló (EU) 2023/903 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg".

Indexkép: Pixabay