oktatás

Mint ahogyan minden területen, így a mezőgazdaságban is elengedhetetlenül szükséges a jövő szakembereinek megfelelő oktatása, kiképzése. Magyarországon számos felsőoktatási intézmény foglalkozik agrárképzéssel.

Hozzászólások

 • Szarvasmarhatartás - tej termelése / információ csere, előírások » 2014. október 15., csütörtök 11:43 | BNC

  ez a teljes szöveg: Mi a HACCP? Egy újabb betűszó, amit meg kell jegyezni, illetve el lehet rontani. Sokan helytelenül HCCP-nek mondják vagy írják.(Ezért leírtuk így is, hogy akik HCCP-re keresnek, azok is idetaláljanak.) Még mielőtt belemennénk a részletekbe, szeretnénk elmondani, hogy a HACCP egy teljesen logikus, jól követhető rendszer, amit azzal a céllal hoztak létre, hogy a fogyasztók részére kiszolgált, értékesített élelmiszer ne okozzon egészségi ártalmat. A fogyasztók szemszögéből egy bizalmat ébresztő szabályozásról van szó. A kereskedő vagy vendéglátó részéről, első pillantásra úgy tűnhet, hogy már megint valami pluszt várnak el tőle, de ha végigolvassa ezt az írást, rá fog jönni, hogy teljesen természetesek ezek az elvárások egy vendéglátó intézménnyel szemben, és nem jelentenek elviselhetetlen terheket. Mielőtt továbblépnénk azt is meg kell jegyeznem, hogy az itt látható leírás csak egy tájékoztató jellegű összefoglalása a HACCP rendszernek, azok részére, akik a Leveleki Házirétes forgalmazásán gondolkoznak. A HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) magyarul annyit jelent: veszély elemzés és kritikus ellenőrzési pontok. A rendszer nevéből látszik, hogy első lépésben a folyamatok átgondolásáról és azok rögzítéséről, illetve ezen folyamatok állandó ellenőrzéséről van szó. • Fel kell mérni, hogy a tevékenység során az élelmiszerbe milyen egészségre ártalmas anyagok kerülhetnek be. • Mi történik a technológia során ezekkel az egészségre ártalmas anyagokkal (megszűnik a veszély vagy nem, esetleg fokozódik) • Milyen intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy az egészségre ártalmas anyag az élelmiszerbe ne kerüljön be vagy, ha bekerült, a technológia során ez ártalmatlan mértékűre csökkenjen, vagy megszűnjön • Milyen saját belső ellenőrzéseket kell bevezetni a fentiek érdekében Az egészségre ártalmas anyagokat (veszélyeket) három csoportra oszthatjuk: 1. Biológiai jellegűek: baktériumok, vírusok, egyéb egysejtűek, élősködők, bélférgek petéi 2. Kémiai jellegűek: egészségre ártalmas vegyi anyagok 3. Fizikai jellegűek: idegen anyagok, melyek sérülést vagy undort okozhatnak A dolgozóknak ismerniük kell a veszély/ek fogalmát, és a veszélyforrásokat, és a megelőzésük, kiküszöbölésük módját. A HACCP tehát arról szól, hogy a fenti veszélyeket felismerjük, kiküszöböljük, vagy ha „baj már megtörtént” (például: beleesett a gyűrű az ételbe) akkor tudjuk, hogy milyen lehetőségeink vannak a probléma orvoslására. A HACCP megköveteli a következőket: • Alapvető élelmiszer-higiéniai, technológiai ismereteket • A tevékenység és a készített, értékesített élelmiszerek ismeretét • A hatályos jogszabályban megfogalmazott követelmények betartását • Az üzemeléssel kapcsolatos általános szabályozások (például: takarítási-fertőtlenítési útmutató) elkészítését A HACCP rendszer kialakításának lépései 1. Általános élelmiszer-higiéniai szabályok bevezetése és betartása • Rovar és rágcsáló elleni védekezés • Takarítás, fertőtlenítés, mosogatás szabályozása • Személyi higiéniai szabályozás • A dolgozók élelmiszer-higiéniai oktatása, ismeretei • Hulladékgyűjtés, kezelés szabályozása • Vegyi anyag tárolás és felhasználás szabályozása • Stb. 2. Gyártmánylap elkészítése az alábbi pontok szerint. • Az étel megnevezése • Összetétele • Technológiai leírása • Speciális jellemzői (Például: tej érzékenyek fogyaszthatják) • Veszélyei A gyártmánylapokat minden dolgozónak ismernie kell, hogy a fogyasztónak meg tudja adni a szükséges felvilágosítást az étellel kapcsolatosan, ami étel allergia esetén kiemelten fontos. 