Harminchárom jogszabályon változtat az agrárminiszter feladatkörét érintő törvénymódosítás, többön csak technikai jelleggel. A jogszabályt 139 igen szavazattal, 23 ellenvoks és 28 tartózkodó szavazat mellett fogadta el a Ház a kormány kezdeményezésére.

A természet védelméről szóló törvény módosítása az ingatlan-nyilvántartásokat és a Natura 2000-es területekről szóló nyilvántartások közötti eltérést orvosolja.

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló jogszabály átírása egyesíti a közterület-felügyelet és a mezei őrszolgálat feladatellátását.

A gazdasági kamarákról szóló törvény módosítása megteremti a gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartása és az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer közötti adatátadás lehetőségét.

A termőföld védelméről szóló új szabályozás az átlagosnál jobb minőségű termőföld fokozott védelme érdekében tartalmaz rendelkezéseket.

A legfontosabb változásokat a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) így összegzi:

 • Az eddigi 60 napról 30 napra csökken a hirdetményi közlés, a kifüggesztés időtartama az adásvételnél.
 • A helyben lakó szomszéd előrébb került az elővásárlási sorrendben. Az új rangsor így alakul:
 1. A Magyar Állam
 2. A tulajdonostárs (közös tulajdon esetén)
 3. A földhasználó
 4. A helyben lakó szomszéd
 5. A kiemelt tevékenységet végző földműves
 6. A többi helyben lakó
 7. A 20 km-en belüli földműves

Erdő vagy szőlő esetében természetesen ettől eltérő a rangsor és ott nem történt változás

 • 10 hektárig kifüggesztés nélkül vásárolhatnak majd földet a pályájukat kezdő gazdálkodók és ezzel a lehetőséggel az élhet, akinek
  • sem most, sem a korábbiakban sem volt több termőföld összesen a tulajdonában, mint 10 hektár (ideszámolva a most megszerzendő föld területét is), egyúttal
  • már legalább 3 éve maximum 20 km-en belüli lakóhellyel vagy üzemközponttal rendelkezik. Pl. Ha egy személy valaha már rendelkezett összesen 5 hektár földdel, hiába nincs már azóta a tulajdonában, ezt a méretet is figyelembe kell venni. Ebben az esetben 5 hektár vásárolható kifüggesztés nélkül.
  • Kormányhivatali jóváhagyásra és kamarai vizsgálatra viszont továbbra is szükség van.


Az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről szóló törvény változtatása nyilvántartási, ellenőrzési és járványügyi jellegű módosításokat eredményez, illetve változtatásokat tartalmaz a madárinfluenzához hasonló járványok megfékezése érdekében is.

Az erdőtörvény módosítása a hosszú távú erdősültség fenntartásához szükséges rendelkezést tartalmaz, míg a hungarikumtörvény új szabályai a Hungarikum Bizottság összetételét érintik.

A hegyközségekről szóló törvény módosítása bevezeti a nyilvántartott adatszolgáltató fogalmát. A szőlészetről és borászatról szóló törvény módosítása a szőlőültetvények művelési kötelezettségének elmulasztása esetére szankció alkalmazását rendeli el.

A halgazdálkodási törvényt érintő változások olyan fejlesztésnek is lehetőséget biztosítanak, mint a horgászathoz szükséges okmányok elektronikus kiadása.