Az Országgyűlés minap elfogadott döntésével szigorúbb szabályok vonatkoznak majd arra, hogy milyen termőföldet lehet kivonni a művelés alól.

termőföld

Gyakori, hogy egyes településeken a szántók aranykorona átlaga a 30 aranykoronához közelít vagy akár meg is haladja azt – fotó: pixabay.com

Milyen termőföldet lehet kivonni a művelés alól?

Az a főszabály, hogy termőföldet csak kivételesen, elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével lehet felhasználni.

Települési szinten vizsgálják, hogy mi tekinthető gyengébb minőségű földnek, ennek során az adott művelési ágban a település földjeinek az aranykorona átlagát veszik alapul.

Ha az adott terület minősítése ezt az átlagot nem éri el, úgy gyengébb minőségű termőföldről van szó, így sor kerülhet a művelésből való kivonásra, amennyiben viszont a föld minősítése ezt az átlagot meghaladja, akkor a főszabály szerint nem engedélyezhetik a más célú hasznosítást.

[2007. évi CXXIX. törvény 2. § 1. pont]


A művelésből való kivonáskor földvédelmi járulékot kell fizetni, ennek az összege éppen az idén emelkedett a többszörösére.

Léteznek olyan speciális esetek is, amikor az átlagosnál jobb földek is kivonhatók a művelésből. Ilyen például, amikor beruházási célterületté nyilvánították a területet vagy olyan kis teljesítményű erőművet létesítenek, amely a villamosenergia-elosztói hálózat 1000 méteres közvetlen környezetében létesül.

A szabályozás a termőföldek védelme érdekében szigorodik

Ez a védelem főként a magasabb aranykorona értékkel rendelkező földeknek jár majd, ahol a települési aranykorona-átlag eleve magasabb.

Gyakori, hogy egyes településeken a szántók aranykorona átlaga a 30 aranykoronához közelít vagy akár meg is haladja azt.

Eddig ugyanis csak a települési átlagot kellett figyelembe venni és ha ezt nem érte el az adott föld minősítése (pl. „csak” 29 aranykoronás volt a terület), akkor engedélyezhették a művelésből való kivonást.

Az elfogadott új szabályozás mindent megváltoztat

A most elfogadott szabályozás szerint már csak akkor lehetséges a „más célú hasznosítás”, ha:

  • szántó esetében legfeljebb 22 aranykorona értékű,
  • rét esetében legfeljebb 16 AK értékű,
  • legelő esetében legfeljebb 6 AK értékű a termőföld.

Lényeges tudni, hogy emellett továbbra is alkalmazni kell azt a szabályt, hogy a települési átlagot sem haladhatja meg a kivonandó föld minősége – tehát a „más célú hasznosításra” kettős korlátozás vonatkozik. (A változás nem érinti a fentebb említett speciális eseteket.)

Az új szabályok 2024. július 1-jén lépnek hatályba.

Forrás: MAGOSZ