3. Az ételkészítési folyamat kontrollja • Érdemes egy folyamatábrába lerajzolni az ételkészítés és értékesítés folyamatát a beszerzéstől egészen a tálalásig. A rétes esetében a következő folyamatokkal kell számolni: áruátvétel – fagyasztás – sütés – szeletelés- melegen tartás – kiszolgálás • A folyamat minden egyes állomását meg kell vizsgálni abból a szempontból, hogy az egyes lépések közben, alatt milyen az egészségre káros anyagok kerülhetnek a rétesbe • Át kell gondolni, hogy milyen intézkedések szükségesek a feltárt, szóba jöhető veszélyek megelőzésére, kiküszöbölésére • Meg kell határozni azokat a kritikus ellenőrzési pontokat, amivel el lehet kerülni a veszélyeket. A leggyakoribb kritikus pontok: Hűtött tárolás (hőmérséklet), az ételek hőkezelése (sütés hőmérséklete), az elkészült étel tárolása a fogyasztásig (hőmérséklet – időtartam) • Rendszeres ellenőrzés megvalósítása a kritikus pontokon, és az ellenőrzések nyomon követhetővé tétele. Léteznek ilyen célra rendszeresített formanyomtatványok, táblázatok • Terv készítése arra az esetre, ha a belső ellenőrzés valamilyen hiányosságot tár fel. Mit tegyen, vagy kit értesítsen a dolgozó. 4. A kiegészítő tevékenységek elemzése és szabályozása Az előzőekhez hasonlóan pontról pontra végig kell gondolni, hogy hol kerülhet egészségre káros anyag az élelmiszerbe. A következő kritikus pontokra érdemes odafigyelni: • Takarítás, fertőtlenítés, mosogatás • Rovar és rágcsálóirtás • Vegyi anyagok tárolása és használatuk • Karbantartás • Személyi higiénia • Hulladékgyűjtés kezelés 5. Dokumentálás adminisztráció A HACCP előírások szerint a kritikus pontok ellenőrzését és azok megfelelőségét dokumentálni kell. Erre a célra léteznek HACCP nyomtatványok, minták. Amit mindenképpen dokumentálni kell: • A folyamatos, illetve időszakos belső higiéniai ellenőrzések rendjét • A munkahelyek és az eszközök tisztaságának ellenőrzését • A felhasználásra kerülő anyagok megfelelőségének ellenőrzését • A műszaki-higiéniai jellemzők megtartásának ellenőrzését • A fenti ellenőrzésekkel megbízott személyek feladatait és hatáskörét • A fenti ellenőrzések során tapasztalt higiéniai és műszaki higiéniai hiányosságokat, valamint az azok megszüntetésére irányuló intézkedéseket a felelősök és a határidők feltüntetésével jegyzőkönyvbe foglalva, melyet 2 évig meg kell őrizni. 6. A vendéglátásban, és más területen is a HACCP rendszert, ha a folyamatokban változás történik, de legalább kétévente felül kell vizsgálni. 7. Felkészülés a hatósági ellenőrzésre Az ellenőrzés során fel kell tudni mutatni a következőket: • A külön rendeletek szerint is szükséges általános szabályozásokat (pl. takarítási-fertőtlenítési útmutató, rovar-rágcsálóirtással, hulladékkezeléssel kapcsolatos szabályozások, vagy szerződések, stb.) • A külön jogszabály szerint is szükséges gyártmánylapokat, melyek egyúttal megfelelnek a HACCP rendszer szerint kért termékleírásnak • A lehetséges veszélyforrások elemzését az ételkészítés, értékesítés minden szakaszára és azon lépések, pontok meghatározását, ahol a fenti veszélyforrások előfordulhatnak (folyamatábra, veszélyelemzés) • A kritikusnak ítélt lépések, pontok felsorolását • A kritikus pontokon szükséges és lehetséges ellenőrzéseket és intézkedéseket (szabályozás) • A dokumentálás adminisztráció pontban említett követelményeknek megfelelő dokumentumokat • Az előírt higiéniai oktatások (pl. minimumtanfolyam) igazolását. Az itt felsorolt pontoknak megfelelően kell elkészítenünk a saját HACCP kézikönyvünket. Emellett kérhetik az ellenőrzésekhez használt eszközök, műszerek bemutatását, és annak igazolását, hogy az ellenőrzések ténylegesen megtörténtek. (dokumentáció) Nem szükséges HACCP mintát, vagy nyomtatványt használni, viszont egyszerűbb. Elfogadható egy egyszerű füzetben kézírással vezetett dokumentáció is. (folyamatábra, veszélyelemzés stb.) Ez a rövid áttekintés a teljesség igénye nélkül készült. A célunk az volt, hogy bemutassuk a HACCP-t a vendéglátás területén. Megmutassuk, hogy egy logikus és szükséges rendszerről van szó, amit a bevezetés után minimális energiaráfordítással működtetni lehet. Kérjük, hogy a HACCP rendszer bevezetésekor az aktuális szabályokról, követelményekről mindenképpen kérjék ki az ÁNTSZ véleményét!

