Tanyasi gazdálkodást támogató programot indít be az agrártárca az idén. Az egymilliárd forintos keretből elsősorban a külterületi gazdálkodásban megtermelt áruk értékesítési lehetőségeinek javítására költenének.
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter év végi nyilatkozata szerint tárcája legfontosabb idei feladatai között szerepel a helyi piaci értékesítés, a tanyasi gazdálkodás támogatása. Ez utóbbira egymilliárd forintos programot indítanak, amelynek szubvenciós lehetőségeire várhatóan már tavasszal pályázhatnak a gazdák. A programmal kapcsolatban a Vidékfejlesztési Minisztérium hét fő célkitűzést jelölt meg:


- a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátásának biztosítása érdekében a vízminőségi vizsgálatok költségeinek fedezése;


- a tanyás térségek rossz állapotú föld- és dűlőútjainak karbantartása, javítása; a tanyás térségek közbiztonságának növelése;


-a tanyák energiaellátásának korszerűsítése, alternatív energiaforrások felhasználásának támogatása;


- tanyafelújítás, tanyai eszköz, épületállomány megújítása;


-a tanya- és falugondnoki szolgálat, ellátórendszerek megerősítése,


- a tanyasi áruk piacra jutásának elősegítése érdekében helyi piacok fejlesztése, térségi nagybani piac létrehozása, önkormányzatokkal közös tanyasi élelmiszerbolt-hálózat kialakítása.


Ami az élet-, illetve szociális körülményeket illeti, a szakértők szerint e célra a program fedezetére elkülönített egymilliárd forint legfeljebb jelképesnek tekinthető.


A tárca szakértői komolyan vizsgálják, miként lehetne a hazai forgalmazásban bevezetni a Magyarországi Tanyákon Élők Egyesületének javaslata szerinti „egészséges tanyasi élelmiszer” kategóriát, amelynek kritériumai leginkább a biotermékekéhez lenne hasonló, csak lényegesen egyszerűbb ellenőrzési rendszerben. Ez egyfajta védjegyként szerepelhetne a tanyasi gazdaságok által előállított élelmiszereken, és forgalmazásukhoz bizonyos további kedvezmények – például ingyenes beminősítő laboratóriumi vizsgálat – is kapcsolhatók lehetnek.

Az egyesület javasolja azt is, hogy a tanyás gazdálkodók esetében vizsgálják felül a biotermékké minősítés folyamatát is, számukra lényegesen könnyebben teljesíthető feltételek biztosításával.


A magyar tanyák mindennapjaiban országos fejlesztést utoljára a hatvanas évek végén, a hetvenes évek elején, a háztáji termeltetési rendszer kialakításával párhuzamosan beindított tanyavillamosítási program jelentette. Akkor épült ki az a vezetékhálózat, amelynek köszönhetően ma a tanyák kilencven százalékában van központi elektromosenergia-szolgáltatás.

A kormányzat elsősorban rásegíteni szeretne a tanyák fejlesztésére, a tanyasi gazdálkodás feltételeinek javítására irányuló helyi, térségi kezdeményezésekre. Fontos, hogy a tanyák ügye a településfejlesztés, a kistérségi fejlesztés egészében jelenjen meg, összekapcsolva a gazdasági lehetőséggel, vagyis a termelés és az értékesítés feltételeinek javításával, és a tanyán való életet, gazdálkodást lehetővé tevő infrastruktúra megfelelő szintű biztosításával.(Agrárkamara)