Az állattartó, az ökogazdálkodó, a kertészeti tevékenység végzője vagy a vetőmagtermesztő egy 2023. január 1-jei törvénymódosítás alapján már a szomszédot is megelőzi az elővásárlási sorrendben termőföld adásvétele esetén, viszont főszabály szerint ezekre a ranghelyekre csak a helyben lakó gazdák hivatkozhatnak.

(Az eddigi elővásárlási sorrend a következő volt: első a tulajdonostárs, majd a földhasználó, utána a szomszéd és csak ezután következett a sorrendben – azonos ranghelyen – az állattartó, az ökológiai gazdálkodó, a vetőmagtermesztő és a földrajzi árujelzővel ellátott növény termesztésével foglalkozó termelő.)

Ezek a tevékenységek egymással azonos ranghelyen állnak, közöttük az dönt, hogy melyikük ŐCSG vagy CSMT tagja. Ha mindketten azok, úgy abban az esetben közülük automatikusan a szerződés szerinti vevővel hagyják jóvá a szerződést (ha két jelentkező áll azonos rangsorban, akkor az eladó választ közülük).

Állattartás

Azt a helyben lakó földművest, aki a föld fekvése szerinti településen már legalább 3 éve állattartó telepet üzemeltet, azt elővásárlási jog illeti meg

  • rét, legelő (gyep), vagy fásított terület esetén a szarvasmarhafélék, ló, szamár, öszvér, juh, kecske vagy méh állatfajok vonatkozásában,
  • szántó művelési ágú terület esetén az előző pontban fel nem sorolt állatfajok vagy szarvasmarha vonatkozásában.

Ezen felül meg kell lennie az előírt állatlétszámnak is (az állatsűrűség számítása az 57/2014. VM rendeletben található).

Szántó művelés ág esetében további feltételt is teljesíteni kell a kiemelt elővásárlási joghoz: takarmányvállalkozásnak is kell minősülni. A nyilvántartásba vételi kérelmet ezzel kapcsolatban a kormányhivatalhoz kell benyújtani.


Egyszerűsített eljárás vonatkozik például arra, aki a takarmányt a saját állományának állítja elő vagy ha nem történik gyógyszeres bekeverés az előállítás során.

(65/2012. (VII. 4.) VM rendelet)

Kertészet

Elővásárlási ranghelye van annak, aki kertészeti tevékenység céljából szerezné meg az adott termőföldet. Ennek két korlátja is van:

  • csak helyben lakó földműves hivatkozhat erre,
  • ezt a ranghelyet szántó esetében nem lehet igénybe venni, csak kert, szőlő, gyümölcsös művelési ágú területnél.

Vállalás: kertészeti tevékenységet kell végezni a területen.

Mi a következménye, ha nem tartják be a vállalásokat?

Amennyiben a kormányhivatal – bejelentés alapján vagy saját ellenőrzése során – azt állapítja meg, hogy a földszerző nem tartja be a szerzéskor vállalt kötelezettségeket, először figyelmeztetésben részesítik, majd bírságot szabnak ki vele szemben, végső soron pedig a föld tulajdonjogát is elveszítheti (mivel vételi joga nyílik a korábbi adásvételkor elfogadó nyilatkozatot tevő földműveseknek).

Cikkünket frissítjük.

Forrás: Magosz