Mint arra a Föld körüli pálya blog a témával kapcsolatos bejegyzésben emlékeztet: az Országgyűlés 2022 végén fogadta el azt a törvénymódosítást, amely alapján 2023. május 1-jétől a korábbiaktól eltérő módon kívánták szabályozni a termőföldek adásvételi szerződésbe foglalható maximális vételárát és így a teljes földpiacot. Ez a – kezdetektől szakmai aggályokkal övezett és a piaci viszonyokat egyértelműen torzító – szabályozás végül mindösszesen két hónapig keserítette meg a földpiac szereplőinek az életét. 2023. július 1-jétől egy újabb törvénymódosítás szép csendben visszaállította a korábbi szabályozást, amely alapján a termőföld vételárát már nem az agrárkamra által közzétett korábbi földárakhoz képest, hanem ismételten az adott termőföld húsz évre vetített jövedelemtermelő képességéhez képest igyekeznek maximálni.

A földpiac leállt egy időre

A szakértő azt is jelezte, hogy a kamara által közzétett földárak sok helyen még a Nemzeti Földügyi Központ honlapján elérhető, az osztatlan közös tulajdonú földek bekebelezéséhez ajánlott vételáraknál is alacsonyabbak voltak. Ebből következően szinte senki nem akarta eladni a földjét a korábbiaknál sokkal nyomottabb árakon, ezért a földpiac majdnem teljes egészében leállt. Július 1-jétől a korábbi szabályok szerint újraindult és így talán már meg tudnak valósulni a korábban elmaradt tranzakciók egy kevésbé szigorúan korlátozott földpiacon.

Július 1-jétől azonban további földügyi szabályváltozások is hatályba léptek, hiszen a vonatkozó legújabb „agrársaláta" törvény összesen 32 jogszabályt módosított, melyek közül több mint 10 földügyi tárgykört is érint.

Fontos változás, hogy a termőföld adásvételi szerződések kötelező közzétételének (kifüggesztésének) időtartama a korábbi 60 napról 30 napra csökkent. Vagyis ennyi idő áll rendelkezésére mostantól az elővásárlói jogukkal élni kívánó személyeknek arra, hogy gyakorolják ezen jogosultságukat.


A kevés földdel rendelkezőket segítik

Az új földpiaci belépőket és a kevés földdel rendelkező szereplőket segíti a földtulajdonhoz jutásban az az új rendelkezés, amely mentesíti a teljes elővásárlói joggyakorlási procedúra alól azokat a földvásárlásokat, ahol a vevő a megvásárolt földdel együtt sem éri el a 10 hektáros földtulajdont és az újonnan vett föld fekvéséhez képest 20 kilométeren belüli az életvitelszerű lakóhelye.

Az osztatlan közös földtulajdon felszámolásában is több újdonságot hoz a törvénymódosítás. A zártkertek esetén 2023. január 1-jén vezették be, hogy 500 m2-es legkisebb területtel is önálló ingatlanokká alakíthatók az osztóprogramos megosztás esetén, ez az érték július 1-jétől 1000 m2-re nőtt. Az öröklés útján kialakuló osztatlan közös tulajdon kapcsán mostantól az érintett ingatlanok tulajdoni lapjára fel lesz jegyezve az a dátum is, ameddig az osztatlan közös tulajdont meg kell szüntetnie a tulajdonosoknak, így bárki pontos információkat szerezhet a fennálló kötelezettség határidejéről is.

Remélhetőleg felgyorsul a folyamat

A 2012-ben indult, és még azóta is tartó, a részarány-földkiadásban érintett tulajdonosokat érintő ingyenes osztatlan közös kimérési program végrehajtását a jövőben a kormányhivatalok földmérői és jogtanácsosai veszik át a törvénymódosítás alapján, egészen pontosan az NFK mellett „segítőként" járnak el. Remélhetőleg ettől a változástól majd felgyorsulhat az immár 11 éve kérelmezett osztatlan közös megszüntetési kérelmek intézése.