 • Mezőgazdasági közlemények » 2014. október 15., csütörtök 11:43 | Pintér Zoltán

  Felhívás ADR vizsgára /Tessék komolyan venni/ A 2012. január 1-én hatályba lépett 2011. évi CXXVIII. Törvény a katasztrófa védelméről, a végrehajtását előíró 219/2011. (X.20) kormányrendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről, a 208/2011. (X.12) korm. Rendelet a katasztrófa védelmi bíróság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről, valamint az 51/2011. (XII. 21) BM rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban, az igazgatósági szolgáltatási díj fizetési hatáskörébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról. A 7/2011. (III. 8) NFM rendelet előírásai szerint mezőgazdasági vegyszerek (növényvédőszerek, műtrágya) és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítást végző járművezetőknek a szállításra előírt szabályokból vizsgát kell tenni. A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolást szabályozás szerint egyszer kell megszerezni, lejárati ideje nincs. Mikor kell mezőgazdasági vontató és lassú jármű valamint undort keltő anyagokat szállító jármű vezetéshez külön vizsgát tenni 2012. január 1 után - Az ADR, mint a veszélyes áruk szállítását szabályozó nemzetközi megállapodás 1995. év július 01-i életbe lépésével megszüntette gépkocsikon kívül más járművekre a vegyszerek kiszolgáltatását és tiltotta szállítását. - Ettől az időponttól mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel közúton ADR alá tartozó veszélyes áru nem volt szállítható, arra árut feladni nem lehetett. - A Földművelési Minisztérium (Vidékfejlesztési Minisztérium) kezdeményezésére az illetékes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium meghozta a többször módosított 7/2011.(III.8.) NFM rendeletet, amely szerint belföldön a fenti rendelet szerint lehetővé teszi a fenti járművekkel mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyag (gázolaj, fűtőolaj) szállítását. - A szállítási feltétel a továbbiakban a rendelet megjelenése után egy tanfolyam elvégzése és sikeres vizsga letétele. - Tanfolyami végzettséget igazoló irat hiányában a vegyszert forgalmazók az árut nem adhatják ki, mert büntetésük a legegyszerűbb esetben is a vállalkozás részére minimum 800.000.- Ft, a szabálytalanul szállító mezőgazdasági vontató és lassú jármű vezetőjét pedig hiányosságonként legalább 50.000.- Ft-re büntetik, ezért a bírság ennek a többszöröse is lehet. Undort keltő anyagok szállítása esetén ( istállótrágya, hígtrágya, szippantott kommunális hulladék, állati bőrök, csontok, elhullott állatok stb) szállítása csak külön, erre a célra tartott vizsga után lehetséges, ezen tanfolyamokat is tartjuk, amelyeket hatósági vizsgák követnek. Mezőgazdaságban használt mezőgazdasági vegyszerek és gázolaj szállításának lehetőségei: 1. Amikor semmilyen ADR előírást nem kell alkalmazni a szállításhoz: ˇ Magánszemélyként gyúlékony, folyékony anyagot (gázolaj, benzin) kiskereskedelmi csomagolásban, újratölthető tartályokban legfeljebb 240 litert, de 60 liternél nem nagyobb mennyiségben lehet szállítani edényenként. Az IBC, nagycsomagolások, tartályok nem tekinthetők kiskereskedelmi csomagolásnak. ˇ Vállalatok, (vállalkozások): fő tevékenységükkel kapcsolatos feladatok ellátásához (pl.: mérés, javítás, szivattyúzás, mély és magasépítési feladatok végzése, stb.) szükséges szállítások alkalmával csomagolóeszközönként legfeljebb 450 liter mennyiségű veszélyes árut. A szállítás során az ADR 1.1.3.6 bekezdésben foglaltak betartása kötelező. Így gázolajból max. 1000 liter, benzinből 333 liter a szállítható, a megfelelő szállítási feltételek betartása mellett, úgy, hogy az anyag kiszabadulása ne legyen lehetséges. ˇ EHHEZ SEMMILYEN TANFOLYAMOT NEM KELL VÉGEZNI! 2. Korlátozott mennyiséget meg nem haladó szállítás, amikor csak néhány ADR előírás betartása kötelező (kis mennyiségű ADR-es áru, 1.1.3.6 bekezdés): ˇ Mezőgazdasági vegyszer. Az áru kiadójának (feladó) kötelessége megállapítani az anyagok veszélyességi tulajdonságai alapján a szállítható mennyiséget, erre az anyagok ismerete nélkül pontos választ adni nem lehet. ˇ Ammónium-nitrát műtrágya esetén a szállítható mennyiség 1000 kg. ˇ Gázolaj (tüzelőolaj) 1000 liter, figyelembe véve az edényekben lévő maradékot is! Benzin 333 liter. Ehhez a szállításhoz egy oktatás hallgatása szükséges, amelyről az ADR szállítási biztonsági tanácsadó igazolást ad ki! 3. Mezőgazdasági vontatóval, lassú járművel mezőgazdasági vegyszer, gázolaj szállítás: ˇ Tanfolyamot követően a Nemzeti Közlekedési Hatóság által tartott vizsga után a hallgató igazolványt kap, amely birtokában az alábbiakat szállíthatja: – mezőgazdasági vegyszer – ammónium-nitrát – gázolaj (fűtőolaj) – folyékony műtrágya – mezőgazdasági vegyszer és ammónium-nitrát műtrágya szállítható mennyisége nincs korlátozva, a pótkocsi terhelhetőségének határáig – gázolaj (fűtőolaj) és folyékony műtrágya legfeljebb 6500 liter tartályban – a tartályos pótkocsit az ADR szabályai szerint kell levizsgáztatni. ˇ ILYEN SZÁLLÍTÁS ESETÉN TANFOLYAM VÉGZÉSE ÉS HATÓSÁGI VIZSGA SZÜKSÉGES! Nem kell azonban a személyi jövedelemadó szerinti őstermelők részére ez a végzettség. 4. Az undort keltő anyagok szállításának lehetőségei: ˇ 1994-ig az ADR 6.2 osztályába tartozott, 1995-ben az ADR belföldi előírásai vonatkoznak rá. Legutóbbi változás a 2011. évi ADR változások következtében módosult a belföldi rendelkezés. ˇ Ide tartoznak: szerves trágya, hígtrágya, elhullott állatok, szőrök, bőrök, csontok, szippantott szennyvíz, kommunális hulladék, stb. ˇ Lényege, hogy a felsorolt anyagok szállítását lovas kocsis szállítást kivéve csak tanfolyam végzése, majd a Nemzeti Közlekedési Hatóság által megtartott vizsgát követően kiadott igazolvánnyal lehet végezni. A tanfolyamok iránt érdeklődni a megyei Agrár Kamaráknál kell. ADR

 • Mezőgazdasági tanfolyamok » 2014. október 15., csütörtök 11:43 | Zoli 63

  Állatjóléti felelős képzés! -----------Tisztelt Asszonyom / Uram! A kölcsönös megfeleltetéshez kapcsolódó (ingyenes) állatjóléti felelős képzés indul, a NÉBiH Jogalkalmazás javítása a mezőgazdasági szakigazgatásban 2. pályázatának keretében. Az első képzésről ami egyébként a 14. téma bővebb információ az alábbi linken található: http://www.nebih.gov.hu/content/htmlform?contentid=310900 A képzések után a NÉBiH honlapjára is kikerülnek majd a tananyagok a letölthető dokumentumok, így mindenki számára elérhetőek lesznek. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, ÁROP-2.2.16-2012-2012-0002 regisztrációs számú, „Jogalkalmazás javítása a mezőgazdasági szakigazgatásban 2.” című pályázatát a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóságának vezetője támogatásra érdemesnek ítélte, mely döntéséről a MAG Zrt. – mint Közreműködő Szervezet – támogatói okiratot állított ki. A projekt teljes költségvetése 31.778.600.- Ft. Ennek köszönhetően a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a projekt keretében az alábbi 16 téma oktatását tervezi az általa készített tananyagok segítségével. Az oktatások nyilvánosak, azok minden érdeklődő számára ingyenesen hozzáférhetőek (a 12. és 13. téma kivételével). Az oktatásokra a megfelelő adatok megadásával lehet regisztrálni a fent megadott linken. A kurzusok várhatóan 2013. első negyedévében indulnak az alábbi témák vonatkozásában. FÖLDMŰVELÉSÜGYHÖZ KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEINK 1. téma A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiben, illetve annak igazolásában történő változások ismertetése és értelmezése, a „BÜHG kézikönyv”oktatása 2. téma A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezelésével és a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos kérdések elemzése. A mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételének feltételei ERDŐGAZDÁLKODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEINK 3. téma Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdők állományneveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeinek ismertetése 4. téma Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályainak ismertetése ÁLLATTENYÉSZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEINK 5. téma A vágósertések vágás utáni minősítése és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolása 6. téma A vágóállatok vágás utáni minősítéséhez és kereskedelmi osztályba sorolásához kapcsolódó informatikai rendszer ismertetése ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEINK 7. téma Az Élelmiszerlánc-törvény 2012. évi módosításainak értelmezése az ökológiai termelésre vonatkozó előírások tükrében 8. téma A helyi termelői piacokon történő árusítás élelmiszer-biztonsági feltételeinek, vásárokra, piacokra és üzemeltetett bevásárlóközpontokra, valamint ezeken folytatott kereskedelmi tevékenységre vonatkozó előírásoknak és a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeinek ismertetése 9. téma A vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeinek ismertetése, valamint a Jó Higiéniai Gyakorlat Útmutató alkalmazásának elősegítése NÖVÉNY-, TALAJ- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET VÉDELEMHEZ KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEINK 10. téma A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2012. évi módosításainak ismertetése 11. téma A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezelésének jogszabályi háttere 12. téma A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzés jogszabályi háttere, a 2012. évi változások ismertetése 13. téma Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályai, illetve azok elfogadtatása a növény-egészségügyi ellenőrzések tükrében ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYHÖZ KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSEINK 14. téma Az állatok védelmének és kíméletének jogszabályi háttere, a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályai - állatvédelmi szakemberek (állatjóléti felelősök) képzése 15. téma A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok FELÜGYELETI DÍJHOZ KAPCSOLÓDÓ KÉPZÉSÜNK 16. téma Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályai

Hírek

 • Tiltakoznak az oktatók az agrárképzés áthelyezése miatt

  Tiltakoznak az oktatók az agrárképzés áthelyezése miatt

  A szarvasi pedagógiai főiskola épületébe költözteti februártól a Szent István Egyetem (SZIE) a városban átmenetileg megmaradó agrárképzést. A kar oktatói levélben fordultak a rektorhoz és az oktatási jogok biztosához.

További híreink

Fórum témák

Videók

 • Te is lehetsz sztár! – Válassz agrárszakmát!

  Te is lehetsz sztár! – Válassz agrárszakmát!

  Óriási érdeklődés övezte az első AGRÁR Szakma Sztár Fesztivált a Hungexpón. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a rendezvényt az agrárszakmák népszerűsítése érdekében szervezte – a közel 3100 látogató pedig húsz agráriumhoz kapcsolódó szakterülettel ismerkedhetett meg.

 • Hasznos információk a rettegett afrikai sertéspestisről

  Hasznos információk a rettegett afrikai sertéspestisről

  Hazánkban egyedülálló képzést szervezett pedagógusoknak a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége. A kurzusokon 50 tanár vett részt, így közvetve 250 középiskolai és körülbelül 4-500 felsőoktatásban tanuló diákhoz jutnak el az afrikai sertéspestissel és a sertéstámogatási, illetve az ENAR-rendszerrel kapcsolatos legfontosabb és legfrissebb információk. A pedagógusok ugyanis a kétszer kétnapos képzésen megszerzett tudást saját intézményeikben továbbadják diákjaiknak.

 • Nem kell sok száz hektár, csak egy jó ötlet a saját agrárvállalkozáshoz

  Nem kell sok száz hektár, csak egy jó ötlet a saját agrárvállalkozáshoz

  „Fiatalok az agrár termékpályákon” címmel szervezett konferenciát az Agrármarketing Centrum. A szervezet célja a rendezvénnyel az volt, hogy az agrárszakemberek, a mezőgazdasági szakképzéssel foglalkozó döntéshozók és a sikeres, fiatal agrárvállalkozók megosszák tapasztalataikat a pályaválasztás előtt álló vagy agrárszakképzésben résztvevő hallgatósággal.

 • AGROVIRTUS – Az egyetemi agrárverseny

  AGROVIRTUS – Az egyetemi agrárverseny

  Agrovirtus címmel rendezett egyetemista fiataloknak innovációs vetélkedőt az AgroVIR Kft. Magyarország első digitális-agrártechnológiai versenye a Pannon Egyetem csapatának győzelmével zárult. A megmérettetés célja az volt, hogy a fiatalok megismerhessék az agrárvállalatok világát, és feladataik során egy szimulált problémára adjanak korszerű választ a legmodernebb agrártechnológiák bevonásával.

[bezárás x]