A visegrádi országok közös, fenntartható fejlődéssel foglalkozó rendezvényének célja, hogy felhívja a közönség, különösen a fiatalok figyelmét a kedvezőtlen környezeti, társadalmi és gazdasági folyamatokra, illetve bemutassa, hogy ezek a negatív, az emberiség jövőjét beárnyékoló változások még visszafordíthatóak.

szőlő

Szőlészet madártávlatból, drónfelvételről – fotó: EKKE/Molják Sándor

A Planet Budapest 2021 keretein belül „Fejlődés harmóniában a természettel" címmel rendezik meg a visegrádi országok közös, fenntarthatósággal és zöld innovációkkal foglalkozó nemzetközi szakkiállítását. Az eseményen az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem is bemutatja azokat a széleskörben alkalmazható innovatív és versenyképes megoldásait, amelyek képesek valódi választ adni az egyre erőteljesebben jelentkező globális környezeti, gazdasági és társadalmi kihívásokra.

Az érdeklődők megismerhetik az egri egyetem egyedi, elsősorban a környezetkímélő szőlészet és borászat, a fenntartható terület és településfejlesztés és a táj- és településökológia területén kialakított kutatási-szolgáltatási portfólióját.

Eszterházy Károly Egyetem Líceum

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceumának épülete – fotó: EKKE/Balogh Tibor

Az intézmény kutatási területeiben kiemelt szerepet kap a biológiai diverzitás vizsgálata, amelynek részeként vizsgálják a talaj mikrobiológiai összetételét, hiszen a mezőgazdaság és a szőlőtermesztés szempontjából a jó fizikai, kémiai és biológiai sajátosságokkal bíró talaj kulcsfontosságú. Összefüggéseket tárnak fel a talaj mikrobiológiai összetétele és a környezeti tényezők között, amely információk hozzájárulnak a talaj produktivitását megőrző jó gyakorlatok kialakításához.

A szőlőbogyó mikrobiológiai diverzitásának ismerete nélkülözhetetlen a spontán erjesztés optimalizálásához, illetve a legmagasabb presztízsű magyar bortípus, az aszúbor alapanyagának termeléséhez, ezért vizsgálatai eredményeik segítségével tudatosabb, fenntartható szőlészeti technológiák kidolgozására van lehetőség.

Az intézmény vállalkozó felsőoktatás szemléletében működő Kutatási és Fejlesztési Központjának fontos szolgáltatása a mezőgazdasági területek, valamint a helyi épített örökséghez tartozó pincerendszerek és műemléki épületek pontfelhős felmérése. Az ehhez használt korszerű egyetemi távérzékelési eszközpark hozzájárul az épített és a természeti környezet megőrzéséhez.

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem fontos küldetése, hogy az ott felhalmozott, gyakorlatban is hasznosítható tudás, nemzetközileg referált kutatási eredmény partnereiket is szolgálja, ehhez biztosít méltó alkalmat a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó.

Az intézmény eseményen való részvételét a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatja.